Mohammed is Allah

Het kromzwaard in de vorm van een maansikkel

De leider als God is het ontwerp van een cult.

door Ibn Sufi al Kitab

Als je de ware geschiedenis van Mohammed leest en zijn centrale plaats binnen de islam, dan is het duidelijk dat Mohammed Allah is en Allah Mohammed. De twee zijn onderling verwisselbaar en is een van Mohammeds geslepen bedenksels. Hij is Allah en presenteert zichzelf als de enige ‘profeet’ en als de uitverkoren tussenpersoon, voorbestemd om te vertalen wat de maangod van de mensen verlangt – ofwel wat Mohammed verlangt. Wanneer de Koran Allah citeert, dan citeert de Koran Mohammed.

Historisch gezien, was El-Lah of Al-Lah de noordelijke Arabische maangod. De zuidelijke Arabische tegenhanger was Al-Rahman. Al-Manat was de echtgenote van Al-Lah en deze werd geassocieerd met vrouwelijkheid en met de zon. De maan was in de oude Arabische wereld de gever van het leven. De zon werd beschouwd als de nemer.

De Koran vermeldt Al-Lah 8.423 keer. Vaak wordt Mohammed ook in dezelfde zin of vers genoemd. Enkele voorbeelden:

En indien gij twijfelt hetgeen Allah aan Mohammed heeft geopenbaard, probeert dan zelf een dergelijke soera buiten Allah te scheppen, als gij oprecht bent. 2:23

Merk op hoe Allah slechts een slaaf van Mohammed is, als een soort alter-ego, als een slaaf van zijn bewuste identiteit. De Koran is het werk van Allah, omdat het louter Mohammed is die het kan creëren. Hoe logisch;

Dit zijn verzen van Allah. Wij geven ze u naar waarheid, En voorwaar, jij (O Mohammed) behoort tot de boodschappers [van Allah] 2:252

Allah of Mohammed vertelt Mohammed de boodschapper van Allah te zijn. In het huidige spraakgebruik noemen we dit een tautologie [circulerende logica] en welbekend bij degenen die lijden aan deze mentale aandoeningen.

3:32 (Mohammed) zegt: “Gehoorzaam Allah en de boodschapper (Mohammed).” Maar indien zij zich afwenden, dan houdt Allah niet van de ongelovigen.

Mohammed instrueert de Arabieren Mohammed te gehoorzamen – alles uit naam van zijn alter ego Allah.

Mohammed wordt meer dan 2500 keer in de Koran genoemd, soms onder verschillende namen [Muhammed, Muhammad, Mohammed, Boodschapper enz].
De normale regels van het leven waren niet op Mohammed van toepassing. En waarom zou hij, het is immers zijn eigen gecreëerde cult.
Mohammed voelde zich vrij en ongenaakbaar. Met de ‘’goddelijke openbaringen’’ van alter ego Allah kon Mohammed mensen vermoorden, mensen beroven, oorlogen beginnen, gebieden veroveren, mensen belasteren, folteren en onderdrukken. Ook zijn vele seksslaven waren voor Allah geen probleem.
Naast zwaarlijvig, rijk en verslaafd aan plunderen, was de minachting voor vrouwen ook prima – omdat Allah, de uitvinding van Mohammed zegt;

Uw vrouwen zijn een akker voor u, dus kom tot uw akker wanneer of hoe u wilt [maar niet in de anus] en geeft dit goede nieuws door [O Mohammed, vrede zij met Hem].  2:223

Toen Zaid de omgang met haar [gedwongen] had beëindigd, hebben Wij haar tot jouw [Mohammed] echtgenote gemaakt – Allah’s gebod moet worden uitgevoerd.  33:37

[Bovenstaande vers honoreert Mohammeds verlangen om een getrouwde vrouw te laten scheiden van Mohammeds zwarte slaaf Zaid, zodat Mohammed zelf, ter wille van zijn lusten met haar kon trouwen].

8:01 Zij vragen u (Mohammed) over de oorlogsbuit. Zeg: “de buit is voor Allah en de boodschapper.” Zo vreest Allah en los uw onderlinge conflicten op en gehoorzaam Allah en Mohammed als u gelovig bent.

9:01 Allah en zijn boodschapper verklaren het verbond te verbreken met de afgodendienaren, ongelovigen en heidenen.

9:24 Zeg: “Als jullie vaders,  zonen, broeders, echtgenotes, familie, bezittingen, koopwaar en woonhuizen voor jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn boodschapper, wacht dan maar af tot Allah met Zijn oordeel komt. Allah leidt verdorven mensen niet in de goede richting.”

Dit is maar een gedeelte van de honderden verzen waar Allah aan Mohammed gekoppelt wordt om Mohammeds verlangen naar seks, rijkdom en macht te bevredigen. Het is alsof de ene helft van zijn persoonlijkheid datgene ondersteunt en waarborgt wat de andere helft aan het doen is.
Dit is nauwelijks ‘goddelijke inspiratie’, noch lijkt het op een religie.
Culten zijn geen religies. Zij zijn de producten van zieke en ijlende geesten, die fantasieën vervaardigen om het als dialectische ‘waarheden’ te etaleren.

Het hoofddoel van de cult is dat ‘gelovigen’ Mohammed gehoorzamen:

24-47 ze (de huichelaars) zeggen: “Wij geloven in Allah en de boodschapper, en wij gehoorzamen, maar een deel van hen wendt zich daarna af, zij zijn geen gelovigen.

Het is niet genoeg om te zeggen; ‘ok Mohammed, je hebt je leger en bent succesvol met terreur en geweld en dus geloven we jouw.’
Geloven in de islam betekent dat u uw leven moet ritualiseren, dat u belasting behoort te betalen aan het islamitisch centrale beheer, de cult moet ondersteunen in al haar inspanningen, de verzen moet leren onthouden en de Koran blind en irrationeel gehoorzamen. Het is een islam waar geen vrije wil, gouden regel of tolerantie bestaat.
Het echte kernpunt van de Koran is dit: Mohammed is Allah en Allah is Mohammed.
In essentie onderwerpen zich 5x per dag, 1,5 miljard mensen met de kont in de lucht voor een analfabetische militair-politieke fascistische cult oprichter. Als u dat een godsdienst noemt, dan is de Scientology dat ook.

Cult naar Engelse betekenis.

www.western-civilisation.com