De dorre spirituele leegte

Patrick Haley over de dorre spirituele leegte in de ahadith en het mohammedanisme.

Armoedig, kwaadaardig, wreed, oorlogszuchtig en intolerant. manifesto

Patrick Haley beschrijft in zijn boek ”A spiritual manifesto”, de dorre leegte in de hadith. De ahadith bevat een grote verzameling vastgelegde islamitische overleveringen over het doen en laten en uitspraken van Mohammed. Omdat de hadith 60% van de moslimliturgie bevat [moslimliturgie bestaat uit Mein Koran, de hadith en de biografie van Mohammed]  heeft het voor een praktiserend moslim invloed betreffende zijn kijk op de wereld. Het meeste in de ahadith bestaat uit repetitieve onbenulligheden, onderbroken door oproepen tot jihad, geweld en macht, ter ondersteuning van de cult van Mohammed.

Haley: ‘De primaire emoties in het Mohammedanisme zijn

arrogantie,
valse trots,
afgunst,
demoniseren,
haat en lust.’

Dit is helemaal waar en is tevens een kernachtige samenvatting van Mohammeds cultische levenshouding. Aan deze lijst kan nog worden toegevoegd;

verlangen naar de buit,
de vrouwenhaat,
verkrachtingen,
plunderen,
moorden
overheersingsdrang.

Pagina 92

‘Duizenden verzen werden mondeling of schriftelijk aangereikt om de inhoud van de koran en de ahadith samen te stellen. Echter, vele verzen zijn volkomen absurd.

De spirituele leegte van het leven van Mohammed, de koran en hadith laten volgelingen bijna voortdurend in een toestand van geestelijke honger omdat het ontstellend weinig vreugde, bekoring en menslievendheid voortbrengt – zoals de arrogante hallucinatie dat zij superieur zijn aan alle niet-mohammedanen… ”

Wat doet het mohammedanisme met moslims zoals overgeleverd in de hadith?

Terreur.
Oorlogen.
Haten.
Blinde gehoorzaamheid aan de sharia wetten,
gebaseerd op de ahadith –
ontleent uit de Arabische Bronstijd.
Vrouwen worden gezien als lustobjecten.
Slachtoffermentaliteit en afgunst.
Joden, christenen ofwel de kaffers,
worden gezien als untermenschen, apen en varkens
die naar believen kunnen worden geslacht.

De islam is duidelijk een cult [naar Engelse betekenis].

western-civilisation

 

De dorre spirituele leegte van de sharia

 

Onthoofdingen,

stenigen,

ophanging,

kruisigen,

eerwraak,

genocide,

ongelovigen levend verbranden,

supremacisme,

domineren en tiranniseren,

oorlogen en veroveren,

vrouwen slaan,

martelingen,

amputaties,

genitale mutilaties,

afvalligen mogen dood,

gedwongen bekeringen,

slavernij,

seksslavernij en verkrachtingen,

discriminatie op grond van geslacht,

bruutheid tegen homoseksuelen,

dictatuur,

haat,

schijnheiligheid,

roven en plunderen,

afpersen van ongelovigen,

vervolgen van islamcritici en atheisten,

wreedheden tegen dieren,

verboden op muziek en zingen,

vernietiging van niet-islamitische oudheden

verdraaiing van de geschiedenis