Nazi-retoriek

Islam zet niet-islamitische volkeren apart en voorschrijft hen te vernederen, te haten of zelfs te doden. Het demoniseren van ”de ander”, het wij-tegen-zij denken en groepsbelediging, is het klassieke fascistische verhaal door de geschiedenis heen.

Onderstaande volksophitsing en racistische razernij is van toepassing tegen niet-moslims met verschillende achtergronden. En enkel omdat zij weigerden te geloven in Mohammed en zijn opperwezen.

Beeldvorming, blinde haat, stigmatisering en indoctrinatie Koran
eten als beesten 47-12
verachte apen 7:166, 5:60, 2:65
varkens 5:60
bange ezels 74:50
slechtste wezens 8:55, 8:22
zijn verliezers 2:121, 2:27, 3:85
hebben een ziekte in hun hart 2:10. 5:52, 24:50
harteloos 39:22,57:16
zijn onzuiver van hart 5:41
doof 2:171
blind 13:19
dom 11:29, 6;35,2:171
gierig 3:180,70:18, 4:37
hun arbeid zal zinloos zijn 47,33,14:18,14:55
onrein 9:28,9:95
hoogmoedig 13:13,46:20,29:39
opstandig 5:64, 6:146
in overtreding 4:34, 5:75, 10:15
onrechtvaardig volk 71:24, 3:7, 23:27
onheil stichters 16:88, 3:63, 2:12
de slechtste wezens 98:6
zijn de laagste van het laagste 95:5
zijn schuldig 30:12,55:41,70:11
zondige leugenaars 45:7, 76:24,83:12
volgen enkel leugens 47-3, 45:27, 5:42
boosdoeners 18:29, 28:40,60:9
hun daden zijn als luchtspiegeling 24:39
God houdt niet van hen 3:32, 22:38
zijn verstotene 32:14, 45:34
zijn een schande 6:125
verdwaalden 54:24
vervloekten 48:6, 2:88, 47:24
verachten 17:18
vernederden 22:18
honden 7:176
dwazen 2:13,72.4
brandstof voor het hellevuur 66:6, 2:24, 72:15
vrienden van de duivel 7:27
verwarden 50:5
huichelaars 66:9,9:64,4:61
verderfzaaiers 5:32
misdadig volk 10:75, 54:25
worden geruïneerd 2:26
hel bewoners 39:32
minachtend volk 45:8
strafbaar volk 30:16
handlangers van satan 4:76
uitschot 13:17
verdorven 2:26
brandhout 3:10
geroosterd en geketend in de hel 9:49, 76:4
immoreel 63:4
vijanden van Allah 58:14-15
vijandig volk 4:101
minderwaardig volk 33:48
onheil scheppers
51:60
 

 

De conclusie is dat niet-moslims volgens bovenstaande koranverzen volslagen verrotte untermenschen zijn. Met gevolg, haat en afkeer onder de islamitische gelovigen, en [dodelijk] racistisch geweld tegen niet-moslims wordt gelegitimeerd.

 

Vervolging en racisme tegen de niet-moslims Koran
De wereld is van Allah [en zijn volgelingen] 3-109, 28:58
En het beste volk op aarde zijn de moslims.
Zelfs de geringste moslim is superieur aan een niet-moslim
3-110, 2-221
Daarom vernietig en vervang de ongelovigen 6:6, 47:10
Dood de ongelovigen, waar dan ook 4:89
Terroriseer de ongelovigen 3:151
Bestrijd hen [in uw buurt] 2:269, 9:123
Zegevier over alle andere godsdiensten 61:9, 48:28, 9:33

 

Ontmenselijken is een van de meest effectieve manieren om uitroeien van volkeren te rechtvaardigen. Met een dergelijke propaganda als het bovenstaande, werd voor de nazi’s de vernietiging van joodse, slavische en zigeuner volkeren gerechtvaardigd.

 

 

Vandaag denk ik terug aan mijn bezoek aan Auschwitz. Het sluipend gif van uitsluiting, beschuldigen, criminaliseren en ontmenselijken van bevolkingsgroepen is nog niet verdwenen. #HolocaustMemorialDay