Seksslavinnen

slavinnen-sex

Koran 4-3

Trouw met zoveel vrouwen als jullie goeddunkt, twee, drie of vier. Maar als jullie vrezen hen niet rechtvaardig te kunnen behandelen, dan met één, of met slavinnen waarover jullie beschikken.


Koran 4-24  +  Abu Dawud 11:2150

En verboden zijn de eerbaar getrouwde vrouwen, behalve degene die buitgemaakt [of gekocht] zijn aan uw rechterhand waarover jullie beschikken. Hun echtgenoten mogen toekijken.


Koran 23-1-5-6

De gelovigen zullen slagen wanneer zij hun kuisheid bewaken,  behalve met hun echtgenotes en slavinnen wordt hen niets verweten.


Koran 33-50

O profeet, Wij hebben aan jou toegestaan: jouw echtgenotes aan wie jij haar bruidsschat gegeven hebt, en de slavinnen waarover jij beschikt uit de buit die Allah jou gegeven heeft.


Koran 33-52

Daarna, zijn er voor jouw geen andere vrouwen toegestaan, ook niet dat gij haar vervangt voor een ander vanwege haar schoonheid, maar [het onbeperkte aantal] slavinnen die gij bezit zijn wel beschikbaar. En Allah is over alles opziener.


Koran 70-29/30

Die hun schaamstreek kuis bewaren, met uitzondering van echtgenotes of slavinnen, valt niets te verwijten.


Koran 33-59

O profeet! Zeg tegen uw echtgenotes, dochters en vrouwen van de gelovigen, dat zij overkleding over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en hen niet lastig te vallen / mishandelen / misbruiken. En Allah is vergevend en barmhartig.


corpus.quran.com

Koran 24:33

Dwing uit winstbejag slavinnen niet tot prostitutie als zij kuisheid wensen. Maar als iemand hen toch dwingt dan is Allah vergevingsgezind en barmhartig [naar de pooiers]

sex-slaves-bbn.

In het vierde nummer van IS’ Engelstalige tijdschrift Dabiq legt de organisatie uit dat de aanwezigheid van de ‘polytheïstische’ yezidi’s ontoelaatbaar is in de Islamitische Staat en dat dit hun handelen ten aanzien van deze groep verklaart. Waar het de seksslavernij betreft, volgt IS naar eigen zeggen slechts de regels van de sharia (het islamitisch recht) door 20% van de buit aan gevangengenomen vrouwen en kinderen aan de autoriteit van de Islamitische Staat over te dragen en de rest te verdelen onder de strijders. Deze handeling is bijna de eerste keer, zo stelt Dabiq niet zonder trots, dat slavernij weer toegepast wordt door moslims sinds de afschaffing hiervan in moslimlanden, wat sowieso niet had mogen gebeuren. Het is de weerzin tegen slavernij onder moderne moslims en hun onwil om deze praktijken serieus te nemen geweest, die tot de afschaffing ervan hebben geleid, aldus Dabiq. Door regels over vrouwen als oorlogsbuit en vroeg-islamitische voorbeelden hiervan te gebruiken, stelt IS dat het in feite een lang genegeerde maar alleszins islamitische regel opnieuw heeft ingevoerd die zelfs kan bijdragen aan het tegengaan van zaken als overspel. Link