De islamitische vernietiging van erfgoed en cultuur

palmera

De voormalige Romeinse stad Palmyra, waar ook na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk nog honderden jaren allerlei beschavingen hebben gewoond. De langste Hebreeuwse inscriptie uit de oudheid is te vinden in deze eeuwenoude stad die “de parel van de Syrische woestijn” werd genoemd. Behalve de Joden hebben ook de Romeinse, Mesopotamische, christelijke en islamitische godsdiensten hier een belangrijke aanwezigheid gehad. Volgens IS zijn afbeeldingen van welke god dan ook, uitingen van afgoderij en moeten daarom vernietigt worden

We leven in een tijd dat IS in Syrië en Irak cultureel erfgoed vernietigt door manuscripten te verbranden, historische architecturen te slopen en kunstschatten te stelen. Waarom doen zij dit. Het is jihadistisch geweld. De zelfverklaarde profeet Mohammed is er als eerste mee begonnen.

Toen de Amerikanen Irak binnenvielen werden musea geplunderd. Waarom? Omdat het islamitisch is. Na de verwijdering van Murci als president van Egypte begon de moslimbroederschap musea te plunderen en kerken in brand te steken. Waarom? Het is de zuivere islam. De Taliban heeft twee enorme, uit steen gehouwen boeddha’s opgeblazen. Waarom? Zuivere islam. Toen de moslims India binnenvielen stuitte zij op de grootste houten tempel ter wereld. De commandant zei; ”Het staat niet in de koran dus verbranden.” Zuiver islamitisch gedrag. Bij hun veroveringen in India kwamen de moslims in boeddhistisch gebied de grootste bibliotheek tegen. Werd ook vernietigt. Waarom? Islam.

De vernietiging van historisch erfgoed is al 1400 jaar aan de gang omdat Mohammed zei een hekel aan ongelovigen en hun beschaving te hebben vanwege hun onwetendheid [alle niet-moslim zijn dus onwetend]. Hun geschiedenis moest vernietigt worden.

Mohammed was de eerste om na de verovering van Mekka 360 religieuze kunstuitingen van verschillende religies in de Ka’aba persoonlijk te vernietigen. Dit betekende het einde van de kaffer in Mekka en andere geloven werden verboden. Het betekende het begin van een islamitisch monotheïsme met één religie, één cultuur en één taal. In navolging van Mohammed imiteert IS deze mentaliteit door de geschiedenis van oude culturen te vernietigen en deze desnoods te herschrijven.

Deze vernietigingen zoals door IS zullen niet de laatste zijn. Wanneer de islam een nieuw gebied binnenkomt dan wensen zij niet alleen de macht over te nemen. Zij willen ook het cultureel historisch erfgoed van de ongelovige te vernietigen om zodoende deze beschaving om zeep te helpen.