Soera 3 huis van imraan

De derde soera is net zo slecht als de tweede. Er is niets heiligs aan en ook niet logisch. Iedere soera probeert de lezer te overtuigen dat de aanhangers van Mohammed moeten heersen over een ieder die er anders over denkt. Er bestaat geen gouden regel in deze hoofdstukken en er wordt zeer weinig over barmhartigheid, liefde, tolerantie of respect gesproken – vooral wanneer het over de niet-moslim gaat.

 

De belangrijkste strekking van soera 3 is vrij duidelijk en zeer verontrustend voor iedere beschaafde, spirituele of humanistische geest: gehoorzaam Mohammed, gehoorzaam Allah en verwerpt u Allah dan zal u meest waarschijnlijk niet geweldloos sterven. Ondersteunt u Allah dan zou u kunnen worden gezegend. Allah beslist over uw leven en over al uw aardse aangelegenheden.

Het idee van deze soera, alsmede een groot deel van de islam is dat mensen er niet toe doen. Onderwerp je aan Allah en je zou gezegend kunnen worden, maar mogelijk ook niet. Gehoorzaam aan de rituelen en uitspraken van Mohammed, en Allah zal u waarschijnlijk ook steunen. Maar misschien ook niet. Allah is de enige macht in de wereld. De mens is waardeloos. Allah weet alles. De mens niets. Vrijdenken, vrijheid in kritiek, vrijheid in uitvindingen, wetenschap en het leven zelf zijn allemaal onbelangrijk. Alleen Allah is belangrijk.

Dit is voor de mensheid geen geloofsbelijdenis van geloof of hoop. 

Soera 3: ‘ de familie van ‘Imraan’

Imran is Amran in het Engels. Amran was de vader van Mozes. Mozes komt van de stamboom van Abraham. Moslims beweren dat de Joodse leiders uit de Bijbel en Tora, ware boodschappers van Allah waren. Echter, het dient als een mooi stukje rechtvaardiging en propaganda – oorspronkelijk gebruikt door Mohammed om de Joden te dwingen zich te bekeren naar zijn idee van zijn eigen ‘ware’ religie.

Allah verwerpen betekent straf.


4. ”Degenen die niet geloven in de tekenen van Allah zullen de zwaarste straf krijgen en Allah is de Koning der vergelding.”


Opmerking; De ‘tekenen’ van Allah zijn nooit geïdentificeerd. Elke Moslim zou iedere gebeurtenis als een teken kunnen interpreteren en mogen niet-moslims bestraffen die er niet mee eens zijn.


12. ”Zeg tot degenen die het geloof verwerpen; ”spoedig zal u worden overmeestert en in de hel worden verzameld.”


Opmerking; geloven betekent islam en alleen de islam. Dus een goed mens die een ander geloof aanhangt en die voor de islam geen bedreiging vormt moet ook overwonnen worden. Hoe onverdraagzaam.


21. ”Degenen die de tekenen van Allah verwerpen kunnen een pijnlijke straf verwachten.”


Fundamentalisme van de islam


7. ”Hij is het, die u het boek heeft neder gezonden; er staan verzen in die symbolisch zijn. Maar degenen in wier hart dwaling is, volgen de symbolische verzen en zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg. En niemand kent beter de juiste uitleg dan Allah en degenen die overtuigt zijn in Zijn kennis die zeggen: “Wij geloven er in, alles is van onze Heer en laten ons niet vermanen, behalve de bezitters van verstand.”


Opmerking; Als je moslims er op wijst dat delen van de koran onlogisch zijn, dan ben je een zondaar, of erger, je kunt worden gestraft.  De fundamentele richtlijnen zijn essentieel; blind volgen, niet nadenken of bekritiseren.


19. ”De ware godsdienst voor Allah is de islam. Maar als een van de tekenen van Allah wordt verloochent, dan is Allah snel in een vergelding”


Opmerking; Als u moslim bent dan bent u onderworpen aan Allah’s wil. Volg braaf de rituelen en na uw overlijden zou u naar de hemel kunnen gaan. Overtreed je de regels of vertoont u tekenen van kritisch denken dan wordt u waarschijnlijk in de zogenaamde hel verbrand. Dit concept ontkent de unieke eigenheid van het individu.


20 ”En zeg tot degenen aan wie het Boek is gegeven en tot de onwetenden: “Heeft u zich al bekeerd?” Als zij zich bekeren, dan zijn zij op de rechte weg, maar indien zij zich afwenden, dan is het uw plicht dit bericht over te brengen want Allah ziet zijn dienaren.”


Opmerking; Individuen zijn niet belangrijk. Belangrijk in de islam is volledige onderwerping aan de wil van deze denkbeeldige Allah. U bent niets meer dan een dienaar of een slaaf van Allah. Hoe kan dit een spiritueel of religieus concept zijn, aangaande het verheffen van de geest om zich als mens verder te ontwikkelen.

Gehoorzaam Mohammed:


132. ”En gehoorzaam Allah en zijn boodschapper; zodat u barmhartigheid ontvangt.”


Opmerking; Mohammed is natuurlijk de boodschapper en hij eist gehoorzaamheid aan zijn woorden. Als u Mohammed niet gehoorzaamd en u zich niet onderwerpt aan Allah, dan zal u worden gestraft.


164. ”Allah heeft de gelovigen een gunst bewezen, daar Hij een boodschapper uit hun midden opwekte die hen Zijn tekenen verkondigt en hen loutert, hen het boek en de wijsheid onderwijst.”    


Opmerking; Mohammeds ideologie is dus bekrachtigd door goddelijke rechtspraak. Allah deed de Arabieren een gunst en zegende hen met Mohammeds leiderschap en geschriften. Volg Mohammed tot heil en glorie en een goddelijke almacht zal u steunen.

Moslims zijn de beste en moeten regeren.


110. Jullie zijn de beste broederschap die voor de mensheid is voortgebracht; jullie gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke en geloven in Allah. Als de joden en christenen, moslims werden dan was dat beter voor hen. Onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen zijn verdorven niet-moslims.


Opmerking; Dus moslims zijn door Allah gekozen om de wereld te leiden. Christenen en Joden hebben geen echt geloof. Ze zijn de zondaars. Moslims hebben daarom de plicht om hun woord te verspreiden en de mensheid te redden, want alleen de islam is het ware geloof. Deze claim moet bij de lezer binnenkomen als waanzin.


123. ”En Allah had u al bij de strijd om Badr geholpen, terwijl gij geen kracht had. Vrees daarom Allah, zodat gij dankbaar zult zijn.”


Opmerking; Een klein islamitische leger onder leiding van Mohammed versloeg in 622 na Chr. bij Badr een groter Mekkaans leger. Deze overwinning gaf Mohammed en zijn leger of eigenlijk een wetteloze roversbende, groot aanzien. Zij waren zelf ook verrast deze slag te hebben gewonnen. Allah werd uiteraard bedankt voor de overwinning en voor het helpen van de profeet met een leger van engelen.

Allah en willekeurige bepalingen.


26. ”O Allah, Heer van het Koninkrijk, Gij geeft heerschappij aan wie Gij wilt en neemt terug van wie Gij wilt. Gij verheft wie Gij wilt en vernedert wie Gij wilt. Slechts in Uw hand is het goede. En Gij hebt macht over alle dingen.”


Opmerking; Allah doet wat hij/zij/het wil. U bent als mens waardeloos. Onderwerp je aan Allah, buig met je knieën op de grond en Allah zal je sparen. Of misschien niet. Het is niet belangrijk wat je in het leven doet want Allah bepaalt alles. Een dergelijk concept van voorbestemming en minachting van de menselijke waardigheid is een kenmerk van een cult. [cult naar Engelse betekenis]


60. ”De waarheid komt van Allah alleen, dus niet van degenen die twijfelen.”


Opmerking; Wat wordt bedoeld met ‘waarheid?’ Het lijkt te gelden voor alle waarheden; spirituele, wetenschappelijke, rationele en emotionele waarheden enz. Dus weet Allah een computer te maken en een auto te repareren of voorspelde hij de opkomst van Amerika?

Tot slot.
 
Dit zijn slechts enkele van de verzen van deze soera die kunnen worden gebruikt ter illustratie van de belangrijkste punten in dit hoofdstuk van de koran:

Er is weinig tot geen verdraagzaamheid in deze soera. Geen gouden regel. Geen aansporing om te leven in de werkelijkheid, geen aansporing om een respectabel, verdienstelijk, maatschappelijk leven te lijden; dus niet enkel gewijd aan God maar ook als mens, te pogen om blij en vervuld, in het leven te staan. Er is in de islam geen dynamiek in het mens zijn. In de islam is er geen ruimte voor vrije keuzes in wijze van denken, manieren van doen of vrije keuzes in de liefde. Kortom er is geen ruimte om het leven te omarmen en te vieren in blijheid en vrijheid.

Deze soera gaat over

– onderwerping.
ritualisering.
gehoorzaam zijn aan Allah en zijn boodschapper.
een gebrek aan respect en zelfs haat naar de niet-moslim.
– een gebrek aan respect voor de menselijke intelligentie.

Buigen, knielen, smeken, gehoorzamen en misschien zal Allah u zegenen. Of misschien niet.
Waarom is een dergelijk concept van voorbestemd fatalisme een ‘heilige’ tekst?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.