Het kalifaat en haar totalitaire aspiraties

Eén groot moslimrijk betekent hel voor de niet-moslims

door Ibn Sufi al Kitab

Een kalifaat streeft naar een groot rijk dat materieel en intellectueel superioriteit heeft over de gehate niet-moslims ofwel de apen, varkens en ”rechterhand slaven” uit de Koran.
ISIS had een stevige controle over grote delen van Syrië en Irak en hadden een kalifaatpaspoort uitgegeven waarbij onderaan staat geschreven; “Als de houder van dit paspoort wordt geschaad, zullen we legers inzetten voor zijn dienst.” Dus als u een ”kalifaat moslimburger” schaad dan zal de dictatoriale jihad u waarschijnlijk vermoorden.

Historisch gezien is een kalifaat een totalitair sharia-systeem, het meest gruwelijke anti-menselijk fascisme uit de geschiedenis.
Sharia is geen rechtspraak het is het tegenovergestelde; een barbaarsheid uit de Arabische bronstijd dat in de Arabische woestijn had moeten blijven. De barbaarsheid van de sharia omvat;

– steniging,
– het afsnijden van handen en voeten voor diefstal;
– het doden van onteerde meisjes en vrouwen;
– de vernietiging van christelijke kruizen, kerken en huizen
– de vernederende jizya belasting [koran 9:29] waardoor niet-moslims worden afgeperst en uitgeperst door verplichte betalingen aan de islamitische staat met moslimmannen die het besturen.

Het mohammedanisme heeft een strikte machtsstructuur. De Arabische moslimmannen als ‘opperste ras’ hebben de macht en de rest van de mensheid zit daaronder met zwarten, Joden en slaafmeisjes als het laagste.

Het kalifaat is een uitdrukking van een totalitair moslimregime. Zoals tijdens de 2e kalief en veroveraar Umar Ibn al-Khattab. Zijn dictatuur duurde nauwelijks een decennium. Iets korter dan het derde rijk van Hitler maar net zo extreem [634-644]. In deze korte periode van 10 jaar kreeg hij de heerschappij over grote delen van Syrië, Irak en Egypte en de controle over christelijk beschavingen.
ISIS en andere islamitische fanatici zouden in diezelfde landen zeker ook zo’n groot kalifaat hebben willen stichten.

Het regime van Umar kenmerkte het totalitaire fascisme door het afpersen, controleren en ontmenselijken van de ‘ongelovige’.

Von Kremer, de 19e eeuw Duitse geleerde van de islam, beschreef het kalifaat als een “concept” ter bevordering van de religieus-militaire ontwikkeling van de islam ten koste van bestaande naties of beschavingen.”

Dat was het. Hij schreef dit in 1868. Sindsdien is onze collectieve intelligentie betreffende de fascistische theologie van de islam alleen maar afgenomen; dus tot zover de ‘evolutie’ van ons mensen.
Umar’s regeerperiode was voor de niet-moslims een ervaring van ontberingen, zware ongelijkheid, intolerantie en onrecht. Deze controleerbare historische feiten werden onderzocht door von Kremer in medio-19de eeuw en ze zijn vandaag de dag nog altijd actueel.

Umar’s talrijke en bloedige jihad-campagnes waren volledig in overeenstemming met de sharia of zoals sommigen het noemen, de ‘islamitische wet’. De moslims onder Umar spaarde christelijke steden noch hun kloosters als zij op enigerlei wijze verzet toonde tegen plunderde moslims.

Toen het Byzantijns-Griekse garnizoen van Gaza weigerden zich te bekeren werd iedere man ter dood gebracht.

In het jaar 640, weigerden honderden Griekse soldaten afstand te doen van hun katholieke geloof, ook zij werden martelaren.

En tussen 638-640 werden honderdduizenden veroverde christenen in Caesarea, Tripolis en Tyrus, uit angst voor hun leven door de moslims bekeert naar de cult van Sin [Hub’al de maangod van Mekka].

Al-Tabari is een moslim en historicus. Veel geprezen door islamofielen als een van de grote wijzen uit de geschiedenis, schreef met een brede grijns over de vernietiging van de ‘ongelovigen’ bij Basra in Irak in 636 na Chr. het volgende;

“Roep de mensen tot God; degenen die reageren op uw oproep, accepteer hen, maar degenen die weigeren moeten uit vernedering en nederigheid de belasting betalen.(Koran 9:29) Als ze dit weigeren dan geeft het zwaard geen clementie.”

Het kalifaat is betreffende tolerantie een éénrichtingsysteem; niet-moslims worden gedwongen de islam te aanvaarden of te kiezen voor een 2e rangs status met alle nadelen van dien. Moslims hebben buiten het verkrachten, plunderen en belasten geen verplichtingen naar de niet-moslim [de untermensch]. Het is altijd zo geweest met de islam.

Tot zover de beroemde moslim-tolerantie waar we zoveel van horen maar niets van zien.

western-civilisation