Jinns en vallende sterren

WE HEBBEN DE HEMEL MET LAMPEN VERSIERD DIE ALS RAKETTEN SATAN KUNNEN VERJAGEN [SOERA 67:5]


Net als de bedoeïenen uit zijn omgeving, geloofde Mohammed in duistere wezens en geesten. Deze mythische wezens stonden bekend als djinns. Mohammed sprak uitvoerig over djinn [of meervoud Djeenaan] . Hij vertelde zijn volgelingen dat djinns van vuur waren gemaakt.
En zitten tijdens je leven op je schouder, als ook tijdens je hemelvaart om gesprekken van de ‘verheven vergadering’ (mala-e a’la) af te luisteren. Deze ‘verheven vergadering’ ofwel de vergadering van goden[?], was een term die al eerder door de Sumeriërs werd gebruikt om te verwijzen naar een hereniging van goden uit het Sumerische godenrijk, onder voorzitterschap van Anu en Enlil.


Soera 72: 8-9 ”En de Jinn zei: we hadden de hemel benaderd maar ontmoette sterke bewakers en vlammend vuur. En we zaten daar op hoge plaatsen om af te luisteren. Maar hij die luisterde, kon een vlam verwachten.”


Hij herhaalde dit opnieuw.

Soera 37: 6 tot 10 “We hebben de laagste hemel met sterren versierd, [zoals een balzaal met lampjes] maar ook voor bescherming tegen de rebelse duivel door hen met sterren te bekogelen daar zij de verheven vergadering willen afluisteren. Mochten zij iets gehoord hebben dan worden zij achtervolgt door een vlammend vuur.’                                            


Mohammed vertelde dat sterren aan de hemel, versierde lampen waren  [maar in werkelijkheid meteorieten/meteoren] , die als raketten, door engelen naar djinns werden gegooid om hen het afluisteren van de verheven vergadering te beletten. Maar sterren zijn groter dan de aarde zelf !!! Dus gooi een ster op de aarde en we komen allemaal om het leven. De domheid van de koran is onpeilbaar.

Soera 67- 5 “En we hebben de laagste hemel versierd met lampen [sterren] die dienen als raketten om de satans [djinns] weg te jagen. Voor hen is een laaiend vuur voorbereid.’   

Sommige sterren zijn een miljoen keer groter dan onze zon. Hoe kan God ze naar djinns gooien, zonder het zonnestelsel te vernietigen? Hoe kan onze planeet overleven als God constant sterren werpt naar wezens op aarde? Wat gebeurt er met die sterren die op aarde worden gegooid? Eén ster kan ons zonnestelsel vernietigen en de koran zegt dat vele sterren op zo’n manier naar de Jinns worden gegooid en dat we het niet eens merken.

Er bestaat geen God die deze idiotie kan verzinnen. De koran is inderdaad een stompzinnig onheilig boek.

Ter verduidelijking; Sterren zijn duizenden en zelfs miljoenen keren groter dan onze zon, en onze zon is 1,3 miljoen keer groter dan de aarde.

De dichtstbijzijnde ster staat 4 lichtjaren verwijderd. Zijn licht heeft dus 4 jaar nodig om de aarde te bereiken. Een lichtjaar is 9,5 biljoen kilometer. Andere sterren staan nóg verder, tot wel 100.000 lichtjaren verwijderd. 

Maar het duurt slechts 1,26 seconde, dat het maanlicht de aarde bereikt. Hoe kunnen deze sterren die zoveel lichtjaren van de aarde afstaan, zich dan in de laagste hemel [zie soera 67:5] bevinden, dwz onder de maan? Het hele concept is zo belachelijk dat het niet te verklaren is. De domheid van de koran is zodanig dat zelfs een vermeende schepper het niet kan oplossen.


Mohammed wist ook niet dat de maan wordt verlicht door de zon;

Soera 71:15 En hoe Hij de maan daarin als licht heeft geplaatst en de zon als een stralende lamp!                                                              


Mohammed wist ook niet, dat de maan om de aarde draait, en beide draaien om de zon, die op zijn plek blijft.

Vanaf de aarde lijkt het alsof de maan én de zon in een baan opkomen en ondergaan. Ook dit is een foutieve bewering van de vermeende alwijze schepper Allah. Zie volgende video.

Hij heeft de zon en de maan in dienst gesteld; elk met een vaste baan.  
Soera 39:5

De zon mag de maan niet achterhalen en zweven elk in hun eigen baan.
Soera 36:40

Ik zweer op de zon en haar licht, en op de maan als zij deze volgt.
Soera 91:1+2

Deze video bewijst

dat de zon zich niet in een baan beweegt,

dat de zon zich niet naar een bestemming beweegt,

dat de maan de zon niet achtervolgt.

En de zon beweegt zich naar haar bestemming. Dat is het gebod van de
Almachtige, de Alwetende. 36:38     


Het universum dat Mohammed voor ogen had, behoort tot het rijk der fabelen. Ook de aarde was voor hem plat. De zon zou uit de zee oprijzen en in een modderige poel ondergaan [soera 18:86]. Geloof wat u wilt maar de feiten vertellen anders.


Soera 18:86.

[1] Totdat hij de plaats van de ondergaande zon bereikte

Terwijl de afstand zon – aarde 149 miljoen km is.

[2] en de zon in een bron van modderig water zag ondergaan,

Terwijl de diameter van de zon 109 maal groter is dan de aarde.

De aarde past 1.3 miljoen keer in de zon

[3] waarbij hij een volk aantrof.

Bij een zon van 5500 graden kan geen mens overleven.

Dus wat betreft soera 18:86, 3x onmogelijk.

[ Hadith, Sunan Abu Dawud 3991, zegt hetzelfde ]

Onthult de koran enige kennis die de Arabieren van zijn tijd niet konden weten? Nee! De koran zit vol met hele domme uitspraken. Geen echte god kan zo dom zijn als de vermeende auteur van de koran.

Daarbij, het is alles of niets, één fout is voldoende om te bewijzen dat de koran niet van God komt.


alisina.org

corpus.quran.com