Al-Sa’di is het zat

Al-Sa’di zegt de waarheid en neemt zijn leven in eigen hand

Arabische schrijver, Ali ‘Abd Al-Karim Al-Sa’di, omschrijft zijn volk o.a. als racistisch, hebzuchtig, met expansionistische aspiraties en een hekel aan de ander. Het zijn eigenschappen waar zij in uitblinken maar toeschrijven aan Israël. Ook voeden wij onze kinderen op, om al diegenen te haten die geen Arabische moslims zijn.
Het meest verbazingwekkende aan deze tekst is niet de waarheidsgetrouwe en openhartige inhoud, maar het feit dat de auteur nog niet is vermoord.

De schrijver gaat verder met, de Arabieren en moslims hanteren een dubbele standaard. Zij belasteren Israël voor het bezetten van Palestina, en beschuldigen het van zware misdaden en kwade bedoelingen, maar zijn tegelijkertijd trots op hun eigen verovering van meer dan 20 landen in het vroege islamitische tijdperk.

Ook veroordeelde Al-Sa’di de moslims voor het toeëigening van God, met zijn paradijs in het hiernamaals, waar niet-moslims van zijn uitgesloten: Hij noemde dit “een corrupt, racistisch, een nazi-idee” en voegde eraan toe, dat dit hem allemaal schaamt om ​​Arabier te zijn.

Uitgebreider verslag;

Zoals we weten, zijn de grenzen van de [oude] Arabische staat alleen de Hejaz in het Westen en Jemen in het Oosten, en binnen hen woonden joden, christenen en vele tegenstanders van de islam, die vermoord en vernietigd werden in de Slag bij Banu Qurayza. En er zijn moslims die zich voor deze [veldslag] schamen en proberen [deze geschiedenis] te herschrijven.
Syrië, Libanon, Egypte, Algerije, Marokko en Tunesië, en andere landen zijn geen Arabische landen, maar werden gearabiseerd door aanvallen van islamitische legers, en door moord en massamoord van hun inwoners. De Arabische veroveringen [in de vroege islam] die naar India en Europa kwamen werden teruggedrongen en dank God daarvoor, want als ze succesvol waren geweest, waren deze landen nu Arabisch-Islamitisch. De Arabieren zouden vervolgens de geschiedenis herschreven hebben met Europa als’ de bron van het Arabisme ‘[ manba’ al-‘urouba], net zoals Irak nu ‘de geest van de Arabieren’ genoemd wordt [jamjamat al-‘arab].

Het volgende is een voorbeeld dat verband houdt met de houding van de Arabische moslims jegens de Sabiërs: toen ik een basisschoolleerling was, hadden we in onze klas leerlingen van de Sabiaanse religie. We maakten hen belachelijk en sloten hen buiten de groep, en wanneer een van hen ons voedsel of water bracht, gooiden we het bij het vuilnis, zonder na te denken over hoe vernederend dat is. Weet je waarom? Omdat we werden opgevoed om te geloven dat de Sabians onrein waren en dat contact met hen het lichaam zou treffen, dus we wilden niets eten of drinken wat van hen was. Dat is wat we hebben gehoord en hebben gedaan, zonder het zelf te analyseren, omdat we jong waren. Daarnaast waren er naar hen tientallen valse beschuldigingen van haat, sommigen verdachtmakingen waren echt schandelijk.

Maar met het verstrijken van de tijd wist ik zeker dat alles wat ze ons vertelden een leugen was en besefte de geestkracht van racisme en haat van de Arabieren jegens anderen. Het is een onbeschrijfelijk fenomeen, het meest beschamende en angstaanjagende. De ander haten op basis van verschillen in ras, etnische groep of religie is niet rechtvaardig. Is het werkelijk God geweest die racisme aanmoedigt? Wie zijn dan de racistische islamitische nazi’s die verlangen naar uitbreiding en bezetting? Zelfs hun idee over God, het leven in het hiernamaals, is walgelijk, racistisch en nazistisch. Moslims beweren altijd dat ‘de koran Arabisch is en daarom is de taal in de hemel ook Arabisch!’ Ze denken dat de schepper en het paradijs de hunne zijn en alleen van hen.

Stel dat Israël inderdaad een land bezet heeft. Een land bezetten is volgens de islamitische wetgeving verboden. Terwijl islamitische aanvallen op meer dan 20 landen [in de vroege islam] volgens dezelfde wetten wél toegestaan zijn? En dat beschouwen als een welkome bijdrage voor de islamitische gemeenschap? En nog erger, dat je het spijtig vindt dat de veroveringen op Spanje, Oost-Europa, India, Italië en Frankrijk zijn mislukt? Dus wie zijn hier de nazi’s?

Ik betreur dat ik 17 jaar van mijn leven werd misleid. Ik heb het gevoel dat deze spijt in mij een interne tegenreactie heeft gewekt, waardoor ik nu mijn afkomst en mijn etnische groep haat, en me beschaamd voel als ik zeg dat ik Arabisch ben.

Wat de Arabieren denken en doen is een bizarre combinatie van dubbele moraal en tegenspraak, die naar mijn mening thuishoren in geestelijke zorginstellingen. Maar ik begrijp niet waarom de wereld hen toestaat/tolereert, deze onzin te verkopen. En wanneer gaan Arabieren zelf beseffen dat ze geestelijk gehandicapt zijn?!

Link


Aan dit beklag hoeft niets meer te worden toegevoegd. Het is een furieuze uitbarsting van openhartigheid van een Arabier die zich niet langer kan beheersen tegen het schouwspel van zoveel haat en hypocrisie van zijn eigen mensen. Hij is een dapper mens. En wij die, in tegenstelling tot hem, ons leven niet riskeren, moeten hem als eerbetuiging steunen. Hij heeft dat verdiend. Zodat hij het op een of andere manier zal moge overleven.