Bart Somers

bartsomers

BART SOMERS BURGEMEESTER VAN MECHELEN

We voeren een strijd om de democratie. De terroristen zijn heilig overtuigt van hun totalitaire denken met een maatschappijvisie die gebaseerd is op een boek zoals zij dat interpreteren. Vergelijk het met de jaren dertig toen er op het Europese continent miljoenen mensen rotsvast in een ideologie geloofden van übermensh en untermensh; De nazi’s, die de democratie verwierpen. Deze mensen geloofden in een soort van natuurlijk leiderschap waar hun leider bepaalde hoe te denken. We voeren een ideologische strijd, geen religieuze strijd. Dat moeten we beseffen. Het is geen strijd tegen de islam, het een strijd tegen een politieke ideologie die totalitair denkt en geweld legitiem vind om haar denken te realiseren. Wat is het grote verschil tussen hen en ons. Zij aanvaarden geen mensen die anders denken. Zij kunnen enkel leven met mensen zoals zij. Wij geloven in vrijheid, in diversiteit. Er is geen vrijheid mogelijk zonder diversiteit.