De hijab en de politieke islam

Niets in de Koran stelt dat lakens noodzakelijk zijn.

door Ibn Sufi al Kitab

Het dragen van een hoofddoek is een politieke handeling en geen spirituele. Spiritualiteit bestaat aan de binnenkant, niet de buitenkant. Een hoofddoek dragen en jezelf moreel superieur, bescheiden of religieus noemen is ongeveer net zo intelligent als wanneer iemand met grote getatoeëerd kruisen verklaart een christelijke heilige te zijn. Moslim vrouwen die excentrieke haarbedekking dragen maken een sociaal en politiek statement maar dat is geen spiritualiteit.
De absurditeit om een 5.000 jaar oude traditie te gebruiken in een moderne wereld wordt alleen maar versterkt met het besef dat er niets in de Koran staat die het dragen van een hoofddoek noodzakelijk maakt.

De enige soera die in de buurt komt voor het verplichten van extra kleding is soera 24:31 waarin staat dat de Arabische vrouwen hun borsten met een ‘khimar’ moeten bedekken. Voor duizenden jaren liepen Arabische vrouwen topless en gezien het voor de hand liggende feit dat bedekte borsten veel beter ogen, maakte Mohammed de verstandige suggestie dat ze moeten worden bedekt. Het is waarschijnlijk een van de weinige logische en redelijke ideeën in de Koran.

Maar vervolgens werd op een of andere manier de borstbedekking een politiek instrument en een excuus voor de Arabische mannelijke leiding van de islam om vrouwen te denigreren en te controleren; het bedekken van vrouwenborsten was niet langer voldoende, het gehele hoofd en de contouren van het vrouwenlichaam moesten ook worden bedekt met lakens als noodzaak voor het tonen van onderwerping, bescheidenheid en mannelijke dominantie. Vrouwen zouden door de Arabische mannelijke islamitische leiders in vervolg worden geclassificeerd als politieke uitingen van vroomheid en onderwerping aan mannelijke behoeften en verlangens. En het niet dragen van een hoofddoek zou in vervolg duiden op prostituee, ongelovig of afvalligheid.

Het hele concept van de hijab is absurd. Het is te krankzinnig om naar te kijken. Moslimvrouwen slenterend door de straten van westerse steden, in strakke jeans met een stevig doek gewikkeld rond hun slecht geïnformeerd hoofden. De hypocrisie is walgelijk. Waarom is een hijab een bescheiden uitdrukking van geloof en spiritualiteit wanneer onder de hals alles behalve bescheidenheid en verlegenheid is te zien? Het dragen van een hijab is duidelijk een maatschappelijk en politieke getuigenis om het feit anders te zijn; beter, bevrijdt, veilig, door god uitverkoren, een slavin en niet-westers. Elk land in het Westen zou de hijab bedekking moeten verbieden. Het druist in tegen de bevrijding van vrouwen die 2000 jaren van strijd in de joods-christelijke wereld hebben moeten leveren. In het kort is de hijab een merkteken ter aanduiding van een moslimvrouw dat niets meer is dan een onderdanige slavin voor de moslimman.

Vrouwelijke onderwerping in islamitische samenlevingen kwam na Mohammed en was een politiek instrument maar geen religieuze verplichting.

De islam werd in zijn eerste periode gedomineerd door de mannen van de Qurayesh stam – ofwel de clan van Mohammed. Binnen deze clan ontstond er in het jaar 656 een splitsing. Het was het begin van een eindeloze burgeroorlog tussen de sjiieten en soennieten.
Vrouwen werden door de vroege islamisten en Arabische veroveraars bekeken als vangst, geschenk of oorlogsbuit. Vrouwelijke slavenhandel was gebruikelijk en een antivrouwelijke houding werd al heel vroeg vastgelegd binnen de islam. Vrouwen werden in het vroege islamitisch tijdperk bekeken als minderwaardig, eigendom van de man en uitgesloten van economisch en politiek succes. De khimer of borstbedekking veranderde al snel in de hijab of hoofd bedekking – een daad van nederigheid naar de islamitische wet en naar haar mannelijke toezichthouders.

In de moderne wereld is de hijab een belachelijk gruwel. De westerse wereld zou het in de samenleving niet toe moeten laten. Het maakt geen deel uit van onze westerse traditie. Het dragen van een hoofddoek in een kerk zoals in de meest orthodoxe kerken is één ding. Maar eisen dat diezelfde vrouwen hun beledigende markering van minderwaardigheid overal in de samenleving, op sportvelden, op scholen, op het werk kunnen tonen is irritant. Opmerkelijk veel moslims dragen de hijab en voelen zich superieur, anders, niet westers en speciaal. Het is idioot.

De hijab verbieden zou een belangrijke stap zijn in het stoppen van de politieke islamitische ontwikkelingen in het westen. Het is geen kwestie van geloof of keuze. En er is zeker geen enkele reden om vrouwen te brandmerken als inferieur of als een stuk vlees.

western-civilisation.com