Baal, Hoebal en Allah

door Ibn Sufi al Kitab

kmlmlmkmikmjikmjik

Het islam-teken: de wassende maan. Dit ideogram is zeer oud. Het was een symbool van de maangod Nanna, later Sin. Dit heidense teken was hoogstwaarschijnlijk al in gebruik rond 2500 v.C. De ster staat oorspronkelijk voor de dochters van de maangod. Tegenwoordig staat de vijfpuntster voor ‘de vijf pijlers van de Islam’. Bovenop moskeeën en minaretten staat de maansikkel van hun oorspronkelijke maangod.

Walid Shoebat is een voormalig moslim en PLO terrorist en in zijn boek, ‘Waarom ik de jihad verliet’ maakt hij een verwijzing naar de maancult en de maangod van de islam.
Allah is niet een God in de christelijke betekenis van het woord, het is de noordelijke Arabische maangod, een vertakking van wat al voor duizenden jaren werd vereerd in zowel Babylonië als in Syrië door uiteenlopende groepen als de Sumeriërs, de Hettieten en de Kanaänieten.
“Islam is gewoon een opleving van een Babylonische religie.
De god met de wassende maan en de ster waren symbolen onder de 360 afgoden in de Ka’aba voordat Mohammed hen vernietigden.
Hun maangod werd in Babylon ‘Sin’ of ‘Bel’genoemd.[Baäl in het Oude Testament].
Het heidense Arabië geloofde dat de maangod de machtigste was van alle andere goden in de Ka’aba.

Heidense Arabieren gebruikte ‘Allah’ in de namen van hun kinderen. Bijvoorbeeld Mohammeds vader heette Abdullah, ‘dienaar van Allah.’

Door handel, oorlogen en culturele contacten verspreidde Bel of Baäl zich over het gehele Midden-Oosten.
Het Arabische woord voor God = ilah, en werd als Baäl aangeduid.
De riten, de offers, de heidense kenmerken en zelfs de sex orgieën van vóór Mohammed hebben allemaal hun weerklank in het verre verleden die teruggaat tot het Bablyon van 600 v.C. en zelfs verder terug in de Sumerische, Assyrische en Hettitische geschiedenis [1300 v.C.].


Soera 37:125

Zul je Baäl aanbidden en de beste Schepper verlaten?


Een andere naam voor Baäl is Hoebal. In de christelijke theologie is de heidense Hoebal of Baäl gelijkgesteld met duivelse krachten en demonische machten, die verwarring en vernietiging in de wereld verspreiden. De christelijke God is zijn tegenpool.
De vergelijking van Hoebal of Baäl met het kwaad heeft betrekking op de heidense praktijken en wreedheden van de Baäl aanhangers.
Net als in de islam van vandaag, werden in de cult van Hoebal, mensenoffers toegestaan en aangemoedigd [moslims noemen dit ‘eerwraak’], maar ook dierenoffers, polygamie, een patriarchale samenleving, het fokken van jongens, geritualiseerde riten en intolerantie naar niet-cultleden.

Allah is Hoebal. Hoebal is Allah. Mohammeds eigen Quraysh stam aanbad Hoebal of Baäl in het Ka’aba heiligdom.


“Onder de goden die door de Quraysh aanbeden werden, was Hoebal de grootste – de Quraysh stam had verschillende heidense goden in en rond de Ka’aba.”

[Boek van F.E. Peters, The Hajj, pp.24-25]


“Hoebal was de belangrijkste godheid [in Mekka] – de God van de maan.”

[Concise Encyclopedia of Islam, p.179]|


“Van de 360 beelden van afgoden in de Ka’aba was Hoebal de belangrijkste, de god van de maan. Het werd opgericht in de Ka’aba en werd de belangrijkste afgod voor de Mekkanen.”

[ibid., p.161].


“Hoebal was de belangrijkste afgod van de Ka’aba.”

[Boek van George W. Braswell, JR, Islam, p.44]


“De belangrijkste god van het heiligdom was Hoebal”

[Boek van Winfried Corduan,Neighboring Faiths, p.78]


In het Midden-Oosten had elk heiligdom een oppergod. De Quraysh stam en andere heidense Arabieren waren toegewijd aan de maangod.

De al-ilah, later samengevoegd tot ‘Allah’ betekent ‘de enige’, als verwijzing naar de enige ware God.
Het is zeer waarschijnlijk dat in de godenwereld van hemellichamen, Hoebal of Baal als goden in een hoger aanzien stonden. Maar aangezien Hoebal niet in de Koran wordt vermeld en gezien het feit dat Mohammed alle afgoden in het heiligdom vernietigde toen zijn leger Mekka in 630 AD veroverde, is het inderdaad vrijwel zeker dat Allah, vroeger de godheid Baäl is geweest.
Baäl en alle andere goden moesten verdwijnen, want Mohammed wilde geen concurrentie voor zijn onzichtbare, denkbeeldige, niemand kennende iets, dat Allah heet.
In de islamitische liturgie, zo armoedig als het is, wordt Baäl nooit vermeld.
De Arabieren vereerden zeker de maan -en zonnegoden’ zoals alle volkeren in het nabije oosten deden.
Dat moslims beweren dat Allah zich uit het niets aankondigde en openbaringen via aartsengel Gabriël overbracht aan Mohammed, is onzinnig en absurd.
Allah had ‘slaven’ zoals Mohammeds vader een slaaf was.
De reden waarom de islam en de Koran geen andere afgoden bevatten, is omdat Mohammed en zijn gelovigen bijna elk spoor van iedere heidense God hebben gewist. Het waren heidense Goden die voor de opkomst van de islamitische politieke theocratie al voor duizenden jaren bestonden. Van alle heidense goden had Baäl de hoogste status en Mohammed verbond deze maangod aan zichzelf, verklaarde het als ‘enige ware god’ en de enige God voor verering, en hij Mohammed was Zijn enige woordvoerder.

Hoe handig.

Dit is de reden waarom ik zeg; Allah is Mohammed en Mohammed is Allah.
Misschien in zijn gestoorde psychopathie geloofde Mohammed oprecht dat hij de vleesgeworden Baäl geworden was. Wie weet. Het feit is dat hij de al bestaande Arabische heidense theologie gebruikte als constructie voor zijn eigen cult, ten behoeve voor zichzelf, voor moslims en de elite die deze cult exploiteerden.
western-civilisation