Is islam racistisch?

Racisme kan betrekking hebben op iemands religieuze keuze en als vervolg daarvan, zich als groep, superieur aan anderen beschouwt.

Laat dat nu precies zijn wat de islam, haar bronnen en haar volgelingen door de eeuwen heen consequent hebben gedaan. In theorie en praktijk, in de eerste eeuwen van de islam tot vandaag de dag, zien moslims zichzelf als superieur aan ongelovigen.
Het spookbeeld, het stigma, van het ongelovig zijn is gedurende de veertien eeuwen van haar bestaan een van de belangrijkste thema’s binnen de islam geweest. Meerdere verzen in verschillende soera’s  bevestigen dit.
De islamitische bronnen zijn doorspekt met woorden waar je als moslim niet mee geassocieerd wilt worden, zoals: shirk (de zondige polytheïst], kafir (de onreine ongelovige), dhimmi (de inferieure jood en christen) en murtadd (de door satan verleidde afvallige).

Verdelgen
Termen als ‘verdelgen’ en ‘vernietigen’ in de koran hebben zonder uitzondering een negatieve lading en zijn niet slechts woorden uit een grijs verleden, zij spelen elke dag een rol in dogma en praktijk. De reeks koranverzen en ahadith (aan Mohammed toegedichte uitspraken en handelingen) die oproepen de ongelovigen te bekeren, bestrijden of zelfs te vernietigen is schier eindeloos. Dat gelovigen zich zelfs in de 21e eeuw aan deze geboden houden, weet eenieder die wel eens een krant openslaat of naar een nieuwssite surft. Van het relatief onschuldige uitdelen van 15.000 korans op Bevrijdingsdag in Nederland, via de vervolging (en massamoord) op secularisten in Zuid-Azië, naar de genocide op ongelovigen in de Islamitische Staat: de minderwaardige status binnen de islam van de niet – (of onvoldoende) gelovige is een feit dat niet valt te ontkennen.

Toen ik werkzaam was als journalist in Casablanca en overwoog met mijn Marokkaanse vriendin te trouwen, was de juridische eis dat ik mij daarvoor tot de islam zou bekeren (ook al was zij atheïst). Dit is een gangbare praktijk in de meeste islamitische landen. Als je geen moslim bent, word je niet goed genoeg geacht om met een islamitische vrouw te trouwen. De superioriteit van de moslim en de inferieure status van de ongelovige kunnen niet duidelijker worden geïllustreerd. Geen Westerse politicus – niet Fortuyn, niet Wilders, zelfs niet Donald Trump – zou het in het hoofd halen zo’n discriminatoire regel voor te stellen, maar binnen de islam is dit doodnormaal. Het is racisme op basis van het niet hebben van een bepaald geloof.

Een kenmerk van racisme is de mensheid verdelen in klassen. Institutioneel racisme in de koran:

Moslims zijn goed
Niet-moslims zijn slecht
uitverkoren

gelovig

oprecht

rechtvaardig

gehoorzaam

gezegend

onschuldig

de juiste weg volgend

vriend van Allah

horend

bemind

winnaar

ziende

hemelbewoner

het beste volk

leven in het licht

verlossing

afgewezen              3:32

ongelovig                7:37

leugenaar               45:7, 16:105

crimineel                27:69

opstandig               46:20

vervloekt                48:6

zondig                    30:12

verdwaald              54:24, 4:60

vriend van satan    17:27

doof                       2:171

gehaat                   35:39

verliezer                 5:53

blind                      17:19

hel bewoner           39:32

lager dan dieren      95:5

leven in duisternis   2:257

vernietiging             3:141

Mensen die niet geloven tellen niet mee, worden niet gered, gaan naar de hel, nutteloos, onrein, genegeerd en de vijand. De islam streeft naar een volmaakte wereld met verlichte uitverkoren moslim, gezuiverd van dwaling, onreinheid en verscheidenheid:

Gij zult geen moslim doden.                                                   4:29

Gij zult met moslims de vrede behouden.                               49:10

Gij zult geen moslims kwetsen.                                              49:12

Gij zult geen moslims verraden.                                             4:107

Gij zult moslims geen scheldnamen geven.                            49:11

Gij zult geen moslims belachelijk maken.                               49:11

Gij zult geen moslims bespioneren.                                        49:12

Gij zult geen moslims bestelen.                                              2;188, 4;29

Gij zult nederig zijn voor gelovigen en hard tegen ongelovigen.  5:54

Gij zult joden en christenen niet tot uw vrienden nemen.            5:51

Gij zult geen ongelovigen bijstaan.                                           21:43

Gij zult geen ongelovigen trouwen.                                           60:10

Gij zult ongelovigen niet tot helpers nemen.                              18:51

Gij zult niet treuren of rouwen om ongelovigen.                         5:41, 5:68

Gij zult ongelovigen niet als bondgenoot nemen.                          9:23

Gij zult niet de kant van de ongelovigen kiezen.                          59:11

Gij zult een moslim niet doelbewust doden.                                  4:94

Gij zult u afwenden van ongelovigen om het kwaad te weren.        4:42

Gij zult voor ongelovigen geen vergeving vragen.                         9:113

Gij zult de ongelovigen bestrijden. 47:3, 47:4, 9:111, 22:58, 4:100, 2:216, 2:218

Gij zult beschermd zijn.                                                                 5:67

Gij zult bevoorrecht zijn.                                                              2:150

Gij zult de aarde beërven.                                                           39:74

 

Institutioneel racisme is racisme dat in instituties is geworteld en een basis vormt voor systematisch beleid dat ongelijkheid creëert, uitvoert, bevestigt en behoud.

Definitie van de Europese Commissie tegen racisme en intolerantie:

Racisme = het geloof dat een kenmerk zoals zogenaamd “ras”, kleur, taal, religie, nationaliteit of nationale of etnische origine verantwoording biedt voor:

  • Minachting voor een persoon of een groep personen
  • De notie van superioriteit van een persoon of een groep personen