Slavernij

thumb         ghtybb

Vraag: Word slavernij in de islam gerespecteerd? Staat de islam toe dat moslimmannen over seksslavinnen beschikken?

Samenvattend antwoord: Islam erkent en legaliseert slavernij. In feite is een groot deel van de sharia gewijd aan deze praktijk. Moslims worden aangemoedigd om het leven van slaveneigenaar Mohammed te imiteren. Na veroveringen bracht hij de slachtoffers in slavernij, had seks met zijn slaven en gaf zijn mannen de opdracht hetzelfde te doen. De Koran besteedt meer aandacht aan seksslavinnen dan moslims te laten weten vijf keer per dag te bidden.

Koran (33:50) – Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt en degenen die uw rechterhand bezit die Allah u als oorlogsbuit heeft gegeven

dit is een persoonlijk klinkende vers “van Allah” verteld door Mohammed – in dit geval is er een vrijwel onbeperkt aantal seksuele partners toegestaan. Moslims moeten zich beperken tot 4 echtgenoten, maar mogen seks hebben met een onbeperkt aantal slavinnen zoals het volgende vers duidelijk maakt:

Koran (23:5-6) – Voorspoedig zijn de gelovigen die hun vleselijke lusten beheersen, behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt.…”

dit vers staat toe dat slaafeigenaren seks mogen hebben met zijn slaven. Zie ook Koran [70:29-30]. De Koran is een klein boekje, dus als Allah waardevolle ruimte gebruikt om dit punt 4x te herhalen dan moet seks slavernij wel zeer belangrijk zijn.

Koran [4:24] – En getrouwde vrouwen [zijn u verboden], met uitzondering van haar, die gij bezit.”

Zelfs seks met getrouwd slaven is toegestaan.

Koran (8:69) – Geniet van de buit die gij ontvangt als wettig en goed en vreest Allah

Slaven waren onderdeel van de oorlogsbuitoorlog buit, waarvan slaven een deel waren. De moslim slavenmeester kan genieten van zijn “vangst” omdat Allah jouw meesterschap over hen gaf. [8:71]  

Koran (2:178) – O gij die gelooft, vergelding inzake doodslag is u voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw.”

De boodschap van dit vers, die de regels van vergelding voor moord voorschrijft, is dat alle mensen niet gelijk zijn. De menselijke waarde van een slaaf of niet-moslim is minder dan die van een vrij persoon [moslim].

Koran (2:178) – O gij die gelooft, vergelding inzake doodslag is u voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw.”

De boodschap van dit vers, die de regels van vergelding voor moord voorschrijft, is dat alle mensen niet gelijk zijn. De menselijke waarde van een slaaf of niet-moslim is minder dan die van een vrij persoon [moslim].

Koran (16:75) – Allah geeft de gelijkenis van een slaaf, die nergens macht over heeft en van iemand die Wij van een ruim levensonderhoud hebben voorzien, die er heimelijk en openlijk van besteedt. Zijn zij gelijk? (In geen geval;) alle lof gaat naar Allah.

Nog is een bevestiging dat de slaaf en de meester niet gelijk zijn. In dit geval is het duidelijk dat de slaaf zijn status aan de wil van Allah te danken heeft.

(Volgens 16:71moet de eigenaar, Allah niet beledigen door zijn rijkdom te delen met zijn slaven).


sex-slavery-in-islam-1

Uit de hadith

Bukhari (80:753) – de bevrijde slaaf [bekeert tot de islam] behoort tot de mensen die hem hebben  bevrijd.

Bukhari (52:255) de slaaf die de islam accepteert en zijn meester blijft bedienen zal een dubbele beloning in de hemel ontvangen.

Bukhari (41.598) – slaven zijn eigendom. Zij kunnen gebruikt worden in geval de eigenaar schulden heeft.

Bukhari (62:137) – is een verslag over vrouwen die in slavernij werden gebracht nadat Mohammeds companen hun echtgenoten en vaders hadden gedood. De vrouw werden verkracht met Mohammeds goedkeuring.

Bukhari (34:432) – is een ander verslag over vrouwen die gevangen en verkracht werden met Mohammeds goedkeuring. In dit geval is het duidelijk dat de moslims van plan waren de vrouwen te verkrachten met coitus interruptus om hen daarna te verkopen. Zwangere vrouwslaven waren moeilijker te verkopen.

Bukhari (47.765) – een verslag van vrouw die door Mohammed wordt berispt voor het vrijmaken van een slaafmeisje. De profeet vertelt haar dat ze een grotere hemelse beloning had gekregen wanneer het slaafmeisje aan een familielid was gegeven (als slavin).

Bukhari (34:351) – Mohammed verkoopt een slaaf voor geld. Hij was dus een slavenhandelaar.

Bukhari (72:734) – sommige hedendaagse moslims in het westen, waar slavernij als een verschrikkelijke misdaad wordt gezien, zijn terughoudend om te geloven dat Mohammed slavenhouder en slavenhandelaar is geweest. Dit is slechts een van vele teksten in de Hadith waar verwezen wordt naar een menselijk wezen als eigendom van Mohammed. In dit geval is de slaaf van Afrikaanse afkomst.

Moslim 3901 – Mohammed verhandelde twee zwarte slaven voor één moslim slaaf.

Moslim 4112 – een man bevrijdde zes slaven, maar Mohammed bracht er van hen vier terug in slavernij voor zichzelf. Hij wierp het lot om te bepalen welke twee vrij te laten.

Bukhari (47:743) – Mohammeds eigen preekstoel – waaruit hij de islam predikte – werd gebouwd door slavenarbeiders.

Abu Dawud (2150)- De apostel van Allah stuurde een militaire expeditie naar Awtas in verband met een aanval in de Hunain vallei. De Hunains werden verslagen en gevangen genomen. Sommige strijders waren terughoudend in het hebben van gemeenschap met gevangen vrouwen in het bijzijn van hun echtgenoten. Zodat Allah een openbaring zond:

Koran [4:24] ‘En getrouwde vrouwen [zijn u verboden], met uitzondering van haar, die gij bezit.”

Niet alleen geeft Allah toestemming om vrouwen gevangen te nemen en te verkrachten, maar zelfs ook gemeenschap te hebben in het bijzijn van de echtgenoten.

Abu Dawud 1814 – “…[Abu Bakr] Hij begon vervolgens zijn slaaf te slaan terwijl de Apostel lachte en zei; ”Kijk naar deze man, in zijn heilige kleding, wat is hij aan het doen? ”

De toekomstig eerste kalief van de islam Abu Bakr, slaat zijn slaaf voor het verliezen van zijn kameel.

Ibn Ishaq (734]- Een slaafmeisje wordt door Ali geslagen in het bijzijn van Mohammed, die er niets van zegt.

Abu Dawud 38:4458 – verteld door Ali ibn AbuTalib: “een slaafmeisje dat tot het huis van de apostel van Allah behoorde had ontucht gepleegd. Hij (de profeet) zei: opschieten Ali, en breng haar de voorgeschreven straf toe. vervolgens haastte ik me en zag dat het bloed uit haar stroomde, het hield niet op. Dus ik kwam naar Hem toe en zei; Hebt u haar de straf toegebracht? Hij zei: laat haar met rust tot haar bloeden stopt om haar opnieuw de voorgeschreven straf toe te brengen. En de straf is voor die uw rechterhand bezit. (d.w.z. slaven) “.

Een slaafmeisje is door Mohammed bevolen te worden geslagen tot ze bloed, en vervolgens opnieuw te worden geslagen nadat het bloeden gestopt is. Hij geeft aan dat dit als straf de voorgeschreven behandeling voor slaven is (voor diegene aan de rechterhand).

Ibn Ishaq (693)- Dan zond de apostel al-Ansari met een aantal van de gevangen vrouwen naar Najd en hij verkocht hen voor paarden en wapens.”

Mohammed verhandelde gevangen vrouwen van de Banu Qurayza stam aan niet-islamitische slavenhandelaren. (Hun mannen waren geëxecuteerd nadat ze zich op vreedzame wijze hadden overgegeven).

Umdat al-Salik ((Reliance of the Traveller) (o9.13)- Wanneer volgens de sharia een kind of vrouw gevangen is genomen door moslims, worden zij slaven door het enkele feit van hun gevangenneming. het huwelijk van een gevangen vrouw wordt onmiddellijk nietig verklaard.


Aanvullende opmerkingen: Slavernij is diep verankerd in de islamitische wet en traditie. Het feit dat iedere niet-moslims in slavernij kan worden gebracht is het bewijs dat de islam een overheersende geloofsleer is.

Omdat Mohammed een slaafeigenaar was en slavernij in de Koran is toegestaan, heeft de islamitische wereld zich nooit willen verontschuldigen voor deze ontmenselijkende praktijken. Zelfs moslims in het westen zullen proberen het te rechtvaardigen aangezien het een deel van de Koran is.

religion of peace