Na ruim 4 eeuwen van jihad

De eerste kruistocht begon pas in 1095…

 

nadat 460 jaar eerder moslims voor het eerst
een christelijke stad aanvielen.

nadat 457 jaar eerder Jeruzalem door moslims werd islam 6 122veroverd.

nadat 453 jaar eerder moslims Egypte hadden veroverd.

nadat 443 jaar eerder door moslimlegers de eerste plunderingen op Italiaans grondgebied plaatsvonden.

nadat 427 jaar eerder de eerste belegering van het christelijke Constantinopel door islamitische troepen plaatsvond.

nadat 380 jaar eerder moslimlegers Spanje hadden veroverd.

nadat 363 jaar eerder de eerste aanval op Frans grondgebied door moslimlegers had plaatsgevonden.

nadat 249 jaar eerder Rome, de hoofdstad van het christendom door moslims werd aangevallen – plus na eeuwen van kerken verbranden, gedwongen bekeringen, het moorden en in slavernij brengen van christenen.

Tegen die tijd dat de kruistochten eindelijk begonnen, had het islamofasicme al twee derde van de christelijke wereld veroverd.