Turk zegt “De islam moet verbannen worden”

De Turkse dichter, Serkan Engin schreef een kernachtig essay ftgHij maakt duidelijk dat de islam de meest gevaarlijkste ideologie is die er bestaat.

Ik ben een atheïstische auteur en dichter en vanaf mijn geboorte, 23 jaar lang geleefd als soennitische moslim. Ik woon nog steeds in het overwegende islamitische Turkije. Al mijn familieleden en andere verwanten zijn nog steeds moslim. Dit zorgt ervoor dat mijn kritiek makkelijk kunnen worden beschouwd als een inside blik. Ik weet dat de titel van dit artikel provocatief kan overkomen, maar ik zal de correctheid ervan, stap voor stap uitleggen.

Wat je eerst en vooral over de islam moet weten is dat je als buitenstaander, niet-moslim of christen, atheïst of boeddhist, Jood of wat dan ook als vogelvrij wordt beschouwd. Alle moslims hebben het “recht” om je te doden, te verkrachten, al je bezittingen te nemen, je land, je geld en noem maar op…Ze halen dit “recht” uit het boek van hun geloof, de koran. Met andere woorden, ze halen dit “recht” uit de kern van hun geloof, de theologie van de islam.

Hier zijn een paar voorbeelden van verzen uit de koran:

Dit vers uit de koran gaat over “alle niet-moslims”, alle “ketters/kaffers”- christenen, boeddhisten, atheïsten, Joden, enz…  Zij worden beschreven als degene die niet willen buigen voor Allah en zijn Boodschapper(Mohammed).

Surat Al-Ma’idah (5.33)

“De vergelding voor degenen die oorlog tegen God en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet.”

5_33

Het volgende vers uit de koran gaat over het doden van mensen die hun geloof in de islam hebben verlaten. De afvalligen:

Surat An-Nisa’ (4.89)

“Zij wensen dat gij verwerpt, evenals wat zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van God werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

4_89

Kijk naar de huidige situatie in Syrië. Hoe komt het dat islamitische terroristen zo makkelijk Alevieten kunnen doden of christelijke vrouwen kunnen verkrachten? Dit is omdat ze zich dit “recht” ontlenen vanuit hun eigen geloof. Zij geloven bovendien dat zij naar de hemel zullen gaan middels deze criminele acties tegen “buitenstaanders” = diegenen buiten de islam, die niet dezelfde religie aanhangen. Zij worden gezien als ketters/kaffers.


Er is GEEN verschil tussen islam en islamisme. Dit is de grootste fout die de moderne wereld maakt over de islam. Er zijn geen verschillende vormen van islam en islamisme. Ze zijn één en hetzelfde en hebben dezelfde inhoud. Deze opdeling is niet meer dan een illusie die wordt gebruikt door moslims om het brutale, hatelijke, onderdrukkende, moordende en genocidale gezicht van de islam te verbergen. Islamitische theologie is gebaseerd op de verzen in de koran en de hadith. Hadith zijn de woorden en de daden van de profeet Mohammed, en alle moslim moeten deze woorden en daden opvolgen als toevoeging aan de geboden in de koran.

Zo moet je bijvoorbeeld naar het toilet gaan zoals Mohammed dat deed, je wassen zoals hij dat deed en “ketterse vrouwen” verkrachten en hen tot slavinnen maken tijdens oorlogen. Zo mag je de vijand tijdens een oorlog martelen om achter de plek van zijn verborgen geld te komen. Je “moet” de hand van een dief afhakken zoals Mohammed dat deed, en hem geen gevangenisstraf geven zoals in de moderne wetgeving. Je moet een vrouw die seks had buiten de regels van de islam stenigen zoals Mohammed deed.  Haar partner mag je “slechts” 100 zweepslagen geven. Als moslim kun je de islamitische bestraffing nooit kwijtschelden. Wil je een goede moslim zijn dan moet je moet uiteindelijk de straffen van Mohammed toepassen zoals het stenigen van overspelige vrouwen en het geven van 100 zweepslagen aan haar partner. Je moet mensen die de islam verlaten doden, zoals Mohammed deed. Je kan niet zeggen dat het zijn eigen keuze was en dat hij het deed uit eigen vrije wil en geloof. Dit omdat het een gebod is van de koran dat je een afvallige moslim MOET doden.

Volgens de geboden van de islam moet je alle homoseksuelen doden. Geen enkele moslim kan in overeenstemming met de islam zeggen dat zijn seksuele oriëntatie zijn eigen recht is. Je hebt het “recht” om een meisje van negen jaar oud te huwen, zoals Mohammed deed. Met andere woorden, je kan volgens de islam een kind wettelijk gezien verkrachten en haar tot seksslavin en huisslavin maken tot het einde van haar leven. Je mag tot 6 uur na de het overlijden van je vrouw seks met haar hebben, zoals Mohammed deed. Met andere woorden. Je kan je vrouw tot 6 uur na haar dood blijven verkrachten.

De eerste genocidale golf van de twintigste eeuw, de Armeense genocide, de Assyrische  genocide, de Pontisch-Griekse genocide… Allen werden zij uitgevoerd door Turkse en Koerdische krachten uit het Osmaanse Rijk en de nieuwe Turkse Republiek, die hun motivatie ontleende uit hun “rechten” als moslim zijnde: “rechten” om niet-moslims te doden en te verkrachten, om vrouwen en kleine meisjes tot huis- en seksslavinnen te maken… Hun geld, huizen en land te stelen.  Want alle Turkse en Koerdische moslims geloofden immers dat zij naar de hemel zouden gaan indien zij meer niet-moslims zouden doden, net zoals de islamitische terroristen vandaag de dag.

De figuren achter de tweede genocidale golf van de twintigste eeuw waren zoals u weet, de nazi’s. Zij namen de genocides die door de Turken werden gepleegd als proef. Het is welgeweten dat Adolf Hitler tegen zijn militaire bevelhebbers zei: “Wie spreekt er vandaag nog over de uitroeiing van de Armeniërs?” Dit terwijl zij spraken over de reactie van de wereld op de genocides die zijzelf planden door te voeren. Nazisme werd aan het begin van de jaren 30 van de twintigste eeuw als een legale en respectabele ideologie beschouwd. Pas daarna zag de wereld het gevaar van het nazisme. Miljoenen mensen stierven door het nazisme, en vandaag is het illegaal om nog aanhanger te zijn van het nazisme in eender welk beschaafd land. Het is tegenwoordig onmogelijk om legale propaganda voor het nazisme te maken.

Zoals ik het hierboven reeds gedetailleerd aangaf: de islam is tegen de huidige normen van mensenrechten en is gevaarlijker dan het nazisme. De islam is geen geloofsalternatief, maar een misdaad tegen de menselijkheid in een wereld waar geen plaats zou mogen zijn voor welke misdaad dan ook. Daarom zou de islam overal ter wereld illegaal moeten worden verklaard, net zoals het nazisme. Dit vanwege de criminele inhoud en geboden, die indruisen tegen de mensenrechten. Alle acties rond islam zouden moeten worden verboden en diegenen die de islam propageren zouden moeten worden berecht vanwege het aanzetten tot misdaden zoals moord, diefstal, verkrachting en andere misdaden tegen de menselijkheid. Indien dit niet gebeurt zal de wereld door de toename van macht door de islamisten een grote tragedie tegemoet gaan – zoals de wereld leed onder het nazisme.

De kant kiezen van de islamisten/sharia in naam van de democratie – het zal al uw vrijheden ontnemen, het zal u verbannen en discrimineren.

Islam zelf is de vijand van de democratie en de vrijheid. Men kan de concrete voorbeelden zien in talloze incidenten die dagelijks gebeuren in Iraq, Syrië, Afghanistan, Iran, Saoedi Arabië en Nigeria. Laat u niet om de tuin leiden door onwetende mensen die tegen u zullen zeggen “Dat is niet wat islam echt is”, want dat is de islam juist wel.

De islamitische wet ziet het stenigen, homofobie, het afhakken van de hand als strafrecht.

Ook ziet de islam

  • Pedofilie als gerechtvaardigd
  • Vrouwen als oorlogsbuit en dus als gerechtvaardigd
  • Vrouwen aan de rechterhand als seksslaaf en dus als gerechtvaardigd
  • Vrouwen als tweederangs personen die in hun bestaan enkel hun man moeten dienen als zijnde handelswaar,
  • Necrofilie; een lijk binnen zes uur na overlijden verkrachten en dus als gerechtvaardigd
  • Het doden van diegene die gebrandmerkt worden als “ketter/kaffer”, als gerechtvaardigd.
  • Het verkrachten van hun vrouwen als gerechtvaardigd.
  • Het innemen van hun eigendommen als verplicht en dus gerechtvaardigd.

Hoe men het draait of keert, islam is een misdaad tegen de menselijkheid. En misdaden hebben niets te maken met vrijheden.

Islam, dat in zijn kern aanzet tot bloedbaden, verkrachting, opruien en afpersen, moet verboden worden en islam-propagandisten zouden moeten worden berecht binnen de context van het tegenspreken van de mensenrechten en het begaan van misdaden tegen de menselijkheid.

Om terug te komen op de ”links denkenden” die de islam ondersteunen uit democratische principes is zoiets als “de domme stier die het mes van de slager aflikt”, terwijl men aan het likken is, zal vroeg of laat het mes je keel doorsnijden..

www.rechtsactueel.com