Het belang van da’wah

De islam wordt vooral verspreid op twee manieren:
1] Jihad = islamiseren van zondaars op gewelddadige en oorlogszuchtige wijze.
2] Da’wah,= het islamiseren van zondaars [ongelovigen] met diplomatie, liegen, misleiden, ontkennen en propaganda.

Vanuit islamitisch perspectief is het essentieel, dat jihad, waarbij doden en/of gedood worden de grootste islamitische idealen zijn. Voor moslims was het destijds een win-win situatie want als een moslim wordt gedood op het slagveld, dan wordt hij een shahid [martelaar] en opgenomen in het islamitisch paradijs. Overwint hij het slagveld, dan zijn de ongelovigen gevangen of gedood en zijn alle eigendommen als buit voor de moslims.

[Lees soera: 4:74, 4:94, 8:41, 8:69, Bukhari V4B52N46]

Hoewel jihad het meest beruchte instrument van de islam is, wordt vooral da’wah gebruikt. Da’wah [betekent uitnodigen] is een middel om de mensheid te veroveren met mooie praatjes om de harten van de mensen te winnen, en de islam voorstellen als hoogste religie.

Zoals..,

•  Jij hebt jouw religie en ik de mijne.

•  Er is geen dwang in religie.

•  Islam betekent vrede.

•  Islam eert Maria en Jezus.

Dus al datgene wat niet-moslims graag wil horen.

Da’wah heeft als doel dat mensen zich overgeven, blind gehoorzamen en knielen voor de islam.

Zolang islam bestaat heeft da’wah als basis gediend om alle mensen uit te nodigen zich te bekeren en de islam te aanvaarden als de enige ware religie op aarde. De operationele volgorde was altijd Da’wah als eerste, en wanneer dat niet lukt, dan jihad: Da’wah Qablal-Jihad.

De hedendaagse islamitische aanvallen op ongelovigen, is het pogen de vrije wereld te veroveren en te onderwerpen aan de islamitische suprematie – dit zijn de tendensen van da’wah en jihad. Da’wah is vooral naar de niet-moslim een tactische vorm van bedrog. Het is een geheimzinnige dodelijke vijand waar de Vrije Wereld zich niet bewust van is;

1] Als eerste worden ongelovigen op een gematigde, tedere en gracieuze manier benadert. Het is een missionaire activiteit, en een geweldloze strategie dat dwingt tot aanpassen en onderwerpen met de koran/sharia als gereedschap. Da’wah is bedoeld om onze wijze van denken en gedrag te veranderen en ons geweten te ondermijnen. Het is een dwingende strategie voor het omverwerpen van liberaal-democratische regimes met daarbij het elimineren van burgerrechten en vrijheden.

2] Een andere handelwijze is het infiltreren/participeren in westerse samenlevingen met als islamitisch doel, westerse democratieën van binnenuit te transformeren en vernietigen. 

Ibn Khaldun zegt; ”Vanwege het internationale karakter van de islamitische missie, wordt het mondiaal een religieuze plicht hen te bekeren tot de islam, dan wel hen onder islamitische heerschappij te brengen. Hetzij door da’wah hetzij met geweld (jihad).

Hoewel jihad en da’wah door verschillende personen en daders wordt uitgevoerd, zijn ze allemaal uit op hetzelfde doel, namelijk het ontwikkelen van een mondiaal kalifaat met een wereldrijk van Allah als enige keus. Meewerken aan deze doelstelling is een plicht voor moslims, aldus de leerstelling van al-wala ‘wal-Bara’ (loyaliteit en vijandschap) =  is een verklaring van volledige trouw aan de sharia.

Crethiplethi

Apostate prophet

Leestip = Dawa: haat zaaien

Leestip = Ayaan Hirsi AliAfbeeldingsresultaat voor dawah

Da’wah en Jihad zijn beide even fundamenteel voor het veroveren van westerse samenlevingen. Door gebruik te maken van de openheid en zwakheden van het Westen, wil de da’wah, de wereld islamiseren en demografische overwinningen boeken. Beoefenaars van de da’wah-doctrine beloven westerlingen onder valse pretenties dat de islam staat voor: ​​rechtvaardigheid, vrijheid, democratie en wereldvrede. Da’wah is ook de uitnodiging om soldaat in het leger van Allah te worden.  En is een belangrijke stap om het aantal moslims dat bereid is jihad te voeren in naam van Allah tegen ongelovigen, te vergroten. Dus “Da’wah voor Jihad” moet worden gezien als een existentieel gevaar. – Rachel Ehrenfeld

*****

Da’wah betekent dat we ons intern op islamitische onderwijswaarden concentreren en extern aanzetten tot haat en haatverspreiding. Moslimgroepen en organisaties geven aan onderwijs de hoogste prioriteit en het grootste belang, zoals blijkt uit hun handvest en besluiten. Het heeft een tweeledig doel: het vormen van betere moslims die toegewijd zijn aan hun religie, en het onderwijssysteem van de ongelovigen op alle niveaus omvormen tot locaties voor de verspreiding van de islam.

Intern proberen islamitische scholen hun leerlingen en studenten onderwijs te geven onder de schaduw van de koran en de soenna van de profeet. Investeren in het opleiden van kinderen is hoe de islamitische samenleving een succesvolle toekomst plant, gevoed door een solide interactie tussen thuis, de school en de moskee. Ouders worden ten zeerste aangeraden om het leven van hun profeet te bestuderen door middel van de koran en de soenna met als doel  hun verlangen naar het hemelse paradijs op te wekken, en te waarschuwen voor de hel. De kinderen moeten vasthouden aan islamitische gedragscodes en rechtvaardige vrienden kiezen, zoals in de koran wordt gesuggereerd: altijd hun eigen religieuze medemensen liefhebben en steunen en tegelijkertijd de ongelovigen altijd onderwaarderen, kwalijk nemen, negeren, aanstoot nemen, wraak nemen, wrok koesteren, beledigd voelen en haten, wanneer ze worden ontmoet of waar ze ook zijn .

Deze geboden vormen de religieuze basis van de verschrikkelijke terreurdaden over de hele wereld. De voorbeelden zijn de woorden en daden van Mohammed uit de soenna:

‘De profeet zei:’ Niemand die het paradijs binnengaat, wil graag terug naar deze wereld, zelfs niet als hij alles op aarde zou hebben, behalve een Mujāhid [strijder] die naar de wereld wil terugkeren zodat hij tien keer Shahīd [martelaar] kan zijn vanwege de waardigheid die hij ontvangt. ‘ 

Umar vroeg de profeet: ‘Is het niet waar dat onze mannen die worden gedood naar het paradijs gaan en de ongelovigen naar het hellevuur?’ De profeet zei: ‘Ja.’ Allah’s Apostel zei: ‘Weet dat het Paradijs onder de schaduwen van zwaarden ligt.’ ”

Er is de heilige noodzaak om kinderen vanaf zeer jonge leeftijd het belang van het zeggen van la-Ilah Ilallah wa-Muhammad Ras u l Allah te leren (er is geen god dan Allah, en Mohammed is de Boodschapper van Allah). Hun liefde en vertrouwen in hem alleen, moet vanaf zeer jonge leeftijd in het brein worden bijgebracht. Ze mogen zelfs geen andere religie overwegen, en mogen geen vragen stellen over Mohammed, zijn manieren en gedrag. Dit uiteindelijke doel wordt bereikt door de oprichting van een exclusief islamitisch onderwijssysteem en door de islamitische manier van leven.

Extern is er een islamitische handleiding voor de activisten, gepubliceerd in brochures en pamfletten en verspreid via internetsites. Het doel van dawah is om op alle gebieden van het leven, onder de ongelovigen, het beeld van de islam als een religie van vrede, mededogen en harmonie te verspreiden – ook met de hulp van hun westerse medewerkers in de academische wereld, de media en vormgevers van de publieke opinie. Op internetsites staan ​​tips om de islam tot in het hart van de ongelovigen te brengen.

Dawah richt zich op onderwijs, dat in de hele islamitische geschiedenis de belangrijkste bron van haat is geweest die de activiteiten van terreur en aanslagen levensvatbaar maakt. Het idee is om de glorie van het verleden te benadrukken en een centrum van mobilisatie en rekrutering voor jongeren te creëren. Haat is de motivatie en de brandstof, die bloedbaden en lynchpartijen genereert. Angst voor de straf van Allah als de gelovigen Zijn pad niet volgt en indoctrinatie van pure haat jegens de ongelovigen, is de belangrijkste strategie.

Hierop heeft Ma’moun Fandy, de Egyptische intellectueel, naar verwezen:

‘Het naïviteitsbeleid van het Westen over de’ gematigde islam ‘is een virus geworden … het is tijd om een ​​vastberaden standpunt in te nemen om allerlei vormen van islamitisch extremisme te verbieden. Haat verblindt de moslims en het moet worden geëlimineerd … op weg naar een islam dat vreedzaam met de ander samen kan leven. ‘

Tawfiq Hamid, van het Potomac Institute, heeft gereageerd:

“Veel moslims geloven dat het acceptabel is om haat en geweld te onderwijzen in naam van hun religie, terwijl ze tegelijkertijd van de wereld verwachten dat ze de islam respecteren als een religie van vrede, liefde en harmonie. Islamitische geleerden blijven haat en afkeer onderwijzen, maar roepen racisme en islamofobie als deze wreedheden aan de kaak worden gesteld.’ 

Dawah betekent islamisering . Waar Jihad opereert om te terroriseren en zich wil onderwerpen, streeft Dawah ernaar om te misleiden en baant de weg naar islamisering. De Dawah- bekeringsstrategie werkt met succes in arme buurten, onder zwarten, onder Latijns-Amerikaanse gemeenschappen en onder boze, vervreemde gevangenen. Een andere strategie is het islamiseren van christelijke en joodse vrouwen door te trouwen en door de islamitische wet op het huwen van vier vrouwen te promoten.

De oproep tot bekering staat centraal in de hedendaagse islamitische politiek. Moslim-internetsites spelen de belangrijkste rol in het conversieproject. Geestelijken begrijpen dat internet een cruciale arena is in de strijd voor de zielen en geesten van de ongelovigen.

De houding van moslims tegenover niet-moslims wordt geïllustreerd door de verklaring van Abdallah, koning van Saoedi-Arabië, in augustus 2008:

‘We hebben geen democratie nodig; we hebben geen politieke partijen nodig; we hebben geen westerse mensenrechten nodig en we hebben hun vrijheid van meningsuiting niet nodig. Wat we nodig hebben is de koran. Het regelt ons leven perfect. Het is de beste wetgeving in de geschiedenis van de mensheid; het is het woord van Allah. Er is niets beter dan de wet van Allah. Alleen de islam moet dominant zijn.”

Deze houding verklaart ook waarom Arabische en moslims zo hard werken om de wereld onder islamitische controle te brengen: zij zijn de meest vrome, de beste en de sterkste; zij zijn de rechtvaardige en de oprechte; en ze verdienen het de wereld te controleren en te islamiseren. Dit blijkt duidelijk uit een interview met Ayat Allah Kamil, een jonge Palestijnse vrouw die in februari 2005 een moordaanslag op Israëli’s probeerde uit te voeren:

De hele wereld moet islamitisch worden, een wereld waarin we allemaal in vrede, vreugde en harmonie zullen leven, wij allemaal, mensen, dieren, bloemen, planten en stenen. Islam zal vrede brengen in groenten en dieren, het gras en de stenen … En je kunt Joods blijven, wat je maar wilt; het maakt niet uit, maar alleen in een islamitische wereld.

Dawah betekent demografische overwinningen behalen . Demografische bezetting is de meest permanente vorm van islam in de geschiedenis. Dit was precies de vraag hoe het Midden-Oosten, dat grotendeels christelijk is, is geïslamiseerd en verheerlijkt. Het heeft drie facetten: hoge immigratie, hoog geboortecijfer en grootschalige bekering.

Oriana Fallaci heeft het probleem uitgewerkt:

‘De westerse publieke opinie en leiders zijn zo naïef, omdat ze denken dat er’ gematigde islam ‘is in vergelijking met’ radicale islam ‘. Dit is absoluut een vergissing. Er is alleen de islam, punt. De echte vijand is de islam en de meest catastrofale bedreiging is immigratie, niet terreur. Het is immigratie. Ze willen niet integreren. … Alle andere immigranten willen integreren, burgers worden, een loyaal onderdeel zijn van hun nieuwe land. Ze werken hard, de meeste van hen houden zich aan de wet. Ze komen niet agressief in opstand en ze breken het weefsel van de samenleving niet af. ‘

Moslimimmigranten worden beschouwd als onderdeel van de wereldwijde moslimnatie [Umma] en handelen daarnaar door de politieke belangen van de islam wereldwijd te dienen. Helaas heeft onze ergste vijand de overtuiging dat moslims zullen assimileren en loyale westerse burgers zullen worden. Moslims emigreren niet om te assimileren met als doel loyale burgers te worden. Het ultieme streven van moslims is een wereldwijde heerschappij binnen het islamitische kalifaat. Ze geloven dat de islam de oplossing is voor alle problemen van de mensheid, en dat de mensheid onder de islamitische heerschappij zal worden onderworpen.

In West-Europa neemt de moslimbevolking sneller toe dan de rest, wat betekent dat tegen het midden van deze eeuw moslims de grootste religieuze groep zullen worden. De islamisering van Europa zou een onontkoombare realiteit worden. In augustus 2009 publiceerde de Sunday Telegraph een studie van Adrian Michaels, die bewijst dat de EU fundamenteel zal veranderen door middel van de islamitische demografische tijdbom. Miljoenen moslims zullen het continent de komende twee decennia onherkenbaar veranderen en verbazingwekkend genoeg spreken bijna geen beleidsmakers erover.

Dawah betekent het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting . Moslimorganisaties en NGO’s gebruiken elke methode om kritiek te stoppen. Ze lobbyen bij politici en de media, zetten druk op de publieke opinie en belasteren iedereen die de islam bekritiseert, hen voor de rechtbank te dagen en hen fysiek ter dood te vervolgen.

Het bekritiseren van de islam is natuurlijk niet ‘racistisch’ of ‘islamofobie’, niet alleen omdat de islam geen ras is [islam is een politiek expansieve religie] maar omdat kritiek de ziel van de democratie is. Zonder kritiek blijft er niets over in de democratie; en zonder vrijheid van meningsuiting zijn er helemaal geen vrijheden.

Maar de islamitische aanval is veel ernstiger, aangezien de commissie van de Algemene Vergadering van de VN zich voorbereidt om te stemmen over de religieuze ‘laster’-resolutie die is georganiseerd door de Organization of Islamic Cooperation (OIC), een blok van 56 moslimlanden. Als het wordt goedgekeurd, betekent dit een dodelijke slag voor onze fundamentele vrijheden.

Sami al-Raba ‘, een Egyptische liberaal, zegt:

‘Als je zegt dat de islam een ​​gewelddadig geloof is, word je ervan beschuldigd anti-islam en een’ islamofoob ‘te zijn. Toch zijn de koranverzen vol opruiing, haat, moord, strijd en oorlogszucht, de belangrijkste. ”

Een van de meest vicieuze maar helaas effectieve tools van dawah is het juridische instrument, door het indienen van kwaadaardige rechtszaken die vakkundig gebruik maken van westerse liberale democratische rechtssystemen om de vrijheden en burgerrechten tot zwijgen te brengen. Moslimactivisten en ngo’s zijn druk bezig met gerechtelijke stappen wegens aanklacht tegen de islam of discriminatie van moslims, wanneer zij dit mogelijk achten. Dit is de ‘legale Jihad’, die bedoeld is om te demoraliseren en te intimideren, maar vooral om de westerse vrijheid van meningsuiting in gevaar te brengen. Dit is de belangrijkste reden waarom mensen bang zijn hun mening vrijelijk te uiten. Daarom lopen de fundamentele westerse vrijheden gevaar en is de meest kostbare eigenschap ervan, de vrijheid van meningsuiting, ten dode opgeschreven. Er is ook ‘smaadtoerisme’ dat resulteert in intimidatie van Amerikanen en Israëli’s, dat wordt gearresteerd door buitenlandse rechtbanken in staten die ‘universele bevoegdheid’ hebben aangenomen.

Er is ook de intimiderende dreiging van rechtszaken tegen uitgevers en de media. Zo besloot Yale University Press om de tekeningen over de islam niet op te nemen in het boek van professor Jytte Klausen, The Cartoons That Shook the World . Alle andere tekeningen werden natuurlijk niet gecensureerd. De regisseur, John Donatich, heeft toegegeven dat de reden angst was: “Deskundigen mogen niet spreken op universiteiten, en politici en diplomaten worden bedreigd en geïntimideerd.

Dawah betekent het volgen van de westerse media , het beheersen van de academische wereld en het deelnemen aan het openbare leven Het doel is om te profiteren van de westerse onwetendheid over de islam; westerse schuld en wroeging over het imperialistisch-kolonialistische verleden; en westerse politieke correctheid – zijn onderwerpen om van te profiteren. Ook met bedrog, wanorde en tweespalt zaaien, probeert men de westerse waarden drastisch te beïnvloeden. Moslims worden aangeraden om actief deel te nemen aan dialogen, discussies en debatten in de academische wereld, de media en in het algemeen in het openbaar. Ze worden ook aangemoedigd om NGO’s en andere organisaties, belangen- en pressiegroepen op te richten, voor het promoten en bevorderen van islamitische belangen.

De opdracht aan de moslimpromotors die met de ongelovigen debatteren, is om nooit op te geven in discussies en debatten; en indien nodig alle riedels te herhalen over:

 • de ‘ware’ aard van de islam en
 • dat de islam een ​​vredesreligie is die door extremisten wordt gekaapt en in feite geen moslims zijn’.

Deze slogans worden vaak gebruikt zonder enige bevestiging en onderbouwing van feiten, door verzen uit islamitische leerstellingen te verdraaien en door de publieke opinie over islamitische doelen en strategieën te misleiden. Bovendien profiteren ze van de westerse sociale waarden in het vermijden van argumentatie, als ook de terughoudendheid om deel te nemen aan een woordenstrijd of polemisch debat.

Het daaruit voortvloeiende buitensporig aanstootgevende beleid wordt zo bedriegelijk en  brutaal uitgevoerd dat ze worden geaccepteerd als een relevant onderdeel van het geloofssysteem:

 • De meeste moslims zijn gematigd en vredelievend
 • Extremisten vormen kleine minderheid zijn
 • De islam is een religie van vrede
 • Islam is zoals het jodendom en het christendom
 • Terroristen vertegenwoordigen niet de ware aard van de islam en haar leer
 • Islam hekelt en verbiedt geweld/moord en staat voor tolerantie/mededogen

Door dergelijke schijnredeneringen te gebruiken, slaagt de moslim erin de beweringen van hun tegenstanders het zwijgen op te leggen, verwarring en wanorde bij het publiek te veroorzaken en onwetendheid en misverstanden te veroorzaken.

Samenvattend: Jihad en da’wah zijn de twee armen voor islamitische aanvallen om de wereld te islamiseren/veroveren, met verwoestende consequenties voor de ‘ongelovige. Het islamitische ‘da’wah’ is een dodelijke bedreiging voor het bestaan ​​van de vrije wereld geworden;

 • omdat het de westerse vrijheden en burgerrechten niet accepteert;
 • omdat het een totalitaire agenda heeft die geen grenzen kent, en
 • omdat moslims diep geloven dat de islam de wereld moet regeren.

De vrije wereld wordt geconfronteerd met een geheime en geduchte vijand = da’wah. Verborgen in een Trojaans paard dat een onmiddellijk gevaar vormt voor westerse mensenrechten, vrijheden en levenswijze. Als je over de hele wereld rondkijkt en elke regio en staat analyseert, kun je niet ontsnappen aan de duidelijke conclusie dat de hele wereld zwaar wordt aangevallen, dat we in feite midden in een Derde Wereldoorlog zitten. Het slagveld wordt bewoond door allerlei stijlen van jihad, van intimidatie, tot geweld tot terrorisme – en door verschillende vormen van da’wah, van een strategie van de glimlach tot een strategie van bedrog door louter leugens.

Dit is een wake-up call voor de moeilijke situatie in de vrije wereld. Een echte moslim gelooft niet in vrijheid en kan de burgerrechten niet accepteren, aangezien alles van Allah komt en alle rechten en plichten afhankelijk zijn van de wil van Allah. Het wordt bewezen door de geschiedenis en de hedendaagse realiteit: waar de islam heerst, worden burgerrechten en vrijheden geschonden; wetenschap wordt systematisch gecensureerd; technologie en vooruitgang worden stilgelegd; en vrijheid wordt vervangen door onderwerping. Tenzij we toegeven dat de echte kwestie religie is, en da’wah onze dodelijke vijand is, zullen we blijven struikelen in een oorlog tussen beschavingen.

* David Bukay is hoogleraar Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Haifa.

Link