De islam is de enige religie

De islam is de enige religie die zijn gelovigen opdracht geeft niet-gelovige te doden.
De islam is de enige religie die oproept tot het doden van apostaten.
De islam is de enige religie die totalitarisme ondersteunt.
De islam is de enige religie die kindbruiden/pedofilie ondersteunt.
De islam is de enige religie die zijn volgelingen opdracht geeft mensen te onthoofden.
De islam is de enige religie die zijn volgelingen opdracht geeft vrouwen te doden door steniging.
De islam is de enige religie die zijn volgelingen de opdracht geeft vrouwen aan zich te onderwerpen.
De islam is de enige religie die tegen de vrijheid van meningsuiting is.
De islam is de enige religie dat geen kritiek verdraagt.
De islam is de enige religie met een eigen volksrecht. (Islamitische sharia rechtbank)
De islam is de enige religie waarbij religie in het huwelijk belangrijker is dan liefde.
Islam is de enige religie waar slachtoffers van verkrachtingen in staat van beschuldiging worden gesteld als zij geen vier mannelijke getuigen kunnen leveren.
De islam is de enige religie die tegen de democratie is.
De islam is de enige religie die tegen de universele mensenrechten is.
De islam is de enige religie die zijn volgelingen oproept tot onverdraagzaamheid naar niet-islamitische godsdiensten.
De islam is de enige religie waar de twee belangrijkste sekten al 1400 jaar en met tussenpozen een heilige strijd tegen elkaar voeren.
De islam is de enige religie die zijn eigen voedsel heeft. (Halal en Haram).
De islam is de enige religie met een eigen islamitische Bank.
De islam is de enige religie met een eigen gebedsrichting.[Ka’aba]
De islam is de enige religie die opdracht geeft de baard te laten staan.
De islam is de enige religie waarvan de aanhangers gruwelijk gewelddadig, gevaarlijk en barbaars zijn.
De islam is de enige religie die tijdelijke huwelijken toestaat.
De islam is de enige religie met de opdracht te regeren over de mensheid op aarde.
De islam is de enige religie die de mensheid in twee groepen verdeeld.
Islam is de enige religie waarvan volgelingen de Koran lezen om hun onmenselijke daden te rechtvaardigen.
De islam heeft als enige een slavenhandelaar als profeet.
Islam is de enige verkeerd begrepen religie op aarde met fatale gevolgen.