Wie of wat is Allah

Allah is gefingeerde waanzin.

door Ibn Soefi-al-Kitab

Islam is geen bron van licht zoals werd beweerd, maar een dover van licht. Bedacht door een barbaars brein, in praktijk gebracht door barbaren, die niet in staat zijn zich aan te passen aan de moderne maatschappij. Citaat van Andre Servier (Franse schrijver).

Wat/wie is Allah dat moslims aanbidden?
Het is een opmerkelijke leugen, gebaseerd op onwetendheid en bedrog dat Al-Lah dezelfde is als Yaweh, Jehova of Christus. Een bewering dwazer dan dit kan nauwelijks worden gemaakt. Hub’Al de maangod was de belangrijkste Mekkaanse afgod, getrouwd met Al-Lat de godin van de zon en hadden drie sterren die dochters voorstelden. Allen werden aanbeden door de Mekkanen in verschillende gradaties.

Toen Mohammed werd geboren was Mekka een centrum van heidense aanbidding. Merkwaardig en goed om te weten is dat de familie van Mohammed, deel van de heersende Quraih stam, bewakers van het Allah heiligdom de ‘Ka’aba’ waren en dat Mohammeds tweede geboortenaam Abdullah was, wat “slaaf van Allah” betekent.

De islam is geen religie maar een cult [naar Engelse betekenis]. In ruim 10% van de Koran wordt voor slavernij gepleit. De mens is een waardeloze slaaf van Allah. Alle moslims moeten zich slaafs onderwerpen aan de woorden uit de koran de Koran als Mohammed. Er is geen vrije wil, vrijheid van meningsuiting of onderzoek, noch rationaliteit. Ook de gouden regel ontbreekt.
Als gebod mogen moslims enkel aardig tegen moslimbroeders doen. Moslims moeten niet-moslims ontwijken en nooit bevriend mee raken. Vrouwen zijn sexspeeltjes voor mannen, mogen met 4 vrouwen trouwen en in navolging van Mohammed, desnoods met vele bijvrouwen. Als je de cult verlaat mag je worden gedood.

Mohammed is ook groter dan Allah. Wanneer zijn macht en dictatoriale bewind snel groeit, leest men in de koran en in het levensverhaal van Mohammed een samensmelting van zichzelf met God. Dit wordt weerspiegeld in het eentonig islamitisch gebed. Je kunt niet naar ‘het paradijs’, indien u de goddelijkheid van Mohammed verheerlijkt. Mohammed is een integraal onderdeel van de dagelijkse gebeden – “La ilaha illa Allah wa-Mohammed Rasoel Allah”. Dit heet Shahada en betekent: “Er is geen god dan Allah en Mohammed is de boodschapper van God.” Een moslim spreekt deze woorden meerdere keren per dag uit. Mohammed verbond zich met Allah op zo’n manier dat zij onafscheidelijk werden.
Dus terug naar de belangrijkste vraag – wat is Allah?

1] De maangod Hub’Al en de polytheïstische cultuur van Mekka werden vervangen door een slecht begrepen geplagieerde joods-christelijke theologie en gekoppeld aan een denkbeeldige God; Allah.

2] Het muteerde in een cult van slaafse gehoorzaamheid aan dit Allah-ding, die in de geest en fantasiewereld van Mohammed enkel zichzelf selecteerde als de ‘laatste boodschapper’ om de ‘ultieme waarheid’ van Allah’s theologie te verkondigen.

3] Allah werd een geraffineerde bron van ‘openbaringen’ dat Mohammed een schijnreden gaf om te moorden, verkrachten, onderdrukken of vrij te doen wat hem uitkomt. Dankzij zijn ”openbaringen” werd de islam een totalitaire macht.

4] Mohammed werd een militaire dictator met het Allah-ding als luitenant. Belangrijk is dat er in de koran staat, dat zonder Mohammed het Allah-ding nooit het universum geschapen zou hebben! De gebeden bevestigen de samensmelting van Mohammed en Allah. Mohammed is nu God.

Wat een deal. Mohammed die duidelijk krankzinnig was, had ‘visioenen’ en was in gesprek met het Allah-ding die zijn profeetschap bevestigde, hem handige openbaringen bezorgde en enkel zijn belang ondersteunde. Wanneer de Koran wordt gelezen dan kan men verward raken over de voornaamwoorden ‘ik’, ‘wij’ en ‘ons.’ Verrichtte Mohammed en Allah dan beide openbaringen? Of had Mohammed na verloop van tijd het Allah-ding in de Koran overgenomen en creëerde zodoende voor eigen gewin, zijn eigen goddelijke openbaringen.

Nog erger voor moslims is hoe Allah in de koran afgebeeld wordt. Boos, sluw, wraakzuchtig, hatelijk, onverdraagzaam, onkenbaar, obscuur, omslachtig, tegenstrijdig en bloeddorstig. Al deze kenmerken weerspiegelen Mohammeds eigen mentale gesteldheid. Allah is onkenbaar omdat Allah Mohammeds psyche en innerlijke zelf is. Hij wordt onthouden van toetsing en onderzoek omdat Allah een gevolg is van Mohammeds eigen opgeblazen ego en mentaal ziekelijke projectie. Allah kan niet begrepen worden omdat deze God een uitvinding is van een psychopaat.

Het bovenstaande is waar en wordt weerspiegeld in de 99 verschillende namen voor Allah, die Mohammed de moslims vertelde deze namen niet te vergeten; als je alle 99 namen zou kunnen onthouden dan ga je volgens Mohammed naar het paradijs. Maar kijk eens naar deze namen van Allah. Velen zijn gemeen en kwaadaardig:

Al-Jabbar (De Alleenheerser),
Al-Qahhar (De Onweerstaanbare),
Al-Khafid (De Vernederaar),
Al-Mudhell (De Onteerder),
Al-Mumit (De Dood Gever),
Al-Muntaqim (De Wreker),
Ad-Darr (Schepper van het Kwaad),
Khairul Makirin (De Beste Bedrieger)
Al-Warith (De Begunstigde).

Dit zijn geen goddelijke eigenschappen, maar de geaardheid van Mohammed zelf.
In feite is deze God, net als zijn schepper Mohammed, erg wreed. Het Allah-ding vertrouwt anderen niet, noch is hij zelf betrouwbaar. De Koran beschrijft Allah als de beste bedrieger en leugenaar. De Koran noemt Allah ook  “al-Makr” [misleider/bedrieger/intrigant ). In feite is Allah de beste Makr van deze aarde.

Mohammed dacht voortdurend dat hij onder toezicht van Allah stond.

-Inderdaad, uw Heer is altijd waakzaam. (Koran: 89.14).

-Wie ziet u als u opstaat of wie ziet u als u zich ter aarde stort [in aanbidding]. (Koran: 26,218-9).

Allah is zo wreed dat Hij ervan houdt dat mensen bang voor hem zijn. Mohammed stelde liefde en angst gelijk.

-Al wie vreest de barmhartige in het verborgene, komt met een berouwvol hart. (Koran: 50.33).

Het is duidelijk dat we weten wie dit Allah-ding echt is. Het is natuurlijk Mohammed zelf. Hij is de God, de Heer, de Ilah, de vervanger van Hub’Al, Yaweh en Christus. Hij is de grote ‘kenner’ van alle dingen. Mohammed is God. Zoals het gaat met alle culten; de oprichter en leider transformeert zeer snel en gemakkelijk van een nederige boodschapper van goddelijke verklaringen naar een God in eigen persoon. Dit is niet ongebruikelijk of opmerkelijk. De trieste werkelijkheid is dat er weinig of geen moslims zijn die zich afvragen wie deze Mohammed of Allah-ding in werkelijkheid is.

Meer info;  allah-maangod.pdf


Een ware God
 1. Een ware God is iemand die echt is. Hij is gezien en bewezen.
 2. Een ware God is iemand die gerechtigheid garandeert voor alle levende wezens. Niemand kan ontsnappen door anderen te schaden (mens of dier of plant).
 3. Een ware God is iemand die echt vergevingsgezind is. Hij geeft ons onbeperkte kansen (onbeperkte levens) en niet slechts één (slechts één leven).
 4. Een ware God is iemand die echt barmhartig is. Hij stuurt niemand naar de eeuwige hel.
 5. Een echte God is iemand die verantwoordelijk is. Hij maakt geen onverantwoordelijke uitspraken.
 6. Een ware God is iemand die geen pester is.
 7. Een ware God beschouwt niemand als tegenstander.
 8. Een ware God is iemand die niet vloekt.
 9. Een ware God is iemand die liefheeft. Hij promoot geen haat en geweld. Hij wekt slechts liefde op voor alle levende wezens.
 10. Een ware God is iemand die niet beveelt dat vrouwen worden gevangengenomen en tot seksslaven worden gemaakt.
 11. Een ware God staat de slavernij niet toe.
 12. Een ware God verdeelt mensen niet in gelovigen en ongelovigen.
 13. Een ware God beveelt Zijn volgelingen niet om oorlogen tegen anderen uit te voeren, simpelweg omdat ze verschillende paden volgen.
 14. Een ware God is gelijk naar vrouwen, mannen en alle levende wezens.
 15. Een ware God onderhoudt alle levende wezens, ongeacht of ze Hem volgen of niet.
 16. Een ware God beschouwt alle levende wezens (zielen) als gelijkwaardig.
 17. Een ware God beschouwt alle levende wezens als zijn schepping.
 18. Een ware God beveelt Zijn volgelingen niet om binnen te vallen en van anderen te stelen.
 19. Een ware God geeft de vrije wil. Hij dwingt niemand om zijn instructies op te volgen. Hij staat vrijheid van denken en spreken toe.
 20. Een ware God is iemand die eeuwig bekend is.
 21. Een ware God heeft duizenden boeken met kennis gegeven en niet slechts één of twee.
 22. Een ware God is al miljoenen keren verschenen, omdat Hij eeuwig en tijdloos is.
 23. Een ware God is in miljoenen universums is verschenen, en niet alleen op één onbetekenende planeet, omdat Zijn schepping onbeperkt is.
 24. Een ware God kan voor zichzelf spreken en dus zijn instructies rechtstreeks geven.
 25. Een ware God beschouwt niemand als zijn vijand, omdat hij de schepper van iedereen is.
 26. Een ware God belast mensen niet op basis van hun overtuigingen.
 27. Een ware God beveelt zijn volgelingen niet om anderen te vermoorden als een religieuze plicht.