De dorre spirituele leegte van de sharia

 

Onthoofdingen,

Stenigen,

Ophanging

Kruisigen

Eerwraak

Volkerenmoord

Ongelovigen levend verbranden

Supremacisme,

Domineren en tiranniseren,

Oorlogen en veroveren,

Vrouwen slaan,

Martelingen,

Amputaties,

Genitale mutilaties,

Afvalligen mogen dood,

Gedwongen bekeringen,

Slavernij,

Seksslavernij en verkrachtingen,

Discriminatie op grond van geslacht,

Homoseksuelen mogen dood,

Dictatuur,

Haat,

Schijnheiligheid,

Roven en plunderen,

Afpersen van ongelovigen,

Tweederangs burgers,

Strafbelasting Jizya

Doodstraf voor islamcritici en atheïsten,

Wreedheden tegen dieren,

Muziek en zingen verboden,

Vernietiging van niet-islamitische oudheden

Herschrijven van de geschiedenis.

Fascisme

Imperialisme

Ongelijke status voor vrouwen.

Kerken en tempels ontheiligen en slopen.

Einde mensenrechten.

Racisme.

Bloedwraak.