Het onzichtbare bewijzen, met onzichtbare bewijzen

Lees het volgende buitensporig idiote koranvers;

Soera 21:30
Hebben de ongelovigen niet gezien dat de hemel [als blauwe koepel] en de aarde gesloten waren en dat Wij ze daarna hebben geopend? Zullen zij dan niet geloven?

Kun je de totale dwaasheid van deze vraag van Allah in dit koranvers begrijpen? Is het echt mogelijk om dit fenomeen te hebben gezien? Nee, maar de hele kracht van Allah’s argument dat de ongelovigen geen geldige reden hebben om hem te ontkennen, is gebaseerd op zijn veronderstelling dat zij ooggetuigen waren van dit fenomeen. Aangezien hemel en aarde zich niet opent, sluit of samenvoegt én de mens pas later geschapen werd, is het absoluut onmogelijk dat mensen hiervan getuige waren geweest. En Allah is er zelfs verontwaardigd over: “Zullen zij dan niet geloven?”

Nog een idiote vraag:

 

Soera 71:15
Heeft u niet gezien hoe Allah de 7 hemelen schiep?

De koran wil het ongeziene bewijzen met ongeziene bewijzen en daarmee ook het bestaan ​​van een ongeziene schepper, aantonen met ongeziene bewijzen. 

De vragen die door Allah zijn gesteld, zijn niet alleen misleidend en onlogisch, maar ook erg onjuist. Als Allah niet eens de juiste vragen kan stellen, denk je dan dat hij je de juiste antwoorden kan geven? Erger nog, de koran eist om in Allah te geloven op basis van iets dat logischerwijs onmogelijk is om waar te nemen, als het al heeft plaatsgevonden. Kunt u hem nu vertrouwen als uw eeuwige redding? Bovenstaande koranverzen geven een solide reden om niet in Allah te geloven. Allah kan eenvoudigweg niet de schepper van het universum zijn.

David iqbalkarim


Meer volksverlakkerij:

16:48
Hebben ongelovigen niet gezien dat de schaduwen zich aan Allah onderwerpen? 
22:18
Hebben ongelovigen niet gezien dat de zon, de maan, de sterren, de bergen, de bomen, het vee, gehoorzamen aan Allah? 
22:63
Hebt gij niet gezien, dat Allah water uit de hemel doet vallen zodat de aarde groen wordt? 
19:83
Zie jij niet dat Allah de duivel naar de ongelovigen heeft gestuurd? 
22:18
Hebt gij niet gezien dat alles in de hemelen als op aarde, buigt voor Allah?
22;65
Hebt gij niet gezien dat op het bevel van Allah, schepen op zeeën kunnen varen? 
24:43
Hebt gij niet gezien dat Allah de wolken voortdrijft, ze dan verzamelt en daarna ophoopt zodat gij regen uit hun midden ziet voortkomen? 
25:45
Hebt gij niet gezien hoe uw Heer, schaduwen verlengt? 
27:86
Hebben zij niet gezien dat Allah de nacht heeft ingesteld opdat zij er in mogen rusten? [Nee]
31:20
Hebt gij niet gezien, dat Allah alles wat in de hemelen en op aarde is, in uw dienst heeft gesteld en Zijn gunsten rijkelijk aan u heeft geschonken? 
31:29
Hebt gij niet gezien, dat Allah de nacht in de dag doet overgaan en de dag in de nacht? 
31:31
Hebt gij niet gezien, dat de schepen op zee varen door de gunst van Allah? 
32:27
Hebben zij niet gezien dat Wij water naar droog land voeren en daardoor oogsten voortbrengen?
36:71
Hebben zij niet gezien, dat Wij het vee hebben geschapen? 
39:21
Zie je niet dat Allah water uit de hemel doet neerdalen? 
50.6
Zien zij niet hoe Allah de hemel, zonder gebreken, heeft opgericht en versierd [met sterren als lampjes] ? 
67:3.
Ziet gij dan nog een enkele scheur/kloof in de schepping van de zeven hemelen [koepel]? [Nee]
16:79
Zien zij niet, dat de vogelen door het gewelf van de hemel in beperking worden gehouden? [Nee]
24:43
Zie je niet dat Allah de wolken voortdrijft? 
24:41
Zie jij niet dat Allah wordt verheerlijkt door alles in de hemel als op aarde? 
36:77
Heeft de mens niet gezien dat Wij hem uit een druppel hebben geschapen? 
96:14
Weten zij dan niet dat Allah hen ziet? 
29:19
Zien zij niet in, hoe Allah de schepping schiep? 
30:37
Ziet gij niet dat Allah bepaalt, wie rijk of arm is? 
31:20
Zien jullie niet dat Allah, alles in de hemel en op aarde, dienstbaar aan jullie heeft gemaakt? 
71:16
En heeft u niet gezien hoe Hij de maan daarin als licht heeft geplaatst en de zon als een stralende lamp? 

Wie bovenstaande vragen met ‘nee’ beantwoord wordt, in de koran gedemoniseerd als zijnde..
een blinde [soera 4:106]
een schande [soera 2;114]
een leugenaar [soera 5;42]
een vijand [soera 4:101]
brandhout voor de hel [soera 3;10]
een crimineel [soera 27:69]