ISIS : document van strafrecht

Het document begint met te benadrukken dat het voor moslims noodzakelijk is zich aan de strenge gedragscodes van de sharia te houden. ‘Misdaden’ zoals homoseksualiteit en ‘spioneren voor de ongelovigen’ worden bestraft met de dood.

Het document van strafrecht. Uitgebracht op 16 december 2014 door ISIS in Aleppo.

De misdaden en straffen worden als volgt weergegeven:

 • Smaad tegen Allah: doodstraf
 • Smaad tegen de Profeet Mohammed: doodstraf – zelfs als de beklaagde berouw toont
 • Godslastering tegen de islam: dood
 • Overspel: steniging in geval de overspelige getrouwd is of 100 zweepslagen en verbanning wanneer hij of zij ongehuwd zijn
 • Sodomie (homoseksualiteit): Dood
 • Diefstal: Het afsnijden van de hand
 • Het drinken van alcohol: 80 zweepslagen
 • Beschimpen van de islam: 80 zweepslagen
 • Spionage: doodstraf
 • Afvalligheid: doodstraf
 • Banditisme:
 • 1: Moord en stelen: doodstraf en kruisiging
 • 2: Moord alleen: doodstraf
 • 3: Het stelen (als onderdeel van banditisme): Het afsnijden van de rechterhand en het linkerbeen
 • 4: Terroriseren van personen: Verbanning

 www.independent.co.uk/

tn,,,qdd