Profeet Mohammed leidde de eerste islamitische terreurorganisatie

De zelfverklaarde profeet Mohammed, verlangend naar politieke macht, rijkdom en seks, verzon een God als excuus om zijn terreur tegen de mensheid te rechtvaardigen. Mohammed is de stichter van islamitisch terrorisme.

KORAN EN HADITH


Koran: 7:04
Hoeveel dorpen hebben wij in de nacht aangevallen? Onze straf overviel hen terwijl zij sliepen. Onze terreur kwam tot hen. Onze straf achterhaalde hen.


Koran: 08:12
Profeet Mohammed zei; ‘Ik zal de ongelovigen terroriseren. En omdat zij tegen Allah en de profeet zijn, zal ik hen de vingers afsnijden en onthoofden.


Koran: 08:57
Profeet Mohammed zei; ‘Als je meester bent in de strijd, jaag hun schrik aan zodat ze hun lessen leren en gewaarschuwd zijn.


Koran: 33:26
Door terreur van Allah hebben de Joden hun huizen verlaten, een aantal zijn gedood en gevangen genomen. En Allah deed u hun land, hun huizen en hun rijkdommen erven. Hij gaf je een grondgebied waar je niet eerder geweest was.


Koran: 59:2
Het was Allah die de [Joodse] mensen uit hun huizen en in ballingschap dreef. Ze weigerden zich te bekeren en dachten dat hun vestingen hen tegen Allah zouden beschermen. Maar Allah kwam bij verrassing naar hen toe en vulde hun harten met angst. Hun huizen werden verwoest. Dus leer een les, oh mensen die ogen hebben. Dit is mijn waarschuwing. Zij zullen de straf van het vuur proeven.


Koran: 33:60-61
Waarlijk, als de huichelaars niet stoppen met onrust stoken zullen wij er tegen optreden en dan zullen wij voor lange tijd geen goede buren meer zijn. Wij zullen hen zonder genade vervloeken, grijpen en doden. Een felle slachting en vermoord, een afschuwelijke moord.


Koran:3:150
Spoedig zullen wij angst zaaien in de harten van de ongelovigen, omdat zij behalve Allah nog andere goden aanbidden. Hun verblijfplaats zal in het vuur zijn!


Bukhari: V4B52N220
Profeet Mohammed zei; ‘Met terreur heb ik de overwinning behaald.’


Ishaq: 588
Als profeet Mohammed uw land aanvalt zal niemand levend worden achtergelaten, wanneer hij vertrekt.


Tabari IX: 42
We hebben een situatie waaruit ontsnappen onmogelijk is. Je hebt gezien wat profeet Mohammed heeft gedaan. Arabieren hebben zich overgegeven en we hebben niet de kracht om er tegen te vechten. Je weet dat er geen kudde veilig is. Niemand durft zelfs naar buiten uit angst te worden geterroriseerd.


Ishaq: 327
Allah heeft gezegd; ‘Een profeet moet eerst slachten en daarna de gevangenen verzamelen.’
Mohammed, je hunkerde naar de mooie dingen in het leven, haar producten en het losgeld van gevangenen. Maar Allah wenst hen te doden om de religie te vestigen.


Bukhari:V5B59N512
Hij zei; ‘Allahu Akbar! Khaybar is vernietigd. Wanneer wij vijandig gebied naderen dan zal degenen die gewaarschuwd zijn het kwaad ervaren.’
Toen kwamen de bewoners de straten opgerend. De profeet had hun mannen gedood. Hun kinderen en vrouw werden gevangenen genomen.


Bukhari:V9B87N127
Profeet Mohammed zei; ‘Ik heb het talent voor een welsprekende toespraak en overwin met terreur.


Tabari VIII: 116, en Ishaq: 511
Dus profeet Mohammed begon beetje bij beetje met het in beslag nemen van kuddes en eigendommen. De profeet nam enkele mensen gevangen, waaronder Safiyah en haar twee neven. En koos Safiyah voor zichzelf.


Bukhari:V5B59N512
De profeet had hun mannen gedood, hun kinderen en vrouw gevangen genomen.


Tabari VIII: 129
Nadat profeet Mohammed klaar was met de joden van Khaybar, wierp Allah angst in de harten van de Joden van Fadak nadat zij het slechte nieuws over Khaybar hadden vernomen. Ook Fadak werd het exclusieve eigendom van  profeet Mohammed.


Tabari VIII: 133
De bende van Mohammed ging naar Tha’labah. Eén van Mohammeds slaven zei; ‘Profeet, ik weet hoe Tha’labah met een verrassingsaanval ingenomen kan worden.’ Dus Mohammed stuurde hem op pad met 130 mannen. Zij overvielen de stad en reden terug richting Medina met kamelen en schapen.


Tabari VIII: 138
Mohammed had wapens, helmen en speren. Hij leidde een honderdtal paarden. Bahir kreeg het gezag over de wapens en Maslamah over de paarden. Toen de Qoeraisj deze informatie ontving, werden zij bang.


Tabari VIII: 143
Een groep van vierentwintig mannen geleid door Shuja, gingen naar de Banu Amir. Hij lanceerde een aanval op hen en nam hun kamelen en schapen. De opbrengst van de buit kwam tot vijftien kamelen voor iedere strijder. Onder leiding van Amr werd met 15 mensen ook Dhat aangevallen. Hij ontmoette een grote troepenmacht wie hij opriep zich te bekeren tot de islam. Zij weigerden en allen werden gedood.


Ishaq: 576
Hen te doden is zoeter dan drinken.


Ishaq: 580
Onze sterke krijgers voeren de opdrachten uit. Door ons is Allah’s religie onmiskenbaar sterk. Je zou denken dat wanneer onze paarden galopperen met bits in hun mond, de geluiden van demonen onder hen zijn. Op de dag dat we de niet-moslims vertrapten maakte we geen fout in de opdracht die we hadden ontvangen. Tijdens de strijd hoorden de mensen onze aansporingen om te vechten, hoorden we het slaan op schedels en de hoofden vlogen. We hakten op de nek met een harde klap. Vaak hebben we het verminkte lichaam aan de huilende weduwe overgelaten. Dit is Allah. Mensen proberen te behagen doen we niet.


Tabari IX: 69
Geloof je in Allah en Zijn profeet dan zijn je leven en bezittingen beschermd. Voor degenen die niet geloven, die zullen we eeuwig bestrijden voor de zaak van Allah. Hen doden is voor ons een geringe kwestie.


Bukhari: V5B59N516
Wanneer de profeet Mohammed oorlogen voerde of mensen overviel hieven wij onze stem en riepen: Allahu Akbar-! Allahu-Akbar! [Allah is de grootste] Enkel Allah heeft het recht om aanbeden te worden.


Ishaq: 281
Allah’s straf zal voor hen niet uitblijven. Ik zweer bij de Heer van de kamelen [Allah?] dat ik geen meineed pleeg. Een dappere groep zal zich op de Quraysh stam storten en hun vrouwen weduwen maken. De mannen gedood door gieren, zwevend in cirkels.


Ishaq: 285
Daarna overviel Mohammed de Quraysh stam in U’l-Awwal en vervolgens de Quraysh van Dinar.


Tabari VII: 15
De profeet ging op dievenpad en stond aan het hoofd van tweehonderd kampanen in oktober 623. Zijn bedoeling was om een Quraysh karavaan met honderd mannen en vijfentwintighonderd kamelen te ‘onderscheppen.’


Ishaq: 286
Ondertussen zond de profeet Sa’d naar Abu Waqqas voor een overval. De profeet bleef slechts een paar nachten in Medina om daarna Ushayra en vervolgens Kurz te overvallen.


Bukhari: V5B57N51
De profeet zei; ‘Morgen zal ik de vlag geven aan een man wiens leiding Allah zal gebruiken om de islam de overwinning te geven.


Ishaq: 287
Een vijfde van de buit behoort tot de profeet. Zoals Allah dat heeft bevolen.


Tabari VII: 20, Ishaq: 288
Mensen van de Quraysh stam zeiden; ‘Mohammed en zijn metgezellen hebben de heilige maand geschonden, bloed vergoten, goederen in beslag genomen en mannen gevangen genomen.’ De polytheïsten verspreidde laster over hem, zeggende: ‘Mohammed beweert dat hij gehoorzaamd aan Allah, maar hij is de eerste die de heilige maand schond en onze mensen doodde.’


Ishaq: 288
Mohammed nam bezit van de karavaan en de gevangenen. De Qoeraisj gaf hem een losgeld en de profeet liet de gevangenen op betaling vrij. Abt Allah vroeg zich af of bij deze roofoverval de buit wordt verdeelt zoals voorheen gedaan werd. Dus Allah zond de tekst; ‘Degenen die geloven in de zaak van Allah en hebben gestreden worden barmhartig behandelt.’ Er ging vier vijfde van de buit naar de strijders en een vijfde naar Mohammed.


Tabari VII: 29, en Ishaq: 289
De Apostel hoorde dat Abu Sufyan [een Mekkaanse koopman] onderweg was vanuit Syrië met een grote karavaan met geld en koopwaar. Hij werd vergezeld door slechts dertig man.
Mohammed riep naar de moslims; ‘Dit is de Qoeraisj karavaan met hun eigendommen. Ga naar buiten en val aan. Misschien geeft Allah de buit aan ons.’


”Islam is georganiseerde misdaad gecamoufleerd als religie.”

Magnus Nielson UKIP

Ishaq 326
Profeet Mohammed zei; ‘Terreur gaf mij de overwinning.’ Mij is de aarde gegeven om het te reinigen [van de niet-moslims]. De buit is voor mij rechtsgeldig gemaakt.’


Tabari VII:29
Toen Abu Sufyan hoorde dat Mohammeds metgezellen op weg waren om zijn handelskaravaan aan te vallen, stuurde hij een bericht naar de Quraysh. ‘Mohammed gaat onze karavaan aanvallen, dus bescherm uw koopwaar. Toen de Quraysh dit hoorde dat Mohammed op hen zat te loeren, haastte de mensen van Mekka zich om hun eigendommen te verdedigen en te beschermen.”


Ishaq:290
Enkele Mekkanen zittend rond de moskee, vroegen zich af waarom zij deze kwaadwillende raaskal hadden toegestaan hun mensen aan te vallen.


Ishaq:292

Een tafereel in Ramadhan. Mohammed voorop met twee zwarte vlaggen en zijn kampanen met zeventig kamelen.


Ishaq:293 en Tabari VII:30
De profeet marcheerde verder en bracht met zijn kampanen de nacht door in de buurt van Badr. Terwijl de profeet stond te bidden, kwamen enkele leden van de Quraysh stam naar de waterput. Onder hen was een zwarte slaaf. Mohammeds mannen namen hem beet en brachten hem naar de boodschapper. Ze gaven de slaaf het bevel de profeet te groeten. Vervolgens verhoorde zij hem over Abu Sufyan. Toen de slaaf begon te vertellen over hun goede beveiliging, was dat onplezierig nieuws aangaande het enige doel; een overval op hun handelskaravaan.


Tabari VII:30
Tijdens het bidden was de profeet getuige van de mishandeling van de slaaf. Hij werd geslagen en ondervraagt maar had niet de informatie waar ze naar zochten.


Ishaq:297

Toen profeet Mohammed hen zag riep hij; ”Allah, zij noemen mij een leugenaar, vermoord hen deze morgen.”


Tabari VII:55
De boodschapper ging naar zijn mannen en motiveerde hen om te vechten. Hij beloofde dat iedere man de gehele buit mag houden van wat hij te pakken kon krijgen. Toen zei Mohammed; ‘Wie vandaag aanvalt met strijdlust en zich niet terugtrekt zal door Allah naar het paradijs worden geleid.’ Umayr at enkele dadels en zei; ‘Mooi, het enige wat tussen mij en het paradijs staat zijn de mensen die mij moeten doden.’ Hij gooide de dadels weg, nam zijn zwaard en vocht tot de dood.


Tabari VII:56
Iemand zei; ‘Hoe maakt een dienaar, Allah aan het lachen.’ De profeet antwoordde; ‘Wanneer hij zonder harnas, zich tussen zijn vijanden stort.’ Dus trok hij zijn maliënkolder uit, pakte zijn zwaard en vocht tegen zijn vijanden tot hij werd gedood.


Bukhari:V5B59N290 en Bukhari:V5B59N333
Zubair zei; ‘Ik viel aan met mijn speer en doorboorde zijn oog. Ik zette mijn voet op zijn lichaam om het speerpunt uit zijn oog te trekken, maar zelfs dan moest ik veel kracht gebruiken. Later vroeg de boodschapper naar deze speer en ik gaf de speer aan hem.’


Ishaq:301
Wanneer de moslims zoveel mogelijk gevangenen namen, zag de profeet het afkeurende gezicht van Sa. Hij zei; ‘Ben je boos door het nemen van gevangenen?’ Sa antwoordde; ‘Dit is de eerste nederlaag die door Allah aan de ongelovigen is toegebracht. Het slachten van de gevangenen zou voor mij aangenamer geweest zijn dan hen te sparen.’


Tabari VII:59
Op de dag van Badr passeerde ik Umayyah met zijn zoon Ali aan zijn hand. Ik had enkele maliënkolders als buit en Umayyah zei; ‘Abd-al-Ilah, zou u mij als gevangene willen nemen? Ik zal van meer waarde voor u zijn dan die maliënkolders.’ Ik zei; ‘Ja, kom hier dan. Ik deed afstand van de ijzeren bekleding en bond Umayyah en zijn zoon Ali vast om hen mee te nemen. Toen werden we door moslims onder dwang omringd. Één van de moslims trok zijn zwaard en sneed Ali in het been en viel op de grond. Umayyah gaf een schreeuw zoals ik nog nooit gehoord had. Ik zei; ‘Spaar jezelf, want er is voor uw zoon geen ontsnappen mogelijk. Ik kan hem niet redden van deze mannen.’ Toen hakten de moslims Ali in stukken. Ik verloor mijn maliënkolders en zij beroofde mij van mijn gevangenen.”


Bukhari: V5B59N397
De apostel van Allah hief na het eerste deel van het ochtendgebed zijn hoofd en zei; ‘O Allah! Vervloek die-en-die en die-en-die. Nadat hij het kwaad op hen had ingeroepen, openbaarde Allah… uw Heer zal als een wind duizenden engelen op paarden sturen als goede boodschap om de overwinning zeker te stellen. Hij zal lichaamsdelen van de ongelovigen afsnijden en hen een nederlaag toebrengen zodat zij zich gefrustreerd terugtrekken. Allah is barmhartig en vergevingsgezind.


Ishaq:303
Mijn neef en ik zaten op een heuvel met een goed uitzicht wie in Badr zouden worden verslagen en om achteraf aan het plunderen te slaan. Ik had een Mekkaanse polytheïst in het vizier en wilde hem slaan, maar voordat ik hem raakte viel zijn hoofd van zijn romp. Toen wist ik dat iemand anders hem had onthoofd.


Tabari VII:61
Toen de profeet klaar was met de vijand, gaf hij orders om tussen de doden Abu Jahl te zoeken. Hij zei; ‘O Allah, laat hem niet ontsnappen!’ Nadat iemand aangaf Abu Jahl gevonden te hebben ging ik ernaar toe en met een klap doorsneed ik zijn voet en half zijn been. Toen sloeg zijn zoon me op mijn schouder en sneed in mijn arm. De arm bungelde nog aan een stuk huid. Ik zette mijn voet op mijn hand en trok de arm los.


Ishaq:304
Abd Allah bin Masud zei. Ik vond Abu Jahl half dood. Ik zette mijn voet op zijn nek, omdat hij me eerder in Mekka had gegrepen en me pijn had gedaan. Ik zei. O vijand van Allah, Allah heeft jouw onteerd en te schande gemaakt.


Bukhari:V5B59N298
Abu Jahl zei; ‘Je moet er niet trots op zijn, mij te doden.’


Ishaq:304 en Tabari VII:62
Ik sneed Abu Jahl hoofd af en bracht het naar de boodschapper en zei; ‘Oh profeet van Allah, dit is het hoofd van de vijand van Allah. Mohammed zei; ‘Alle lof gaat naar Allah.’


Ishaq:315
Het was zo crimineel dat men het nauwelijks kon geloven. Mohammed werd verheerlijkt vanwege de bloedige gevechten. Ik zweer dat we nooit een gebrek aan soldaten of legerleiders zullen hebben. Voor ons uit, vluchten de ongelovigen, tot we hen met een brandend ijzer boven hun neus bedwingen. We zullen hen achtervolgen tot het einde der aarde, te paard en te voet. We zullen nooit afwijken in het strijden voor onze zaak. De niet-moslims zullen hetzelfde lot ondergaan als dat van de ‘Ad en de Jurhum.’ Elk volk dat ongehoorzaam is naar Mohammed, zal betalen. Als u zich niet overgeeft aan de islam, dan zal je daar spijt van krijgen. U zal in het hellevuur voor eeuwig worden vernederd.


Ishaq:311
Toen de Quraysh stam begon te rouwen en weeklagen over hun doden, zei iemand; ‘Doe dit niet in het bijzijn van Mohammed en zijn kompanen, zij zullen blij worden van ons verdriet.’


Ishaq:340

Badr was zeker een van de grootste wonderen in de wereld. De wegen naar de dood zijn duidelijk te zien. Ongehoorzaamheid zorgt ervoor dat een volk sneuvelt. Ze werden dode pionnen. We wenste niets anders dan hun karavaan. Maar zij kwamen op ons af en dan is er geen uitweg meer. We zwaaide met onze zwaarden en sneden in hun hoofden. Toen zij werden gedood, glansde onze zwaarden. De fout ligt bij satan. Hij leidde hen naar de dood. Vrees Allah want Hij is onoverwinnelijk! Op die dag waren duizend geesten samen gekomen op vurige witte hengsten. Allah’s leger vocht met ons. Onder onze vlag viel Gabriel aan en doodde hen.


Ishaq:341
Allah begunstigd zijn boodschapper en vernederd de niet-moslims. Zij werden te schande gezet, zowel in gevangenschap als in de dood. De overwinning van Mohammed was glorieus. De boodschap is duidelijk voor iedereen te zien. De Heer bracht herhaaldelijk onheil over de heidenen om hen in de greep van de boodschapper te brengen. Allah’s woedende leger sloeg hen met hun trouwe zwaarden. Veel gezonde jonge mensen lieten het leven. Hun vrouwen weenden met brandende keel voor de doden die overal lagen. Maar nu ze zijn allemaal in de hel.


Ishaq:342
Ik verbaas me over die dwaze mensen zoals deze die zo frivool doen over de gesneuvelde in Badr. Dit was niet meer dan een goddeloze en afschuwelijke misdaad. Mannen vochten tegen hun broeders, vaders en zonen. Ieder met enig onderscheidingsvermogen en begrip, erkennen dat wat hier is gebeurt, verkeerd is geweest.


Ishaq:344
Ik heb ontzag wat Allah heeft bereikt. Niemand kan hem verslaan. Het kwaad zal ooit tot de dood leiden. Wij pakten onze zwaarden en getuigde als de legereenheid van Allah en we bewezen dat zijn apostel de waarheid bracht. We versloegen hen en de gestorvene ontmoette de dood. Ze werden brandstof voor de hel. Een ieder die geen moslim is moet naar de hel. Het zal hen verteren, terwijl de Stoker [Allah] de warmte verhoogt. Zij hadden de profeet Mohammed een leugenaar genoemd. Zij beweerden, je bent niets anders dan een tovenaar, waardoor Allah hen vernietigde.


Ishaq:348
Zij trokken zich terug in alle richtingen. Ze verwierpen de Koran en noemde Mohammed een leugenaar. Maar Allah vervloekt hen zodat zijn godsdienst en profeet Mohammed zullen zegevieren. Ze lagen nog steeds dood. Hun kelen werden doorgesneden met hun gezichten in het stof. Hun neusgaten waren verstopt met vuiligheid. Veel nobele en genereuze mensen hebben we vandaag gedood. We lieten hen achter als vlees voor de hyena’s. En later, zullen ze branden in het vuur van de hel.


Ishaq:349
De strijd zal ons over de hele wereld bekent maken. Mensen van verre zullen gehoor geven aan onze waarschuwing. De ongelovigen kunnen mijn been afsnijden, maar ik ben een moslim. Ik zal mijn leven ruilen voor een leven met maagden met de mooiste lichamen.


Ishaq:461
Mohammed met zijn leger omsingelde hen voor vijfentwintig nachten. Toen de omsingeling zijn tol begon te eisen, begon Allah hen te terroriseren. Vervolgens werd hun verteld zich aan de islam over te geven.


Ishaq:395
Moslims, als je naar de ongelovigen luistert dan zult u zich terugtrekken van uw vijand en de verliezer worden. Vraag Allah voor de overwinning en trek je niet terug, trek je niet terug uit Zijn godsdienst. We zullen de ongelovigen terroriseren. Op die manier zal ik u tegen hen helpen.”


Ishaq:357

Hun leiders bleven gestrekt op de grond. Hun hoofden werden als gesneden meloenen. Tijdens de strijd bracht ik hen een gruwelijke klap toe. Uit hun slagaders vloeide bloed.


Ishaq:308
Mohammed stopte op een zandheuvel en verdeelde de buit die Allah hem had gegeven. Zij feliciteerde Mohammed met de overwinning die Allah verleend had. Maar een van de strijders antwoordde. Wat is er om te feliciteren? We ontmoette slechts enkele kale oude vrouwen en we hebben hen afgeslacht zoals strompelende kamelen voor het offer! De apostel glimlachte omdat hij wist dat deze omschrijving klopte.


Tabari VII:98
Profeet Mohammed verzocht Zayd [de adoptiezoon en voormalig slaaf van de profeet] om een karavaan met grote hoeveelheden zilver in Najd te overvallen… Zayd slaagde erin om de karavaan en goederen te stelen en bracht het naar de profeet.


Tabari VII:98
Over de reden voor deze handelsexpeditie zei de Quraysh stam het volgende. Mohammed heeft onze handel verzwakt en zit aan beide zijde van onze route. Als wij in Mekka blijven moeten we op ons kapitaal interen. Dit nieuws bereikte de profeet, evenals de informatie dat de handelskaravaan veel rijkdom en zilveren kannen bevatte. Zayd onderschepte het en maakte zich meester van hun karavaan. Een vijfde van de buit was twintigduizend dirhams waard; Dat was de opbrengst voor de profeet van Allah en de andere vier vijfde werd onder de leden van de overval verdeeld. Furat werd gevangen genomen. Ze zeiden tegen hen; Als je de islam accepteert dan zal profeet Mohammed je niet [laten] vermoorden.


Het moge duidelijk zijn – terreur en terrorisme zijn gegrondvest in de islamitische teksten, zonder verdere interpretaties.

Craig Winn; Prophet of Doom


 

Jihad als een inherent onderdeel van de islam.