Onthoofdingen in de koran, sira en hadith

 


Volgens Ibn Mahmud van IS zijn het niet de onthoofdingen die de islam bezoedelen, zoals veel moslims menen, maar juist de pogingen om dit soort praktijken uit de islam te verwijderen. Als je de islam hiervan ontdoet, zo stelt Ibn Mahmud, dan is dit niet meer de godsdienst van profeet Mohammed maar de verdraaide godsdienst van de christenen of boeddhisten. De islam is de godsdienst van kracht, strijd, jihad, het afhakken van hoofden en bloedvergieten.

Onthoofdingen in de Ahadith van Bukhari

Negen (9) referenties


Volume 2, Boek 23, Nummer 437:Verteld door Ibn Umar

Sta mij toe zijn hoofd af te hakken.


Volume 3, Boek 48, Nummer 829: Verteld door Aisha:

We zullen hem onthoofden.


Volume 4, Boek 52, Nummer 251: Verteld door ‘Ubaidullah bin Abi Rafi:

Sta mij toe het hoofd van deze huichelaar af te hakken.


Volume 4, Boek 52, Nummer 290d: Verteld door Ibn ‘Umar:

Sta mij toe zijn hoofd af te hakken.


Volume 4, Boek 55, Nummer 558: Verteld door Ibn ‘Abbas

Khalid verzocht de profeet hem toe te staan het hoofd van de man af te hakken.


Volume 4, Boek 56, Nummer 807: Verteld door Abu Said Al-Khudri:

Sta mij toe om zijn hoofd af te hakken.


Volume 5, Boek 57, Nummer 91: Verteld door Muhammad:

Het hoofd van Al-Husain werd door Ziyad gebracht en zette het op een dienblad 


 Volume 9, Boek 93, Nummer 512: Verteld door Al-Mughira:

Als ik een man met mijn vrouw zie, dan zou ik hem slaan (onthoofden) met het blad van mijn zwaard.


————————————————————————–

Onthoofdingen in de Sira – The Life of Mohammed, A. Guillaume, Oxford University Press, 1982

41 referenties


Als er geen verdrag tussen ons was dan zou ik [vanwege godslastering] je hoofd eraf hakken, u vijand van Allah!’  –  Pagina 263


Het gezicht van de oom van de apostel, getekend door het zwaard. Laat me met zijn hoofd! Ik zweer dat hij een valse moslim is.  – Pagina 301


Voordat ik hem kon slaan, viel zijn hoofd van zijn romp. Toen wist ik dat iemand anders hem had vermoord.–  Pagina 303


Daarna sneed ik zijn hoofd af en bracht het naar de apostel en zei: ‘Dit is het hoofd van Abu Jahl, de vijand van Allah.’ Daarna goodie ik het hoofd voor Zijn voeten en Mohammed bedankte Allah.  Pagina 304


Ik boezem angst in de harten der ongelovigen, dus sla hun hoofden en vingers eraf, omdat ze tegen Allah en Zijn Apostel zijn.   – Pagina 322


Masud haaste zich zijn hoofd af te snijden  Pagina 338


Toen we elkaar ontmoetten was er geen uitweg meer. Zwaarden die hoofden lieten rollen. We lieten de dwalende Utba voor dood achter. Pagina 340


Met zwaaiende zwaarden die flitsen als de bliksem, die hoofden laten vliegen. – Pagina 341


Wanneer de zwaarden om je heen flitste, bleven de leiders van het leger liggen, hun hoofden doorsneden als meloenschijven. Pagina 536


De Apostel zei: “Dood iedere jood dat binnen jouw macht ligt. Als Mohammed je had gevraagd mij te doden zou je mij dan hebben vermoord?’ Hij zei: ‘Ja, als Hij me had gevraagd je hoofd af te snijden dan had ik het gedaan. Pagina 368


Als we waren teruggekeerd, dan hadden we deze strijd ook gewonnen. Met Indiase zwaarden boven hun hoofden. Klap na klap incasserend. Pagina 408


De hoofden van de Khazrajis waren die ochtend als gesneden meloenen. Pagina 622


Wilt u dat wij een aantal leiders van de Quraysh stam en de Ghatafan vasthouden zodat u hen kunt onthoofden? Dan kunnen we samen de rest van hen uitroeien.  Pagina 45


Toen ging hij zitten en werd onthoofd. Pagina 464


Dus Thabit ging naar hem toe en sloeg zijn hoofd af. Pagina 466


Terwjl haar zoon werd weggedragen zei zij huilend; glorieuze leider altijd klaar voor het gevecht, springend in de bres voor het in stukken snijden van hoofden.   Pagina 468


We belegerde hen een hele maand, dag en nacht. We vielen hen volledig bewapend aan. Scherpe zwaarden in onze handen. Snijdend door hoofden en schedels. Pagina 470


Al-Akwa vroeg of hij met honderd man de rest van de kudde kon gaan zoeken en de daders te onthoofden. Pagina 488


Denken die klootzakken dat wij als ruiters niet hun gelijke zijn? We zijn mensen die zonder schaamte kunnen doden, We vluchten niet voor hun scherpe lanzen. En onthoofden de hooghartigen.   Pagina 489


Abdullah kwam naar de Apostel en zei:’ Ik heb gehoord dat je Ubayy wilt vermoorden. Als dat inderdaad het geval is, geef mij dan de opdracht hem te vermoorden en ik bezorg u zijn hoofd.Pagina 492


Toen gaf de apostel hem over aan Maslama die uit wraak voor zijn broer Mahmud, Kinana onthoofdde. Pagina 515


Ga uit de weg, jullie ongelovigen, maak plaats. Met slagen die de hoofden van hun schouders scheidden Pagina 531


Hoewel ik het niet kon zien is het pijnlijk. De mannen van Banu Ka’b met hun hoofden afgesneden in de vallei van Mekka. Door mannen die hun zwaarden trokken en waar vele doden onbegraven bleven. Onze zwaarden openen de deur naar de dood. –Pagina 544


Umar wilde zijn hoofd afsnijden vanwege zijn huichelarij. De Apostel zei: “Doe wat je wilt, ik heb het u vergeven. Pagina 545


Als hij je grijpt, zal hij je onthoofden. Pagina 547


Voordat je je hoofd verliest, erken en getuig dat er geen andere God is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is. Pagina 547, 548


Ik zweeg, zodat een van jullie zou opstaan om hem te onthoofden. Pagina 550


Zodra je je wapens neerlegt wordt je vastgebonden en onthoofd. Pagina 561


Toen nam ik hem mee en werd hij onthoofd.. Pagina 564


Neem het zwaard van mij en sla me op de nek. Pagina 574


Ik zeg u, ik zag hem aanvallen in wolken van stof. Het breken van de hoofden van de polytheïsten. Met blote handen de kelen smoren. Met zijn scherpe zwaard hun schedels splijten. Pagina 577, 578


In de strijd hoorde men enkel nog onze aansporingen en het slaan op schedels, door zwaarden die hoofden vanaf hun romp deden vliegen. Vaak in stukken gesneden, lieten we de verslagenen achter. De weduwen huilend achterlatend. Dit is geen God die probeert te behagen. –Pagina 580


Toen we tegeover elkaar stonden, O Hawazin, werden we verzadigt met nieuw bloed van hoofden. – Pagina 586


Eén van de Ansar vroeg toestemming om de vijand van God te onthoofden. Pagina 598


Toen onthoofdde zij hem en kruisigde hem. Pagina 645


Mohammed zei; ”Als Khalid me niet had geschreven dat je de islam hebt geaccepteerd dan had ik je hoofd onder je voeten gegooid.” Pagina 646


Waren het niet de herauten die waren gedood dan zou ik een paar van jullie hebben onthoofd.  Pagina 649


Ali gaf met zijn zwaard een klap op een ader aan de basis van de nek en hij viel op de grond. Pagina 458


Wanneer we hun nekken raken zal ik juichen Pagina 534


Ik doorboorde Zafila volledig met een speer. Die vervolgens brak. Ik gaf een klap op zijn nek. Zodat hij boog als een tak van mimosa. We lieten hun vrouwen als schapen achter. Pagina 536


Onthoofdingen in de Koran

Twee (2) referenties


08:12 Snij hun hoofden en vingers af!


47:04 En wanneer jullie hen die ongelovig zijn [in de strijd] ontmoeten, slaat hen op de nek, of wanneer jullie de overhand over hen verkregen hebben boeit hen dan stevig vast


cspipublishing


Terechtstellingen op pleinen met zweepslagen en amputaties [koran 24.2]


Deze vrouw in de video werd beschuldigt voor seksueel misbruik en de moord op haar stiefdochter. Terwijl zij werd vastgehouden schreeuwde zij; ”Er is geen God dan Allah.” [In een poging haar eigen leven te sparen en niet te eindigen in het hellevuur van het hiernamaals]

Zij zegt herhaaldelijk dat zij niemand vermoordt heeft en dat haar onrecht wordt aangedaan.

Na afloop wordt per megafoon soera 5:33 verkondigd;

De straf voor diegenen die oorlog voeren tegen Allah en Zijn boodschapper of wanorde in het land scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het hiernamaals zullen zij een grote straft ontvangen.

VIDEO liveleak  [klik op de video en bevestig dat je ouder dan 18 jaar bent.]

————————————————————————–

ONTHOOFD IN MAROKKO

Twee Scandinavische toeristen zijn vermoord in het Marokkaanse Atlasgebergte. De Noorse Maren Ueland (28) en de Deense Louisa Vesterager (24) werden waarschijnlijk slachtoffer van een terreuraanslag, volgens de plaatselijke veiligheidsautoriteiten. De dames werden dood gevonden aan de voet van de 4.167 meter hoge berg Toubkal. De politie is er druk mee bezig, vier verdachten zijn inmiddels gearresteerd. De twee Scandinavische dames zouden gevolgd worden. De moeder van Louisa is verslagen, ‘’Louisa was altijd een blij en positief meisje. Op het moment dat ik hier twee agenten voor de deur zag staan, wist ik al dat het helemaal mis was”. Volgens The Sun zijn de twee vrouwen onthoofd. Een van de moordenaars spreekt herhaaldelijk de woorden ‘’vijanden van Allah.’’ De politie vermoedde eerst een seksueel motief, maar ze zijn tot de conclusie gekomen dat het waarschijnlijk een terreurdaad is. Het is nog niet duidelijk wie de dader is van de afschuwelijke daad. De aanslag is nog niet opgeëist door IS.

 

 

WIE ZIJN DE VIJANDEN VAN ALLAH

KORAN 2:98

Allah (Zelf) is een vijand van de ongelovigen.


KORAN 2:168

Volg niet [zoals een ongelovige] de voetstappen van Satan. Inderdaad, hij is voor jou een duidelijke vijand.


KORAN 2:208
O gij die gelooft! Komt, jullie allemaal, tot onderwerping (tot Allah); en volg niet [als ongelovige] de voetsporen van de duivel. Lo! hij is een open vijand voor jou.

KORAN 4:101
En wanneer je door het land reist, is er geen schuld op jou voor het verkorten van het gebed, [vooral] als je bang bent dat degenen die niet geloven je kunnen verstoren of aanvallen. Inderdaad, de ongelovigen zijn voor u altijd een duidelijke vijand.

KORAN 35:6

Satan [van de ongelovigen] is je vijand. Beschouw hem dus als je vijand. 

KORAN 2:193
Vecht tegen ze zodat er geen ongeloof in Allah zal zijn en Gods religie dominant zal worden. Als zij hun [ongelovige] gedrag veranderen, zou er niemand vijandig zijn.

KORAN 4:101
Ongelovigen zijn voor jullie een duidelijke vijand.

KORAN 6:112
Wij hebben voor elke profeet vijanden gemaakt. dat zijn de satans [ongelovigen] onder de mensen en de djinn.

KORAN 6:142
Volg niet de voetstappen van satan [= ongeloof]. Hij is een duidelijke vijand.

KORAN 63:4.
En wanneer u hen [ongelovigen] ziet, behaagt hun uiterlijk u en indien zij spreken luistert u naar hen. Zij denken dat ieder gerucht tegen hen is. Zij zijn (uw) vijanden [de ongelovigen], Allah’s vloek zij over hen! Hoe ver zijn zij afgedwaald (van de Waarheid)!

KORAN 61:14
O, u die gelooft, weest Allah’s helpers, zoals toen Jezus, zoon van Maria, tot zijn discipelen zei: “Wie zijn mijn helpers terwille van Allah?” De discipelen antwoordden: “Wij zijn Allah’s helpers!” Toen geloofde een gedeelte van de kinderen Israëls, terwijl een ander deel niet geloofde maar Wij hielpen de gelovigen tegen hun vijand [de ongelovigen] en zij werden overwinnaars.

Of zie de Video