Het is geen islamofobie

Het is geen islamofobie om een rationele angst te hebben voor…

■ gewelddadige aanvallen [4-74, 9-193, 9-5, 9-88]

■ verkrachtingen  (4-25)

■ martelingen  (22-22)

■ wreedheden (22-9)

■ zelfmoordaanslagen  (4-74)

■ onthoofdingen  (47-4)

■ de consequenties van overspel (4-15)

■ een inferieure behandeling van vrouwen  (4-11, 4-176)

■ het beschouwen van vrouwen als seksueel doelwit (4-15)

■ met geweld te worden vervangen vanwege een ander geloof (21-11)

■ het terroriseren van andersdenkenden (3-151)

■ als niet-moslims gedood te worden (9-111)

■ massamoord en genocide (33-26)

■ een onrechtvaardige verdeling van de erfenis [4-11]

■ om bestolen te worden. (4-94, 8-41)

■ een islam dat anders gelovigen met geweld aan zich wil onderwerpen ( 3-19, 48-28)

■ om als vijand, ziek en onrein bestempelt te worden (64-14, 9-125)

■ dat iedere andere leefstijl vernietigt zal worden [28-58]

■ wraakacties (5-45)

openbare executies en zweepslagen op pleinen [24-2]

■ als minderwaardig [als zijnde brandhout] behandelt te worden [3-10]

■ dat moslims zich uitverkoren en verheven voelen boven de ander [14-4, 3-110]

■ om vijandig bejegend te worden (1-7)

■ een parallelle samenleving [3-28, 9-95]

■ om in slavernij gebracht te worden (24-32)

■ de politiek islam dat streeft naar dictatuur en sharia [61-9]

■ om al je bezit te verliezen (33-27)

■ sociale uitsluiting. (5-51)

Het is geen islamofobie om een ​​rationele angst voor de sharia te hebben die de vernietiging van de grondwet en democratie oplegt, dat vervangen moet worden door dictatoriale geloofsregels met de koran als leidraad.

Voor moslims zijn dergelijke leringen geen misdaden tegen de menselijkheid maar gerechtvaardigde uitingen van hun religie. Heb je er kritiek op, dan ben je onterecht een islamofoob of racist. Moslims vechten om dergelijke verdorven, haat zaaiende,verzen in de toekomst wettelijk mogelijk te maken. De koran is een levensgevaarlijk boek dat tegen de principes van een vrije samenleving en westerse beschaving ingaat.