Slavenmentaliteit

door Sujit Das.

“Geketende mensen vergeten zichzelf. Verlos hen van hun ketenen en zij zullen huilen voor hun verloren veiligheid.”-John Passmore

“Degenen die niet kritisch willen redeneren zijn fanaten, degenen die niet kritisch kunnen redeneren zijn dwazen, en degenen die niet kritisch durven te redeneren zijn slaven.”-George Gordon Byron

mindcontrol nn

Moslims hebben een ander soort relatie met hun god. Zij zijn de slaven van Allah.
De activiteiten van een slaaf is niet spontaan. Zij gedragen zich naar opdrachten van een ander met gevolg het verlies van zichzelf.
Dit is ongebruikelijk in andere religies die geen slaven willen; deze godsdiensten willen dat mensen sterk en vrij zijn.

De islam is geen eerbiedwaardige religie; het is een inslechte cult [cult naar Engelse betekenis] die een slavenmentaliteit van blinde gehoorzaamheid eist.
Allah maakt duidelijk dat mensen slaven zijn die geen vrijheid hebben, dus enkel opvolgen wat de meester beveelt. Hoewel de seculiere overheden miljarden besteden ter bescherming van hun burgers, zien zij dit punt vaak over het hoofd.

Wat ze niet beseffen is dat het voor een moslim onmogelijk is om in een niet-islamitische samenlevingen te wonen zonder de plicht deze samenleving, met geweld of bedrog, te helpen omvormen naar een islamitische maatschappij.
Iedereen die ook maar een beetje vertrouwen in Mohammed en zijn Koran heeft, vult zijn geest met onrechtvaardige haat en paranoia.

Een dichter was er duidelijk over; ”De slaven van Mohammed krijgen gegarandeerd vergiffenis van Allah. Het is hun enige weg naar het goddelijke licht. Ware liefde voor Mohammed is de eerste voorwaarde op weg naar de islamitische hemel.
En enige twijfel hierover is voor Allah niet acceptabel.

Dus is Mohammed rechtstreeks verantwoordelijk voor het hedendaagse islamitisch terrorisme.
Een logisch denkend persoon vraagt zich af hoe het kan dat een mens als Mohammed, verstoken van menslievendheid, maar met een demonische God, een verbazingwekkende invloed op moslims heeft.

Elke vorm van slavernij is weerzinwekkend. Echter, het grootste succes dat een moslim in zijn leven kan bereiken is slaafs gehoorzamen aan de instructies van Allah en Mohammed.
Hoe verklaren we dit?
Als u wilt zoeken naar een antwoord, laten we dan eens kijken naar de Marx’s theorie van vervreemding. Marx was een ware humanist en niets interesseerde hem meer dan de mens zelf. Vervreemding van de mens betekent vervreemding van de aspecten van de menselijke natuur. Een vervreemd mens ervaart zichzelf niet als een persoon die het leven onder controle heeft, maar dat het leven én hijzelf, vreemd voor hem blijven. Wanneer deze mens buigt voor een denkbeeldige macht, transformeert hij zichzelf vaak in een ‘levenloos object’. Hij draagt zijn individualiteit, zijn eigenheid over naar deze denkbeeldige macht. En in plaats van zichzelf te ervaren als een persoon met eigen verantwoordelijkheid die op eigen kracht zijn leven kan scheppen/creëren, staat hij enkel nog met zichzelf in contact via aanbidding of slavernij aan deze vermeende God.

De islam is een dictatoriale religie dat zijn aanhangers gecontroleerd middels een verbeelde hogere macht, dat zegt gezag over de mensheid en de aarde te hebben en dwingt moslims ernaar te gehoorzamen. Het dwingt gelovigen deze denkbeeldige hogere macht te eren, te respecteren en te verheerlijken. Toon je gebrek aan eerbied en gehoorzaamheid, dan ben je een zondaar. Hoe meer men deze denkbeeldige Allah als volmaakt ziet, hoe meer onvolmaakt de mens wordt. De Koran zegt,

Koran 1.2 “Alle lof aan Allah en de Heer der werelden.”

Hij is Allah, naast Wie er geen andere God mag bestaan. Hij is de Koning, de Heilige, de Brenger van vrede, de Schenker van veiligheid, de Beschermer, de Machtige, de Krachtige, de hoogste verhevene.

Koran 59.23 Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem identificeren.”

Koran 2.267 “… Allah is de volmaakte en verdient alle lof.”

Koran 48.9 “zodat gij in Allah en Zijn boodschapper zou geloven, Hem steunen en eren zal en Hem ‘s morgens en ‘s avonds zou verheerlijken.”

Wanneer een moslim zichzelf overgeeft aan Allah, verarmt hij zichzelf. Allah heeft nu alle liefde, alle wijsheid en alle rechten en de moslim wordt niets en wordt beroofd van deze waardigheden; Hij is nu leeg, arm en volledig machteloos. Hoe meer hij zich overgeeft aan Allah, hoe armer hij wordt en hoe afhankelijker van Allah. De man is uiteindelijk van zichzelf vervreemd. Zijn enige toegang tot zichzelf is door middel van Allah. Na zijn eigenheid verloren te hebben is hij volledig gericht op Allah’s genade.
Dit mechanisme van projectie is dezelfde die waargenomen wordt in interpersoonlijke relaties tussen een masochistisch en onderdanig persoon waarvan de laatste onder de indruk is van de ander, en zich overgeeft aan deze andere persoon.
Wanneer een moslim met zijn eigen waardevolle individuele eigenschappen zich overgeeft aan een denkbeeldige macht als Allah, is hij menselijk geruïneerd — hij is een vreemde voor zichzelf geworden. De vervreemding tot zijn eigen persoonlijkheid maakt de moslim slaafs afhankelijk van Allah en langzaam wordt hij een man zonder zelfvertrouwen. Dat is de reden waarom voor een moslim vaak ”insha’Allah” zegt. En betekent; Als Allah het wil [= fatalisme].
De moslimmentaliteit is in hoge mate fatalistisch en heeft alles te maken met hun gedachte dat de vermeende Allah alles ziet en bepaalt; ”Ik zie je morgen als Allah het wil. Wij gaan op vakantie wanneer Allah het wil.” Als het goed of slecht gaat, het is altijd de wil van Allah.
Dit perspectief ontslaat het individu van elke verantwoordelijkheid en staat in schril contrast met de individuele verantwoordelijkheid voor het leven in het Westen.

Een citaat van Dostojevski heeft een buitengewone parallel;

“Uiteindelijk zullen ze hun vrijheid bij ons inleveren en zeggen, laat ons slaven zijn maar geef ons eten.”

Een citaat van Karl Marx;

“Religie is een spontane activiteit van de menselijke verbeelding, dat op hen inwerkt als een vreemde, goddelijke of duivelse activiteit.”

De moslim die zich overgeeft aan Allah raakt vervreemd van zijn eigen individuele levenskrachten, vervreemd zich van de rijkdom van zijn eigen mogelijkheden en kan enkel in contact met zichzelf komen op een indirecte manier via onderwerping aan een kil leven in naam van Allah. Van alles beroofd, is Mohammed zijn enige hoop. Alleen door middel van Mohammed kan een moslim Allah smeken iets van zijn menselijkheid terug te geven en hierdoor is hij klaar om de rest van zijn leven voor de islam behouden te blijven. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom er nauwelijks menselijkheid in de islam is.

Koran 9.111 ”Zeker, Allah heeft van de gelovigen hun leven [identiteit] en hun eigendom gekocht…”

De waan van hulpeloosheid overvalt hem. De moslim voelt zichzelf als een zondaar.

Hoe meer hij Allah prijst, hoe leger hij wordt,
hoe leger hij wordt, hoe zondiger hij zich voelt.
Hoe zondiger hij zich voelt, hoe meer hij Allah prijst,
hoe minder hij in staat is om zichzelf te herwinnen.
Hoe minder hij in staat is om zichzelf terug te krijgen,
hoe meer hij binnen de kwade greep van Mohammed komt.

Terreur binnen een relatie is altijd gebaseerd op machtsmisbruik. De slaaf wordt geterroriseerd door de meester. De slaaf heeft geen vrije keuze. Slavernij heeft geen respect nodig, maar angst. Maar in andere religies is de weergave anders.

In het hindoeïstische geloof is het hele universum één werkelijkheid. Er is geen onderscheid of dualiteit tussen God (Paramatma) en de ziel. God en de ziel zijn één en dezelfde. Men mag volgens het hindoeïsme andere mensen geen pijn doen. Hou van iedereen zoals van jezelf omdat het hele universum één is.

In het Talmoedische Jodendom is God de Schepper, de wetgever en de beschermer. Daarom wordt hij “Vader” genoemd.

Moslims beweren vaak dat de christenen en moslims tot dezelfde God bidden, maar dit is niet waar. Terwijl het christendom gebaseerd is op liefde, broederschap en vergeving, is de islam gebaseerd op haat, lust en wraak.
Wat een moslim niet kan begrijpen is dat hun eigen spirituele krachten door hun eigen profeet werden beroofd en vervolgens worden diezelfde krachten als macht gebruikt om hem tot slaaf te maken. Dus de macht waarmee moslims zich onderwerpen behoort eigenlijk aan hen toe, niet aan Mohammed of Allah. In aanbidding tot Allah en Mohammed, bevestigd een moslim niet zichzelf, maar het ontkent zichzelf.

In deze wereld is niets ”Insha’Allah.” Allah maakt geen geschiedenis. Alle macht behoort tot de mens; zij zijn de geschiedschrijvers/makers. Van de ene generatie op de andere, maken mensen geschiedenis, transformeren, leren en ontwikkelen zichzelf.

Moslims zullen nooit vrij zijn zonder deze zelfrealisatie. Zelfverwerkelijking is een rijping van de persoonlijkheid zodat de ziel kan groeien en zich kan openbaren. Om dit te bereiken moeten de moslims zich eerst bevrijden van hun eigen geloof om ware vrijheid te realiseren. Wanneer ik spreek van vrijheid, dan bedoel ik absolute vrijheid — vrijheid van de ziel. Als moslims beseffen dat Allah niets meer is dan een leugen van Mohammed die dit geloof verkondigde om destijds, mensen tot slaaf van hem te maken, dan zouden zij van deze kwade cult weglopen. Alleen dan kunnen zij een waarachtig mens worden. Er is geen zaligheid in slavernij. Het is een schande.
faithfreedom