Mindcontrole

De koran in twijfel trekken is levensgevaarlijk . Test de koran dus niet op logica of gezond verstand, maar wees stil en gehoorzaam. Net als de maffia, zwijg over leugens en misdaden, en gehoorzaam de godfather.

Vrijheid van geweten, logisch en kritisch denken zijn verboden:

2:23

Bij twijfel omtrent de islam, roep dan uw helpers buiten Allah als u waarachtig bent.

3:7

Die bakkeleien zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg.

3:65

Die redetwisten over het geloof willen niet begrijpen.

3:60
De waarheid komt alleen van Allah. Dus zij die twijfelen of betwisten, die liegen. Vraagt Allah in vurigheid hen te vervloeken.

8:46

Verval niet in geschillen, het kan u doen wankelen in het geloof.

9:2

De koran is een volmaakt boek, laat daar geen twijfel over bestaan. Dit is een waarschuwing.

13:13

Wanneer zij redetwisten, is Allah streng in het straffen.

18:56-59

Wie bij de openbaringen vraagtekens zet, is ongelovig en een leugenaar. En zij houden Mijn tekenen en al hetgeen waarmee zij zijn bedreigd, voor scherts. En Wij
stelden een bepaalde tijd vast voor hun verdelging.

22:8-9

Voor wie redetwist over de islam zonder kennis en anderen wegleiden van het geloof is er schande in deze wereld en de brandende hel in het hiernamaals

22:19

Ongelovigen die met redeneren Allah bestrijden, worden in brand gestoken [in de hel].

22:25

Degenen die niet geloven en mensen afhouden van de weg van Allah zullen een pijnlijke straf ondergaan.

22:55

Wie twijfelt komt in de hel.

31:20-24

Wie Allah in twijfel trekt hebben geen kennis, geen leiding en geen verlichtend Boek. We gunnen ze nog enige tijd plezier; daarna zullen we hen tot een enorme straf dwingen.

36:49

Die redetwisten wachten op een plotselinge vergelding.

40:35

Degenen die zonder enig gezag de tekenen van Allah ter discussie stellen zijn afkeurenswaardig, hoogmoedig en onderdrukkers.

40:4

Enkel ongelovigen betwisten de woorden van Allah. Laat hun succes in bedrijvigheid u niet bewonderen.

40:5

Volkeren smeedde complotten tegen Mij en betwistte met valse argumenten over de Waarheid. Dan greep Ik hen en hoe verschrikkelijk was Mijn straf.

40:56

Zij die de tekenen van Allah met argumenten bestrijden zonder dat hun het gezag daartoe verleend is, hebben een verlangen naar grootsheid die zij niet kunnen verwezenlijken. De blinde is niet gelijk aan de ziende, noch is het kwade gelijk aan het goede.

42:16-18

En zij die Allah betwisten nadat zij Hem aanvaard hebben, hun discussies zijn waardeloos in de ogen van hun Heer, er is toorn over hen en er is een strenge straf voor deze verdwaalden.

43:58-62

En zij roepen: Zijn onze goden beter of is hij beter. Zij zeggen dit enkel om te twisten. Waarlijk zij zijn een twistziek volk. Laat satan u niet om de tuin leiden.

50:25

Wie aarzelt over het geloof is in overtreding.

40:69-72

Zag je hen die over de tekenen van Allah redetwistte? Die het boek verloochenen, zullen met boeien en kettingen om hun hals in kokend water worden gesleept en in het vuur geworpen.

Post navigation