De beste Schepper

Allah, de beste der Scheppers

Dit is niet een boek over Mohammed of over zijn levenswijze, zijn vrouwen of zijn aanvallen op ongelovigen. Ook gaat dit boek niet over het ontstaan van de Koran en wie het geschreven heeft of geschreven hebben.de beste schepper
Dit boek is een commentaar op wat Allah zegt in de Koran.
Allah zegt dat hij verschillende Bijbelboeken heeft gegeven, maar dan blijkt dat zijn citaten uit de Bijbelboeken op alle belangrijke punten niet kloppen. Allah zegt dat hij op de berg Sinaï het verbond sloot met Israël, maar hij kent de Tien Woorden (Tien Geboden) van dat verbond niet. Allah zou Jezus het Evangelie hebben gegeven, maar Allah kent het Evangelie niet…
De geschiedenis van de geboorte van Jezus is in de koran een vreemd en schimmig verhaal geworden. Jezus is niet de zoon van Allah, zegt Allah zelf en de reden hiervan is dat Allah geen gemalin heeft. Hierin ligt het bewijs dat Allah niet God kan zijn, omdat God namelijk wel in staat is zonder gemalin een zoon te verwekken. Allah is derhalve niet almachtig.
Allah heeft geen motief voor en geen plan met de schepping. Allah zou de mens geschapen hebben om hem een zinloos leven te laten leiden.

Allah eist van de moslims dat zij ongelovigen en afgodendienaren doden. Joden en christenen moeten – als ze al niet gedood worden – beschermgeld betalen en zij dienen onderdanig te zijn aan moslims. Het hiernamaals moeten de ‘gelovigen’ verdienen door handelingen te verrichten, verplichtingen na te komen en te strijden (lees: te doden) voor de zaak van Allah, er is dus geen sprake van genade. Het heil dat Allah belooft, bestaat uit het toegelaten worden in tuinen waar rivieren doorheen stromen en dat je kleding van zijde draagt en omhangen bent met gouden armbanden en parels. De mensen die hier zouden rondlopen hebben gemoord of zijn gedood ten dienste van Allah.

De Islam heeft geen inhoud; het is een gewelddadige en zielloze religie.

Een saillant detail is dat de koran aangeeft waar de verering aan Hubal de maangod, transformeert naar de islam!

boekenroute.nl/