Wie is Allah

Was Allah de maangod van de oude Arabische heidenen?

 

Door Syed Kamran Mirza

Historische bewijzen, objectieve logica, goed onderbouwde referenties en alle beschikbare indirecte oordelen kunnen heel goed bewijzen dat

(a) Allah’s naam als godheid al bestond vóór de komst van de islam,

(b) Pre-islamitische heidense volkeren aanbaden Allah als hun oppergod (maangod).

Allah’s naam bestond al in het pre-islamitische Arabië. In de oude Arabië werd Allah beschouwd als de oppergod / godheid (als maangod) en de Arabische heidenen aanbaden Allah voordat de islam arriveerde.

 Laten we hieronder enkele vragen en antwoorden onderzoeken:

Hebben de heidense Arabieren in pre-islamitische tijden 360 goden aanbeden? Ja

Hebben de heidense Arabieren de zon, de maan en de sterren aanbeden? Ja

Bouwden de Arabieren tempels voor de maangod? Ja

Hebben verschillende Arabische stammen de maangod verschillende namen / titels gegeven? Ja

Wat waren enkele namen / titels? Sin, Hubul, Ilumquh, Al-ilah.

Werd de titel ‘al-ilah’ (de god) gebruikt als de maangod? Ja

Was het woord ‘Allah’ afgeleid van ‘al-ilah?’ Ja

Was de heidense ‘Allah’ een hoge god in de wereld der goden? Ja.

Werd hij aanbeden in de Kabah? Ja.

Was Allah slechts een van de vele Mekkaanse goden? Ja

Hebben ze een standbeeld van Hubul bovenop de Kabah geplaatst? Ja.

In die tijd werd Hubul beschouwd als de maangod? Ja.

Was de Kabah dus het ‘huis van de maangod’? Ja.

Heeft de naam “Allah” uiteindelijk die van Hubul vervangen als de naam van de maangod? Ja.

Hebben ze de Kabah het ‘huis van Allah’ genoemd?   Ja.

Werden al-Lat, al-Uzza en Manat “de dochters van Allah” genoemd? Ja.

Heeft de koran op een gegeven moment tegen moslims gezegd dat ze al-Lat, al-Uzza en Manat moesten aanbidden? Ja. In soera 53: 19-20.

Zijn die verzen uit de huidige koran ‘verwijdert’? Ja.

Hoe werden ze genoemd? ‘De satanische verzen.’


Volgens islamitische theologen is Allah de hoogste God of schepper die zich plots op een dag met profeet Mohammed introduceerde via engel Gabriël met de mededeling dat Allah alles in het universum geschapen heeft. Gezien de geschiedenis van Allah met de heidenen, is in de koran nooit gedefinieerd wie Allah is of wat zijn relatie met de heidenen is geweest.

Ik ben van mening dat 99% procent van de moslims geloven dat de naam ”Allah” was uitgevonden of ontstaan vanaf het moment dat engel Gabriël de ‘’waarheid’’ aan profeet Mohammed openbaarde. Zij geloven dat voordat deze waarheid geopenbaard werd, de heidense Arabieren in totale duisternis leefden en zeer slechte mensen waren.
Ik wil wedden op het feit dat geen mullah ons ooit de echte waarheid heeft verteld, dat “Allah” in feite een reeds bestaande godheid in het heidense Arabië is geweest. Wat een hypocrisie!

Enkele belangrijke factoren die doen vermoeden dat de naam “Allah” als godheid door de heidenen al eerder in gebruik was.

(A) In pre-islamitische dagen die moslims ”de dagen van onwetendheid” noemen, was de religieuze achtergrond van de Arabieren heidens. Dus via de maan, de zon, sterren, planeten, dieren, waterbronnen, bomen, stenen, grotten en andere natuurlijke objecten zocht men contact met een godheid.
In Mekka was “Allah” het hoofd van verschillende goden en tevens de belangrijkste god van de ‘Quraish’, – de stam van de profeet.

Allah had drie dochters:

 – Al Uzzah (Venus) het meest van allen vereerd en blij met mensenoffers,
 – Manah de godin van tragedies, geluk, tijd en levenslot.
 – Al Lat de godin van het plantaardige leven.

Deze drie dochters van Allah werden beschouwd als zeer machtig.
Daarom waren de gebeden namens de gelovigen van grote betekenis.  [er bestaat een koranvers over deze drie dochters]

(B) Het was gebruikelijk dat heidense Arabieren hun kinderen namen gaven als ‘Abdullah (slaaf van Allah). De naam van Mohammeds vader was “Abdullah”. De logische analogie luidt: bestond er geen “Allah” in het pre-islamitische Arabië, dan ook geen Abdullah of slaaf van Allah.

(C) Zelfs nog vandaag in de hele Arabische wereld zeggen niet alleen moslims, maar ook alle andere niet-moslim — “Ya Allah” als de uitdrukking van verrassing of ongeluk/verdriet.

(D) Historicus van Libanese afkomst; Albert Hourani verklaart: “de islamitische naam voor God was “Allah” die al eerder als één van de lokale goden in gebruik was.


De geschiedenis leert ons twee theorieën over het bestaan van Allah in en rond de Ka’aba;

(1) Het grootste beeld onder de 360 goden werd door de paganisten ‘Allah’ genoemd. En werd gezien als de hoogste oppergod.

(2) De heidense Arabieren vereerden 360 goden binnen de Ka’aba, maar men beschouwde hen als kleinere goden die onder controle stond van de meest krachtige en belangrijkste godheid genaamd ‘Allah’ die onzichtbaar, almachtig, alwetend en geheel onkenbaar was.

Nu enkele factoren die doen vermoeden dat ”Allah” de maangod van Arabische heidenen was:

(A) In de koran zijn er op zijn minst een dozijn verzen waarin Allah herhaaldelijk op namen zweert zoals op de maan, zon, sterren, planeten, nacht, wind enz. Het is een raadsel waarom de almachtige schepper Allah zweert op zijn eigen creaties.
Normaal gesproken zweren we op een naam dat in hoger aanzien staat dan ons zelf. En dit doet ons nadenken wie in de koran als Allah heeft opgetreden.. [Mohammed].

Echter, in de toelichting van Yusef Ali over het zweren op de maan in soera 74:32 zegt hij; ”De maan werd als een God aanbeden tijdens de nachten.”

(B) Verklaring van Yousuf Ali  (Pagina-1921-1623 van zijn Engelse vertaling van de heilige koran):
“Maan-aanbidding was populair en vertegenwoordigde verschillende namen, zoals Apollo als de mannelijke maangod en tweelingzus Diana als de vrouwelijke zonnegodin. De heidense Arabieren zagen blijkbaar de zon als een godin en de maan als een God
Lat, Uzza, en Manat waren in de Ka’ába en rond Mekka de bekendste heidense goden. De heidenen hadden 360 goden in het leven geroepen en vertegenwoordigde waarschijnlijk de 360 dagen van een onjuist kalenderjaar. Dit was destijds de situatie van aanbidding, beleden door de Quraish stam waar de profeet aan toebehoorde.”

(C) de invloed van de maan op het mohammedanisme:
Wie kan de grote invloed van maan in het leven van moslims ontkennen. In de islam wordt de maan beschouwd als het heiligste object van het heelal en het leidende licht van alle islamitische rituelen/festivals. Er bestaan tegenstrijdigheden en conflicten over de exacte periode van de ramadan en de maan is de kern van dit chronische probleem. De wassende maan en sterren zijn de symbolische tekenen in de nationale vlaggen van vele islamitische landen en het is aanwezig op moskeeën en islamitische begraafplaatsen.

Profeet Mohammad kwam de heidenen tegemoet voor het stichten van de islam.

Profeet Mohammad had de slimheid om vele riten van de heidenen niet te verbieden maar te verenigen met het mohammedanisme. Hij maakte veel politieke compromissen met heidense leiders zoals de overeenkomst met Abu Suffian die de islam accepteerde met invoeging van heidense rituelen. In ruil verlangde Mohammed van de heidenen om enkel Allah te aanbidden met hemzelf als afgezant van god.

Dus moesten alle andere afgoden in de Ka’aba worden vernietigd. Om een monotheïstische godsdienst te stichten vroeg Mohammed herhaaldelijk om geen gemalin aan Allah te geven. Uiteindelijk was Mohammed met een overeenkomst [natuurlijk niet zonder het dreiging met geweld] in staat gebleken de heidenen zo ver te krijgen om de afgoden te vernietigen. Ter compensatie voor deze vernietiging kreeg Allah 99 alternatieve namen toebedeeld. Het waren voor de heidense stammen de populairste namen onder hun afgoden.

In de islam worden door toegewijde moslims vele rituelen uitgevoerd die al vóór het mohammedanisme bestonden. Heidense praktijken zoals de jaarlijkse bedevaart naar de Ka’aba — en de ramadan, zeven keer rond de ka’abah, de zwarte steen kussen of groeten, scheren van het hoofd, dierlijke offers brengen, op en neer rennen van twee heuvels, stenen gooien naar de duivel, water in de neus snuiven en uitsnuiven, bidden richting Mekka, het geven van aalmoezen, het vrijdag gebed etc.

Niemand kan het feit ontkennen dat alle bovenstaande rituelen al bestonden voor de komst van de islam.
Het is zeer aannemelijk om er rekening mee te houden dat doordat de heidense rituelen in het mohammedanisme werden geïntegreerd, een zeer belangrijke mijlpaal werd bereikt om het verzet tegen de islam op te geven en de islam te accepteren.

Het centrale heiligdom in Mekka was de heidense Ka’aba (huis van Allah), een kubus van een stenen structuur, hoewel vele keren herbouwd, staat het er nog altijd. Ingebed in een hoek ligt een zwarte steen, waarschijnlijk een meteoriet. Deze steen kussen of groeten is een essentieel onderdeel van de heidense bedevaart. Het is een historische feit dat de Ka’aba, het heiligdom waarin de zwarte steen zich bevindt, werd gebruikt voor de aanbidding van heidense opperwezens. Het heiligdom werd toen al ”het huis van Allah” genoemd.

De naam van de God die de Arabieren destijds in de Ka’aba aanbaden was Ali-ilah, ofwel oppergod “Allah” die het levenslot voor ieder mens bepaalde.

Samengevat kunnen we stellen dat de islam destijds geen nieuwe godsdienst was maar een hervormd heidendom.