Racisme

Ishaq:243
Ik hoorde de Apostel zeggen: ‘Wie satan wil zien moet naar Nabtal kijken. Hij is een zwarte man met lang golvend haar, ontstoken ogen en donkere bloedrode wangen. Gabriel kwam naar Mohammed en zei: ‘Als een zwarte man naar je toekomt dan is zijn hart onbeschaafder dan van een ezel.”

Tabari II:11
Hij bad dat de Afrikaanse kleur zo zou veranderen dat hun nakomelingen [witte] slaven van Arabieren en Turken konden worden.”

Bukhari: V9B89N256
De apostel van Allah zei, ‘U moet luisteren naar uw heerser, zelfs als hij een zwarte Afrikaanse slaaf is met een hoofd dat op een rozijn lijkt.”

Ishaq:450
We brachten hen naar de put , hel was hun ontmoetingsplaats. We verzamelden hen daar, zwarte slaven, mannen van geen afkomst.”

Ishaq:374
De zwarte troepen en slaven van de Mekkanen schreeuwden naar de moslims en de moslims antwoordde: ‘Allah zal jullie uiterlijk vernietigen, jullie goddeloze duivels.’

Bukhari:V4B52N137
“De profeet zei: ‘ laat de negerslaaf van Dinar omkomen. En als hij doorboord is met een doorn, laat niemand hem helpen. Als hij [de zwarte slaaf] ergens om vraagt dan wordt dat niet toegekend, en als hij een voorbede wenst [om naar het paradijs te gaan], ontzeg hem dat. “

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.