Soera 66 ‘Het houden van iets dat verboden is’

Harem politiek.

door Ibn Sufi al Kitab

Eén van de redenen waarom de islamitische cult werd opgericht, was ten dele ter verzadiging van Mohammeds seksuele verlangens. Mohammed, de oprichter en uitvinder van Allah, verwierf 4 vrouwen wat binnen het heidense Arabië gewoon was. De eerste vrouw was de rijke Khadija, wat zijn politieke en maatschappelijke status verhoogde. Toen ze stierf trouwde hij na verloop van tijd met 3 andere vrouwen. Hij bezat natuurlijk ook seksslavinnen – tenminste 12 worden er in de hadiths vermeld. Historische studie bewijst dat een harem nogal vaak het middelpunt van politiek intriges was. Dus als Mohammed problemen met zijn harem had kwam het Allah-ding goed van pas. Allah was namelijk uiterst geïnteresseerd in Mohammeds welzijn. Zelfs dermate geïnteresseerd dat wanneer Allah een openbaring gaf, het verdacht veel in het straatje van Mohammed paste. Dus als Mohammed een vrouw wilde dan was het Allah die de vrouw aan Mohammed gaf. Wilde Mohammed een handel in vrouwelijke seksslavinnen dan gaf Allah hem dat recht, ongeacht hoe ongodsdienstig het was. Dus als Mohammed problemen had met zijn harem dan waren er altijd de openbaringen van het Allah-ding om Mohammed op voordelige wijze uit zijn problemen te helpen. Hoe handig is dat!

”O profeet, waarom verbiedt gij u hetgeen Allah voor u wettig heeft gemaakt? Zoekt gij het behagen uwer vrouwen? Allah is vergevensgezind, genadevol..” [66:1]

Dus alstublieft Mohammed, neem wat Allah je geeft met inbegrip van vrouwen als seksspeeltjes. En als het niet lukt om hen allemaal te behagen dan is het niet jouw schuld. Dus nadat Mohammed conflicten kreeg met zijn seksslavinnen die waarschijnlijk heidens, Joods of christelijk waren, en die enigszins sceptisch tegenover Mohammeds cult stonden, en die waarschijnlijk tegen hem wilden samenspannen, was Allah daar ter ondersteuning van Mohammed:

Toen de profeet een woord aan één zijner vrouwen toevertrouwde en zij het daarna heimelijk aan een ander doorvertelde, deelde Allah dit aan Mohammed mede. En toen Mohammed het haar vertelde, zeide zij: “Wie gaf u hiervan kennis? ” Hij zeide: “De Alwetende, die van alles op de hoogte is heeft mij het bericht  gegeven.” [66:3]

Meest waarschijnlijk heeft een andere seksslavin aan Mohammed doorverteld wat er gebeurd was. Maar natuurlijk maakte Mohammad hier handig gebruik van, door te verkondigen dat hij deze kennis van een hogere macht verkregen had.

“Het kan zijn, als hij van u (allemaal] zal scheiden, dat Allah hem betere gemalinnen zal geven, – wie zwicht voor Allah, wie gelooft en vroom is, die wenden zich tot Allah” [66:5]

Dat is de kern van de zaak, is het niet? Verlies uw vrije wil en zwicht als een vrome seksslavin voor de regels van de Allah cult. Nooit meer geruchten verspreiden en gewoon jezelf aan uw seksuele plichten houden en kinderen voortbrengen.
Ongelovigen moeten wel in Mohammeds harem bestaan hebben; gezien het feit dat veel Joodse en heidense vrouwen in de strijd gevangen werden genomen, werden zij als seksslavinnen binnen de harem van Mohammed een bron van verraderlijke anti-islamitische activiteiten. Geen wonder dat Mohammed bezorgd was over de loyaliteit van deze groep. De dreiging van Allahs straf, verwikkeld in openbaringen over eeuwig hellevuur zou deel hebben uitgemaakt van het proces om de goede meisjes te overtuigen dat islam hun enige keuze was. Wilden zij zich niet bekeren dan werden zij gedood, weggestuurd of verkocht.
De Koran is duidelijk op elke pagina – stap in de cult van Mohammeds irrationele dwaze rituelen met inbegrip van nuttige seksslaven. En natuurlijk, wat is een soera zonder ziekelijke haat tegen de niet-moslims:

“O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars en wees streng tegen hen. Hun woning is de hel en dit is een kwade bestemming! ” [66:9]

Moslims, met inbegrip van hun perfecte man Mohammed, hebben de plicht om de ongelovigen zo nodig met fysiek geweld te bestrijden. Allah heeft natuurlijk bepaald dat deze niet-moslims hoe dan ook naar de hel moeten gaan.
Dit is fatalisme en is het tegenovergestelde van de gouden regel. Het is niet belangrijk hoe goed je bent als beoefenaar in echte spiritualiteit. Waar het om gaat is dat je lid bent van de Allah cult. Ben je geen lid dan is het hellevuur je lot – zo ook de niet-moslim seksslavinnen die het waagden tegen de Mohammed samen te spannen. Ook deze soera is natuurlijk geen les in spiritualiteit of religie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.