Nazi-retoriek

Islam zet niet-islamitische volkeren apart en voorschrijft hen te vernederen, te haten of zelfs te doden. Het demoniseren van ”de ander”, het wij-tegen-zij denken en groepsbelediging, is het klassieke fascistische verhaal door de geschiedenis heen.

Onderstaande volksophitsing en racistische razernij is van toepassing tegen niet-moslims met verschillende achtergronden. En enkel omdat zij weigerden te geloven in Allah met Mohammed als profeet.

Blinde haat, stigmatisering en indoctrinatie Koran
eten als beesten 47-12
verachte apen 7:166, 5:60, 2:65
varkens 5:60
bange ezels 74:50
slechtste wezens 8:55, 8:22
zijn verliezers 2:121, 2:27, 3:85
hebben een ziekte in hun hart 2:10. 5:52, 24:50
harteloos 39:22,57:16
zijn onzuiver van hart 5:41
doof 2:171
blind 13:19
dom 11:29, 6;35,2:171
gierig 3:180,70:18, 4:37
hun arbeid zal zinloos zijn 47,33,14:18,14:55
onrein 9:28,9:95
hoogmoedig 13:13,46:20,29:39
opstandig 5:64, 6:146
in overtreding 4:34, 5:75, 10:15
onrechtvaardig volk 71:24, 3:7, 23:27
onheil stichters 16:88, 3:63, 2:12
de slechtste wezens 98:6
zijn de laagsten van het laagste 95:5
zijn schuldig 30:12,55:41,70:11
zondige leugenaars 45:7, 76:24,83:12
volgen enkel leugens 47-3, 45:27, 5:42
boosdoeners 18:29, 28:40,60:9
hun daden zijn als luchtspiegeling 24:39
God houdt niet van hen 3:32, 22:38
zijn verstotenen 32:14, 45:34
zijn een schande 6:125
verdwaalden 54:24
vervloekten 48:6, 2:88, 47:24
verachten 17:18
vernederden 22:18
honden 7:176
dwazen 2:13,72.4
brandstof voor het hellevuur 66:6, 2:24, 72:15
vrienden van de duivel 7:27
verwarden 50:5
huichelaars 66:9,9:64,4:61
verderfzaaiers 5:32
misdadig volk 10:75, 54:25
worden geruïneerd 2:26
helbewoners 39:32
minachtend volk 45:8
strafbaar volk 30:16
handlangers van satan 4:76
uitschot 13:17
verdorvene 2:26
brandhout 3:10
geroosterd en geketend in de hel 9:49, 76:4
immoreel 63:4
vijanden van Allah 58:14-15
vijandig volk 4:101
een blik onwaardig 33:48
onheil zal hen treffen 51:60
 

 

De conclusie is dat niet-moslims volgens bovenstaande koranverzen volslagen verrotte untermenschen zijn. Met gevolg, haat en afkeer onder de islamitische gelovigen en [dodelijk] racistisch geweld tegen niet-moslims wordt gelegitimeerd.

 

Vervolging en racisme tegen de niet-moslims Koran
De wereld is van Allah [en zijn volgelingen] 3-109, 28:58
En het beste volk op aarde zijn de moslims.
Zelfs de geringste moslim is superieur aan een niet-moslim
3-110, 2-221
Daarom vernietig en vervang de ongelovigen 6:6, 47:10
Dood de ongelovigen, waar dan ook 4:89
Terroriseer de ongelovigen 3:151
Bestrijd hen [in uw buurt] 2:269, 9:123
Zegevier over alle andere godsdiensten 61:9, 48:28, 9:33

 

Ontmenselijken is een van de meest effectieve manieren om uitroeien van volkeren te rechtvaardigen. Op dezelfde wijze werd door de nazi’s de vernietiging van Joodse untermenschen gerechtvaardigd.