Het belang van da’wah

De islam wordt vooral verspreid op twee manieren:
1] Jihad = islamiseren van zondaars op gewelddadige en oorlogszuchtige wijze.
2] Da’wah,= het islamiseren van zondaars [ongelovigen] met diplomatie, liegen, misleiden, ontkennen en propaganda.

Vanuit islamitisch perspectief is het essentieel, dat jihad, waarbij doden en/of gedood worden de grootste islamitische idealen zijn. Voor moslims was het destijds een win-win situatie want als een moslim wordt gedood op het slagveld, dan wordt hij een shahid [martelaar] en opgenomen in het islamitisch paradijs. Overwint hij het slagveld, dan zijn de ongelovigen gevangen of gedood en zijn alle eigendommen als buit voor de moslims.

[Lees soera: 4:74, 4:94, 8:41, 8:69, Bukhari V4B52N46]

Hoewel jihad het meest beruchte instrument van de islam is, wordt vooral da’wah gebruikt. Da’wah [betekent uitnodigen] is een middel om de mensheid te veroveren met mooie praatjes om de harten van de mensen te winnen, en de islam voorstellen als hoogste religie.

Zoals..,

• jij hebt jouw religie en ik de mijne.

• er is geen dwang in religie.

• islam betekent vrede.

• islam eert Maria en Jezus.

Dus al datgene wat niet-moslims graag wil horen.

Da’wah heeft als doel dat mensen zich overgeven, blind gehoorzamen en knielen voor de islam.

Zolang islam bestaat heeft da’wah als basis gediend om alle mensen uit te nodigen zich te bekeren en de islam te aanvaarden als de enige ware religie op aarde. De operationele volgorde was altijd Da’wah als eerste, en wanneer dat niet lukt, dan jihad: Da’wah Qablal-Jihad.

De hedendaagse islamitische aanvallen op ongelovigen, is het pogen de vrije wereld te veroveren en te onderwerpen aan de islamitische suprematie – dit zijn de tendensen van da’wah en jihad. Da’wah is vooral naar de niet-moslim een tactische vorm van bedrog. Het is een geheimzinnige dodelijke vijand waar de Vrije Wereld zich niet bewust van is;

1] Als eerste worden ongelovigen op een gematigde, tedere en gracieuze manier benadert. Het is een missionaire activiteit, en een geweldloze strategie dat dwingt tot aanpassen en onderwerpen met de koran/sharia als gereedschap. Da’wah is bedoeld om onze wijze van denken en gedrag te veranderen en ons geweten te ondermijnen. Het is een dwingende strategie voor het omverwerpen van liberaal-democratische regimes met daarbij het elimineren van burgerrechten en vrijheden.

2] Een andere handelwijze is het infiltreren/participeren in westerse samenlevingen met als islamitisch doel, westerse democratieën van binnenuit te transformeren en vernietigen. 

Ibn Khaldun zegt; ”Vanwege het internationale karakter van de islamitische missie, wordt het mondiaal een religieuze plicht hen te bekeren tot de islam, dan wel hen onder islamitische heerschappij te brengen. Hetzij door da’wah hetzij met geweld (jihad).

Hoewel jihad en da’wah door verschillende personen en daders wordt uitgevoerd, zijn ze allemaal uit op hetzelfde doel, namelijk het ontwikkelen van een mondiaal kalifaat met een wereldrijk van Allah als enige keus. Meewerken aan deze doelstelling is een plicht voor moslims, aldus de leerstelling van al-wala ‘wal-Bara’ (loyaliteit en vijandschap) =  is een verklaring van volledige trouw aan de sharia.

Crethiplethi

Apostate prophet

Leestip = Dawa: haat zaaien