De Arabische en islamitische sympathie voor slavenhandel

door Ibn Sufi al Kitab

Moslim wreedheden en het primitieve karakter van de islam wordt verduidelijkt door haar toewijding voor de slavenhandel.
Vanaf het jaar 622 tot nu, zijn er tussen de 11 tot 30 miljoen zwarten en blanken slaven door moslims toegeëigend, verovert, verhandelt en verscheept. Tot in de 20e eeuw waren er 11 tot 15 miljoen zwarten uit Afrika naar Arabische contreien getransporteerd.
Een vergelijkbaar aantal blanken uit Oost-Europa en Kaukasiërs uit de Zwarte Zee regio’s werden tot de 19e eeuw eveneens getransporteerd naar islamitische gebieden. En een nog groter aantal boeddhisten, hindoes en centraal Aziaten werden in het Arabische rijk en daarbuiten ook op dezelfde wijze tot slaaf gemaakt.
Het is een smerig record dat nooit besproken is. Niemand weet het zeker, maar het is niet overdreven te veronderstellen dat 40 miljoen niet-moslims door mohammedanen werden geknecht. Dit is vier keer groter dan het aantal verscheepte zwarten over de Atlantische Oceaan – 4 miljoen van hen ging naar Brazilië, en 2 miljoen belandde in de Verenigde Staten.
Maar geen zorgen, niemand zal de geschiedenis van de Arabische en islamitische slavenhandel bespreken. Slavenhandel is immers een typische misdaad van de blanken…

Arabische en de latere moslimnaties waren gebouwd op plunderingen en slavernij. De Arabieren en moslims hebben niets uitgevonden. Ze namen het gewoon over van bestaande vooruitstrevende beschavingen. Geneeskunde, wiskunde, filosofie, het schrift, literatuur, sanitair, ziekenhuizen, medicijnen, riolering, architectuur, cement, landbouwtechnieken, irrigatie- en alle apparaten werden ontworpen/gebouwd/gemaakt door de Grieken, de Romeinen, de Joden, de Perzen, de Mesopotamiërs of Hindoestanen. De Arabieren hebben niets bijgedragen.

Behalve de slavenhandel.

De Arabieren waren superieur in de mensenhandel. Zelfs beter dan de Afrikanen die elkaar voor eeuwen hadden geknecht en uitgebuit.

Het Arabische rijk was afhankelijk van de slavernij vanwege de winst, de landbouw, de mijnen, de industrie en zelfs voor militaire projecten. Zonder de handel in zwarte en witte slaven, zou de Arabische en islamitische rijken zijn ingestort.

Volgens Bernard Lewis, auteur van ‘Race and Slavery in the Middle East,’ werden de zwarte slaven via verschillende routes naar de islamitische wereld gebracht; uit West-Afrika door de Sahara, Marokko en Tunesië, uit Tsjaad door de woestijn naar Libië, uit Oost-Afrika via Egypte, de rode zee, de Indische Oceaan en de Perzische Golf.
Turkse slaven uit de Centraal Aziatische landen werden naar Samarkand [Oezbekistan] gebracht en vanaf daar geëxporteerd naar Iran, Egypte en daarbuiten. Kaukasiërs, van een steeds groter belang in de latere eeuwen, kwamen via een landbrug tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee en werden hoofdzakelijk naar de markten van Aleppo en Mosul gebracht.
De handel was voor de Arabische economie van vitaal belang.
Men kan een zeer goed argument geven waarom de islam en de koran racistisch is.

slavernij 09hjffk

De ‘kafir’ is een denigrerend Arabische woord dat oorspronkelijk gebruikt werd om zwarten als inferieure sub-mensen aan te duiden. Later werd het uitgebreid naar alle niet-moslims. Slavernij van zwarten en andere niet-moslims wordt in de koran onomwonden geaccepteerd en aangemoedigd. Hoewel de islamstichter Mohammed vond dat het bevrijden van slaven een goede daad is, heeft hij zeker nooit verboden om slaven te verwerven. In feite moedigt Mohammed, door zijn eigen daden met verschillende openbaringen, slavenbezit aan.

Bijvoorbeeld soera 33:50: ” O profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt aan uw rechterhand, die Allah u als buit uit de oorlog gegeven heeft.”   

[de rechterhand betreft in slavernij gebrachte vrouwen/meisjes]

Slaven werden door Mohammed niet enkel verhandeld – de vrouwelijke slaven werden ook voor de seks gebruikt. Gevangen genomen vrouwen uit de oorlog of gekocht op de slavenmarkt mochten door moslims worden verkracht. De koran moedigt dit ook aan; soera 23:1 en 70:22 staan toe om legitieme seks met slaafmeisjes en slaafvrouwen te hebben. Ook in de ahadith staan verwijzingen naar slaven die in handen zijn van Mohammed en medestanders. In een hadith wilde een man zes slaven de vrijheid geven. Mohammed wilde dit voorkomen. Er werd om getost met het opwerpen van stenen en uiteindelijk kregen er vier hun vrijheid niet terug. Mohammed was geen humanist.

Met een dergelijk slecht voorbeeld, ingesteld door de oprichter van de islam, is het geen wonder dat islamitische landen traag waren in het verbieden van slavernij. Groot-Brittannië schafte de slavenhandel in 1837 definitief af. Qatar schafte de slavernij niet eerder af dan in 1952. Jemen en Saoedi-Arabië in 1962 en Mauritanië in 1980. Maar slavernij bestaat nog steeds in delen van Afrika, Brazilië, Pakistan, Soedan en andere delen van de islamitische wereld, met inbegrip van gedwongen huwelijken met jonge moslimmeisjes, vaak gebaseerd op sex voor oudere mannen in ruil voor geld. Barmhartig is het verhandelen en uitbuiten van mensen, bepaalt niet.
Moslims lijken geobsedeerd voor slavernij omdat het een fundamenteel onderdeel van de islam is.
Vele islamitische leiders weigeren de religieuze slavernij voorschriften te vernietigen. Het is niet moeilijk te raden waarom. De ‘niet-moslim’ in slavernij brengen is het belichten van de superioriteit van Allah, en is onderdeel van het idee om de wereld te veroveren.

slavernij 044

Wanneer de mannelijke moslims zouden heersen dan zijn anderen in feite slaven of op zijn best dhimmi’s, en ten prooi aan wat de moslims aan regels bedenken. De sharia wetgeving eist van de moslim dat zij in het westen het sociale en culturele leven gaan hervormen. Ook eist de sharia een radicaal extremistische arrogante kijk op de wereld als een vooraf bepaald domein van Allah met zijn islamitische obsessie tot veroveren en heersen. Het domineren van de niet-moslim via jihad, terreur en slavernij is een fundamenteel aspect van de intolerante islam.

Dit wil niet zeggen dat alle moslims vraatzuchtige slavenhandelaren of pooiers in tijdelijke seks huwelijken zijn. Maar er is iets opmerkelijk heidens en primitiefs, dan wel schandelijk mensonwaardig aan deze ideologie dat in de 21ste eeuw, ondanks zijn gruweldaden nog steeds participeert en beschermd wordt.

De natuurrechten van mensen, een zeer belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de westerse beschaving is voor de islam volkomen vreemd. Het is daarom geen wonder dat de geschiedenis van de islam in zekere zin een geschiedenis van slavenhandel is. Van West-Afrika tot de eilanden van Indonesië, waren de Arabieren en moslims de meest meedogenloze slaafhandelaren, dat goed aansluit bij de islamitische ideologie en de bijbehorende geboden.

Maar maak je geen zorgen, niemand zal het ter sprake brengen. Want ondanks haar omvangrijke slavernij geschiedenis, is de islam volgens de vrome multiculti, heilig en heilzaam.

Vertaling uit western-civilisation.com


De vergeten slavenhandel van Oost-Afrika

omvang-christenslavernij-onderschat

slavernij_in_het_Ottomaanse_Rijk

slaven-marokko-verenigde-naties

Barbarijse_slavenhandel

Arabische_slavenhandel

Barbarijse zeerovers

Witte slaven barbarij

Barbarijse zeerovers en hun Christenslaven

Babarijse piraten maakten meer mensen tot slaaf dan Europeanen deden

seksslavinnen

Slavernij discussie: is de profeet de volgende?

Verkrachtingsgoeroe

 


Vraag: Word slavernij in de islam gerespecteerd? Staat de islam toe dat moslimmannen over seksslavinnen beschikken?

Samenvattend antwoord: Islam erkent en legaliseert slavernij. In feite is een groot deel van de sharia gewijd aan deze praktijk. Moslims worden aangemoedigd om het leven van slaveneigenaar Mohammed te imiteren. Na het veroveren van dorpen, nederzettingen, en omvangrijke gebieden bracht hij de slachtoffers in slavernij, en werden verdeelt onder zijn mannen, Mohammed zelf had uiteraard eerste keus. De Koran besteedt meer aandacht aan slavernij en seksslavinnen dan moslims te laten weten vijf keer per dag te bidden.


Koran 33:50 – Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt en degenen die uw rechterhand bezit die Allah u als oorlogsbuit heeft gegeven


Moslims kunnen ook trouwen met slavinnen [die in Allah geloven]:

Koran  4:3 ..of trouw met degene aan uw rechterhand.”


Moslims moeten zich beperken tot 4 echtgenoten, maar mogen seks hebben met een onbeperkt aantal slavinnen zoals het volgende vers duidelijk maakt:

Koran 23:5-6 Gezegend zijn de gelovigen die hun vleselijke lusten beheersen, uitgezonderd voor hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt…”

Zie ook Koran 70:29-30.


Koran 4:24 – En getrouwde vrouwen [zijn u verboden], met uitzondering van gevangenen en slaven aan uw rechterhand, die gij bezit.”

Dus getrouwde vrouwen, die gevangen of in slavernij gebracht zijn, zijn overgeleverd aan de moslimman.


Koran 8:69 – Geniet van de buit die gij ontvangt als wettig en goed en vreest Allah

Slaven waren onderdeel van de oorlogsbuit. De moslim slavenmeester kan genieten van zijn “vangst” omdat Allah hem meesterschap over hen gaf. [8:71]


Koran 2:178 – ”Gij die gelooft, vergelding inzake doodslag is u voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw.”

De boodschap van dit vers, die de regels van vergelding voor moord voorschrijft, is dat alle mensen niet gelijk zijn. De menselijke waarde van een slaaf of niet-moslim is minder dan die van een vrij persoon [moslim].


Koran 16:75 – Allah geeft de gelijkenis van een slaaf, die nergens recht op heeft en iemand die Wij van een ruim levensonderhoud hebben voorzien. Zijn zij gelijk? (In geen geval;) alle lof gaat naar Allah.

Opnieuw een bevestiging dat de slaaf en de meester niet gelijk zijn. In dit geval is het duidelijk dat de slaaf zijn status aan de wil van Allah te danken heeft.

(Volgens 16:71, moet de eigenaar, Allah niet beledigen door zijn rijkdom te delen met zijn slaven).


Uit de ahadith

Bukhari 80:753 – ”De bevrijde slaaf [bekeert tot de islam] behoort tot de mensen die hem hebben bevrijd.”


Bukhari 52:255 ”De slaaf die de islam accepteert en zijn meester blijft bedienen zal een dubbele beloning in de hemel ontvangen.”


Bukhari 41.598 ”Slaven zijn eigendom. Zij kunnen gebruikt worden in geval de eigenaar schulden heeft.”


Bukhari 62:137 – ”Is een verslag over vrouwen die in slavernij werden gebracht nadat Mohammeds kompanen hun echtgenoten en vaders hadden gedood. De vrouw werden verkracht met Mohammeds goedkeuring.”


Bukhari 34:43) – ”Is een ander verslag over vrouwen die gevangen en verkracht werden met Mohammeds goedkeuring. In dit geval is het duidelijk dat de moslims van plan waren de vrouwen te verkrachten met coitus interruptus om hen daarna te verkopen. Zwangere vrouwslaven waren moeilijker te verkopen.”


Bukhari 47.765 – ”Een verslag van vrouw die door Mohammed wordt berispt voor het vrijmaken van een slaafmeisje. De profeet vertelt haar dat ze een grotere hemelse beloning had gekregen wanneer het slaafmeisje aan een familielid was gegeven (als slavin).”


Bukhari 34:351 – ”Mohammed verkoopt een slaaf voor geld. Hij was dus een slavenhandelaar.”


Bukhari 72:734 – ”Sommige hedendaagse moslims in het westen, waar slavernij als een verschrikkelijke misdaad wordt gezien, zijn terughoudend om te geloven dat Mohammed slavenhouder en slavenhandelaar is geweest. Dit is slechts een van vele teksten in de Hadith waar verwezen wordt naar een menselijk wezen als eigendom van Mohammed. In dit geval is de slaaf van Afrikaanse afkomst.”


Muslim 3901 – ”Mohammed verhandelde twee zwarte slaven voor één moslim slaaf.”


Muslim 4112 ”Een man bevrijdde zes slaven, maar Mohammed bracht er van hen vier terug in slavernij voor zichzelf. Hij wierp het lot om te bepalen welke twee vrij te laten.”


Bukhari (47:743)”Mohammeds eigen preekstoel – waaruit hij de islam predikte – werd gebouwd door slavenarbeiders.”


Abu Dawud 2150- De apostel van Allah stuurde een militaire expeditie naar Awtas in verband met een aanval in de Hunain vallei. De Hunains werden verslagen en gevangen genomen. Sommige strijders waren terughoudend in het hebben van gemeenschap met gevangen vrouwen in het bijzijn van hun echtgenoten. Zodat Allah een openbaring zond.

Niet alleen geeft Allah toestemming om vrouwen gevangen te nemen en te verkrachten, maar zelfs ook gemeenschap te hebben in het bijzijn van de echtgenoten.


Abu Dawud 1814 –

Hij [Abu Bakr] begon vervolgens zijn slaaf te slaan terwijl de Apostel lachte en zei; ”Kijk naar deze man, in zijn heilige kleding, wat is hij aan het doen? ”

De eerste kalief van de islam Abu Bakr, slaat zijn slaaf voor het verliezen van zijn kameel.


Ibn Ishaq 734-

Een slaafmeisje wordt door Ali geslagen in het bijzijn van Mohammed, die er niets van zegt.


Abu Dawud 38:4458 –

Een slaafmeisje dat tot het huis van de apostel van Allah behoorde had ontucht gepleegd. Hij (de profeet) zei: opschieten Ali, en breng haar de voorgeschreven straf toe. vervolgens haastte ik me en zag dat het bloed uit haar stroomde, het hield niet op. Dus ik kwam naar hem toe en de profeet zei; ”Hebt u haar de straf toegebracht? Hij zei: laat haar met rust tot haar bloeden stopt om haar opnieuw de voorgeschreven straf toe te brengen. En de straf is voor die uw rechterhand bezit. (d.w.z. slaven) “.

Een slaafmeisje is door Mohammed bevolen te worden geslagen tot ze bloedt, en vervolgens opnieuw te worden geslagen nadat het bloeden gestopt is. Hij geeft aan dat dit als straf de voorgeschreven behandeling voor slaven is (voor diegene aan de rechterhand).


Ibn Ishaq (693)-

Dan zond de apostel al-Ansari met een aantal van de gevangen vrouwen naar Najd en hij verkocht hen voor paarden en wapens.”

Mohammed verhandelde gevangen vrouwen van de Banu Qurayza stam aan niet-islamitische slavenhandelaren. (Hun mannen waren geëxecuteerd nadat ze zich op vreedzame wijze hadden overgegeven).


Umdat al-Salik ((Reliance of the Traveller) (o9.13)- Wanneer volgens de sharia een kind of vrouw gevangen is genomen door moslims, worden zij slaven door het enkele feit van hun gevangenneming. Het huwelijk van een gevangen vrouw wordt onmiddellijk nietig verklaard. [Zodat er geen sprake kan zijn van overspel.]


Aanvullende opmerkingen: Slavernij is diep verankerd in de islamitische wet en tradities. Het feit dat iedere niet-moslim, onderworpen en in slavernij gebracht kan worden is het bewijs dat de islam, een naar macht strevende en overheersende geloofsleer is.

Omdat Mohammed slaaf-eigenaar was en slavernij in de koran is toegestaan, heeft de islamitische wereld zich nooit willen verontschuldigen voor deze ontmenselijke praktijken. Zelfs moslims in het Westen zullen proberen het te rechtvaardigen aangezien het onderdeel van de geheiligde koran is.

Religion of peace