De dorre leegte in de Hadith

Patrick Haley over de dorre leegte in de hadith en het mohammedanisme.

Armoedig, kwaadaardig, wreed, oorlogszuchtig en intolerant. manifesto

Patrick Haley beschrijft in zijn boek ”A spiritual manifesto”, de dorre leegte in de hadith. De hadith bevat een grote verzameling vastgelegde islamitische overleveringen over het doen en laten en uitspraken van Mohammed. Omdat de hadith 60% van de moslimliturgie bevat [moslimliturgie bestaat uit Mein Koran, de hadith en de biografie van Mohammed]  heeft het voor een praktiserend moslim invloed betreffende zijn kijk op de wereld. Het meeste in de hadith bestaat uit repetitieve onbenulligheden, onderbroken door oproepen tot jihad, geweld en macht, ter ondersteuning van de cult van Mohammed.

Haley: ‘De primaire emoties in het Mohammedanisme zijn

arrogantie,
valse trots,
afgunst,
demoniseren,
haat en lust.’

Dit is helemaal waar en is tevens een kernachtige samenvatting van Mohammeds cultische levenshouding. Aan deze lijst kan nog worden toegevoegd;

verlangen naar de buit,
de vrouwenhaat,
verkrachtingen,
plunderen,
moorden
overheersingdrang.

Pagina 92

‘Duizenden verzen werden mondeling of schriftelijk aangereikt om de inhoud van de koran en de hadith samen te stellen. Echter, vele verzen zijn volkomen absurd.

De spirituele leegte van het leven van Mohammed, de koran en hadith laten volgelingen bijna voortdurend in een toestand van geestelijke honger omdat het ontstellend weinig vreugde, bekoring en menslievendheid voortbrengt – zoals de arrogante hallucinatie dat zij superieur zijn aan alle niet-mohammedanen… ”

Wat doet het mohammedanisme met moslims zoals overgeleverd in de hadith?

Terreur.
Oorlogen.
Haten.
Blinde gehoorzaamheid aan de sharia wetten,
gebaseerd op de hadith –
ontleent uit de Arabische Bronstijd.
Vrouwen worden gezien als lustobjecten.
Slachtoffermentaliteit en afgunst.
Joden, christenen ofwel de kaffers,
worden gezien als untermenschen, apen en varkens
die naar believen kunnen worden geslacht.

De islam is duidelijk een cult [naar Engelse betekenis].

western-civilisation