Het is geen islamofobie

Het is geen islamofobie om een rationele angst te hebben voor…

■ gewelddadige aanvallen [4.74, 9.193, 9.5, 9.88]

■ verkrachtingen  (4.25)

■ martelingen  (22.22)

■ wreedheden (22.9)

■ zelfmoordaanslagen  (4.74)

■ onthoofdingen  (47:4)

■ een inferieure behandeling van vrouwen  (4.11, 4.176)

■ het beschouwen van vrouwen zonder hijab als seksueel doelwit (4.15)

■ met geweld te worden vervangen (21.11)

■ terroriseren van andersdenkenden (3.151)

■ gedood te worden (9.111)

■ massamoord en genocide (33. 26)

■ onrechtvaardige verdeling van de erfenis [4.11]

■ diefstal. (4.94, 8.41)

■ een islam dat anders gelovigen met geweld aan zich wil onderwerpen ( 3.19, 48.28)

■ intolerantie (64.14)

■ vernietiging van andere leefstijlen [28.58]

■ wraakacties (5.45)

■ minderwaardige behandeling [3.10]

■ De mensheid verdelen in Übermensch/Untermensh, [3.110]

■ vijandigheid (1.7)

■ parallelle samenleving [3.28, 9.95]

■ zweepslagen op pleinen [24.2]

■ slavenhandel (24.32)

amputeren van handen [5.38]

onthoofdingen [8.12, 47.04]

■ islamitische overheersingsdrang [61.9]

■ verlies van bezittingen (33.27)

■ sociale uitsluiting. (5:51)

huiselijk geweld (4:34).

pedofilie. [65.4]

tijdelijke huwelijken [gelegaliseerd prostitutie 4.24]

seksslavinnen [4.24]

bestrijden en bestraffen van polytheïsten [9.5]

bevechten en onderwerpen van joden en christenen [9.29]

vernietiging van geloofsvrijheid [5.33]

racisme naar niet-moslims [48.29]

doodstraf voor kritiek op of ontkenning van enig deel van de Koran

doodstraf voor kritiek op Mohammed of ontkennen dat hij een profeet is

doodstraf voor het bekritiseren of ontkennen van het bestaan van Allah

doodstraf voor afvalligen

doodstraf voor een niet-moslim die een moslim wegleidt van de islam

doodstraf voor een niet-moslim die met een moslimvrouw trouwt

doodstraf voor homoseksuelen [7- 81, 82, 84]

doodstraf voor overspel  (4.15, 24:13)

vrouwelijke genitale verminking (Mohammed’s woorden, boek 41, Kitab Al-Adab, Hadith 5251).