Diefstal en de buit

Koran 4:94
“Gelovigen, wanneer u naar het buitenland gaat voor oorlogvoeren voor de zaak van Allah, onderzoek het zorgvuldig en zeg niet tegen iedereen die u groet: ‘Je bent een ongelovige!’ Begeer de kansen die het leven biedt (zodat u hen kunt plunderen). Met behulp van Allah is er buit in overvloedig.”


Koran 8:1
“Ze vragen u over de oorlogsbuit. Zeg: ‘De buit staat ter beschikking voor Allah en Zijn boodschapper, ze behoren aan Ons en Ons welzijn. Zo vrees Allah en pas op hoe je over deze kwestie denkt. Gehoorzaam aan Allah en zijn boodschapper.’


Koran 8:69
“Dus geniet van wat je hebt geplunderd, de buit is legaal en goed.”


Koran 8:41 En weet dat, wat jullie ook aan oorlogsbuit (Ghanîmah) hebben verkregen: één vijfde deel ervan is voor Allah en voor de Boodschapper en voor de verwanten (van de Boodschapper), en de wezen, en de reiziger (zonder proviand)


Koran 48:19
“Hij beloonde hen met een overvloedige buit. Allah heeft u een grote buit beloofd, Hij heeft het makkelijk voor u gemaakt.”


Koran 59:6

Wat Allah aan Zijn boodschapper heeft gegeven als buit van het [joodse] volk van de
stadsgebieden, is voor Allah en Zijn boodschapper en voor de naaste familieleden en de
wezen en de armen en de reiziger, zodat het niet alleen in omloop moge zijn tussen de
rijken onder u. Dus neem wat de boodschapper u toewijst en ontzeg wat u wordt ontzegt.

[zo werd Mohammed de rijkste onder de rijken]


Koran 33:50. O profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt, aan wie gij haar
huwelijksgiften hebt gegeven, en degenen die uw rechterhand bezit van vrouwen die Allah
aan u als een oorlogsbuit heeft gegeven.


Koran 59:6

En datgene wat Allah zijn boodschapper als buit voor hen heeft gegeven, daarvoor heeft u geen paard of kameel voor hoeven te gebruiken.


HADITH

Ishaq:510
“Wij vragen van u de buit van deze stad en haar mensen. Vooruit in naam van Allah. ” Hij zei dit bij elke stad die hij overviel.”


Ishaq: 327
”Allah zei; Ëen profeet moet eerst slachten en daarna de gevangenen verzamelen. Zo wordt de geslachte vijand van het land verdreven. Mohammed, je hunkerde [als ware crimineel] naar wereldse schatten, goederen en het losgeld van gevangenen. Maar Allah verlangt slechts te moorden om de religie te vestigen.”


Tabari VII:64 en Ishaq:307
“De boodschapper gaf orders met betrekking tot de opbrengst. Onder de moslims was er een verschil van mening over de verdeling. Diegene die de buit in beslag hadden genomen zeiden dat de opbrengst aan hen toebehoorden. Mohammed beloofde dat iedereen mocht houden wat hij had meegenomen. Maar diegenen die gevochten hadden zeiden dat als wij niet hadden gevochten zij nu geen buit zouden hebben. Wij hebben de vijand afgeleid zodat jullie de vangst konden stelen. De beveiliging van de profeet dreigde hen aan te vallen en zeiden; We hebben hetzelfde recht op de buit als jullie. De ruzie liep hoog op, dus Allah gaf de buit aan de boodschapper.


Bukhari:V5B59N360
“Het totale aantal islamitische strijders uit Mekka, die vochten in Badr kwam uit op 81. Op moment van verdeling van de buit waren het er 101.”


Ishaq:307
“De boodschapper kreeg een soera van Allah over de verdeling van de oorlogsbuit, omdat de moslims ruzie maakten over de verdeling ervan. Allah nam het uit hun handen en gaf het aan de Mohammed.”


Tabari VII:65
“Allah’s boodschapper kwam terug naar Medina met een opbrengst van 44 gevangenen en er waren een vergelijkbaar aantal doden.”


Bukhari:V5B59N512
“De gevangenen van Khaybar werden verdeeld onder de
moslims. Toen begon de boodschapper huizen en goederen in beslag te nemen die
het dichtst bij hem stonden.”


                      

Tabari VIII:116 en Ishaq:511
“Mohammad begon beetje bij beetje hun kuddes en
eigendommen over te nemen. Huis na huis. De boodschapper nam ook enkele
gevangen waaronder Safiya en haar twee neven. De profeet nam Safiya voor zichzelf.”


Ishaq: 511
“Dihyah protesteerde, want hij wilde Safiyah voor zichzelf, de apostel gaf Dihyah de twee neven van Safiya. De vrouwen van Khaybar werden verdeeld onder de moslims.”


Tabari VIII:130
“Khaybar was iets dat Allah als buit gaf aan zijn boodschapper. Hij nam een vijfde en de rest werd verdeeld onder de moslims.”


Bukhari V4B52N46
“Ik hoorde de apostel van Allah zeggen; ‘Allah garandeert dat wanneer de islamitische vechters worden gedood zij tot het paradijs zullen worden toegelaten, blijf je in leven dan keer je veilig naar huis met beloning en buit.”


Tabari VIII:117
“De Banu Sahm van Aslam [nieuw aangeworven moslim militanten] kwam tot de boodschapper en klaagde, ‘ Mohammad, we zijn verzwakt door droogte en bezitten niets.’ Zij hadden gevochten voor de profeet maar vonden dat hij niets gegeven had. De Apostel zei, ‘ Oh Allah, je weet hun toestand – ik heb geen kracht en heb niets [wat ik wil] om te geven [van de buit dat ik heb gestolen]. Dus verover voor hen de rijkste huizen van Khaybar, degenen met het meeste voedsel en vette vlees.“


Ishaq: 515
“De apostel van Allah omsingelde de [joodse] gemeenschap van Khaybar totdat zij het niet langer konden uithouden. Toen zij zeker waren dat zij zouden omkomen vroegen zij hun leven te sparen door hen te laten vertrekken zonder huizen en zonder bezit. Mohammed ging akkoord en nam hun huizen en goederen.


Ishaq: 521
“De buit van Khaybar werd verdeeld in 1800 delen.”


Ishaq: 521
“Na de verdeling van de buit van Khaybar werden de nederzettingen aan de moslims gegeven, terwijl Katiba verdeeld werd in vijf secties: Allah nam een vijfde [waarvan Mohammed de bewaarder was] de profeet kreeg een vijfde, de familie van Mohammed kreeg een vijfde en een vijfde ging naar de mannen die als tussenpersoon optraden bij de onderhandelingen over het vrede sluiten met Fadak.”[dus de profeet kreeg in zijn geheel de gestolen buit]”


Ishaq: 522
”Dus de apostel verdeelde de buit onder zijn familieleden, zijn vrouwen, en aan anderen. Hij gaf zijn dochter Fatima 200 aandelen, Ali 100, Usama 250, Aisha 200, Bakr 100 aandelen. In naam van Allah – gaf de apostel zijn vrouwen 180 ladingen aan dadels en tarwe.


Bukhari:V5B59N541
“Nadat we hadden overwonnen kregen we zilver noch goud als buit, maar wel koeien, kamelen, goederen en tuinen.


Tabari IX:3
“Omdat de Hawazin en de Thaqif tegen de boodschapper hadden gestreden moesten zij met vrouwen, kinderen en vee onder de bekeerde mensen van de Quraysh worden verdeeld.”


Tabari IX:13
“Abu Talhah alleen nam de buit van twintig mannen die hij had gedood.”


Ishaq: 571
“Ik naderde een man en sloeg zijn hand eraf. Hij viel op de grond en ik doodde hem. Vervolgens was ik te druk met vechten om nog aandacht aan hem te besteden. Dus één van de Mekkaanse moslims had de gedode man gestript wat van waarde was. Ik beklaagde me bij Mohammed dat ik recht had op de buit. Abu Bakr zei; De leeuwen van Allah die vechten voor zijn godsdienst nemen de buit van hun prooi. De buit moet terugkeren naar de man die hem vermoord heeft. De apostel bevestigde de woorden van Abu Bakr. Dus ik kreeg het eigendom van de man die ik had gedood. Van het geld kocht ik een kleine palmentuin. Het was mijn eerste eigen stukje grond.”


Ishaq:592
“De apostel hield een groot aantal gevangenen. Er waren 6.000 gevangenen bestaande uit vrouwen en kinderen. Hij had zoveel schapen en kamelen gevangen dat die niet eens konden worden meegeteld.


Tabari IX:31 en Ishaq:594
”Mohammad, verdeel de buit van kamelen en vee onder ons.’ Ze drukten de profeet tegen een boom, er ontstond een scheur in Mohammeds gewaad. Mohammed riep: ‘Geef me mijn gewaad terug. Als er meer schapen waren dan zou ik er enkele aan jullie hebben gegeven. Ik ben niet laf, gierig of vals. De profeet trok een haar uit de bult van een kameel en zei; Ik heb niets van uw buit, zelfs niet zoveel als deze haar. Dit is gewoon vuiligheid. En vuiligheid is wat jullie zal worden gegeven. Dus terug mijn gewaad.’


Ishaq:594
“De apostel gaf geschenken aan degenen wiens hart moesten worden veroverd, met name de legerleiding en via hen, hun strijders.”


Bukhari:V4B53N374
“De profeet zei: ‘Ik geef aan de Quraysh zodat zij naar het mohammedanisme zullen verlangen, want zij leven meer in onwetendheidzijn en de islam zit niet sterk in hun hart.”


Tabari IX:36 en Ishaq:596
“Profeet, deze groep van Ansar hebben een wrok tegen u voor de manier hoe u de buit verdeeld. ‘ Ansar, wat is dit voor een praat dat ik van u hoor? Heb ik jouw niet geholpen toen je dwalende en behoeftig was en dankzij Allah, jouw vervolgens rijk maakte?


Tabari IX:37 en Ishaq:596
‘Heb je een wrok tegen mij en ben je mentaal gestoord omdat ik mensen probeer te verzoenen met materiële zaken, zodat zij de islam omarmen en moslim worden?”


Tabari IX:38
“In dit jaar, de boodschapper zond Amr naar Jayfar en Amr, de clans van Julanda en Azd voor het innen van de zakat belasting. Hij vorderde de jizyah belasting van de Zoroastrians.”


Tabari IX:75
“Hij die vasthoud aan zijn religie, Jodendom en christendom, zijn niet te verleiden om zich te bekeren. Het is aan hen om jizyah, beschermingsgeld te betalen. Wie betaalt, heeft de bescherming van Allah en zijn boodschapper, wie niet betaalt is de vijand van Allah en zijn boodschapper.”  


Tabari IX:76
“Verzamel de zakat en jizyah uit de districten en overhandig het geld aan mijn boodschapper.’ De profeet is de meester over de armen en de rijken.”


Ishaq: 564
“De moslims stalen onze goederen en verdeelden het onder hen. Hun speren doorboorde ons niet een maar tweemaal. Hun eskaders kwam bij ons als een zwerm sprinkhanen. Als het niet de mensen van Mohammeds godsdienst waren geweest, dan hadden zij ons nooit aangevallen.


Ishaq: 309
“Bind Abu Aziz vast vanwege zijn rijke moeder die een grote hoeveelheid geld kan betalen voor zijn vrijlating.’


Tabari VII:71
“Onder de gevangenen was Abu Wada. Mohammed zei, ‘ Hij heeft een zoon die een gewiekste handelaar is met veel geld. “De zoon ging naar Medina en kocht zijn vader vrij voor 4000 dirhams.”


Ishaq: 312
“De profeet zei; ‘Abbas, je kunt jezelf en je twee neven aqil en nawfal en uw medeplichtige Utbah vrijkopen want u bent een rijk man. Abbas zei; Ik ben een moslim maar zij hebben mij gedwongen om tegen u te vechten, tegen mijn wil. Allah weet het beste betreffende uw islam, u bent tegen ons geweest dus moet u betalen. De boodschapper had al eerder gedurende het gevecht twintig ounces aan goud van hem gestolen. Dus Abbas zei, ‘dan betaal ik met het bedrag dat u al in handen heeft “Nee,” antwoordde Mohammed. “Dat geld heeft Allah al van u genomen en aan ons gegeven.”


Ishaq: 313
“De moslims vroegen Abu Sufyan om losgeld te betalen voor zijn zoon, Amr. Hij antwoordde; Moet ik een dubbel verlies lijden ? Eerst vermoordden jullie mijn zoon Hanzala en vervolgens vragen jullie losgeld voor mijn andere zoon?


Bukhari:V5B59N357
“Tijdens de aanval op Badr nam de boodschapper het zwaard van Dhu al-Faqar als buit. Op die dag nam hij de kameel van Abu Jahl als buit. Er wordt gezegd dat hij ‘Ma’aqil’ [bloedgeld] op zijn zwaard schreef.”


Tabari VII:80
“Abu Bakr zei, ‘ Oh profeet van Allah, dit is uw volk, uw gezin, zij zijn uw neven en collega`s. Ik denk dat u dit losgeld van hen moet goedkeuren, zodat wij ons daarmee kunnen versterken.’”


Tabari VII:81
”Wat denk je Khattab?’ Vraagt Muhammad. ‘Ik zeg dat je hen aan mij zou moeten overdragen, dan zou ik hun hoofden eraf snijden. Allah zal dan weten dat er geen clementie in onze harten naar de ongelovigen bestaat.’ De boodschapper hield niet van wat ik zei en losgeld voor de gevangenen werd aanvaard.”


Ishaq: 327
“Allah maakte de geroofde eigendommen wettig en goed. Hij gebruikte roof als middel om de moslims tot een eenheid te maken. Dus geniet van wat je hebt gestolen.”


Bukhari:V4B52N276
“We zagen de Mekkaanse vrouwen met enkel -en armbanden lopen. Dus we riepen : ‘De buit! Oh moslims, de buit! Waar wachten we nog op? We gaan naar de ongelovigen en verzamelen ons aandeel van de buit van de oorlog. “


Tabari VIII:38
“De boodschapper verdeelde onder de moslims de rijkdom van de Joodse vrouwen en kinderen van de Banu Qurayza.”


Tabari VIII:39
”De boodschapper stuurde Sa Zayd bin met een aantal gevangenen van de Qurayza naar Najd, en ruilde hen in voor paarden en wapens.”


Ishaq:508 en Tabari VIII:91
Wanneer zij hoorden over een handelskaravaan onderweg naar Syrie, dan werd deze onderschept en doodde iedereen die zij konden grijpen. De karavaan werd vernield en de goederen meegenomen.


Tabari VIII:93
“De boodschapper gaf Ukkashah met veertig mannen de opdracht om Ghamr aan te vallen. Het volk van Ghamr sloeg op de vlucht. De moslims wisten nog wel 200 stuks vee mee terug te nemen naar Medina.


Tabari IX:28
“De moslims waren bezorgt zij wilde hun aandeel niet opgeven. Dus Mohammed zei: ‘Zij die een aandeel hebben in deze gevangenen, krijgen bij de volgende buit zes kamelen voor elke slaaf. ’Dus gaven de moslims de gevangen vrouwen en kinderen terug.” 
4:94 “Believers, when you go abroad to fight wars in Allah’s Cause, investigate carefully, and say not to anyone who greets you: ‘You are not a believer!’ Coveting the chance profits of this life (so that you may despoil him). With Allah are plenteous spoils and booty.”
 
 
8:1 “They ask you about the benefits of capturing the spoils of war. Tell them: ‘The benefits belong to Allah and to His Messenger.’ So fulfill your duty to Allah and the Prophet.”
 
8:1        “They question you about (windfalls taken as) spoils of war. Say:Booty is at the disposal of Allah and the Messenger; they belong to Us and are for Our benefit. So fear Allah, and adjust your way of thinking in this matter. Obey Allah and His Messenger.'”
 
8:40        “If people are obstinate, and refuse to surrender, know that Allah is your Supporter. And know that one fifth of all the booty you take belongs to Allah, and to the Messenger, and for the near relatives (of the Messenger).”
 
       *** Why would Allah – if he were the God of Israel – need to have a SHARE of the booty, plunder and spoils of pirates such as Muhammad and his followers?
 
        What kind of a merciful and compassionate divinity STOOP to the level of a Mafia Don?
 
       Since Allah never CLAIMED his share of the loot, then Muhammad was the sole shareholder of 20% of all the plunder.
 
        And he had the audacity to forbid his followers from charging any interest ***
 
8:68        “Had it not been for a previous agreement from Allah, a severe penalty would have reached you for the (ransom) that you took as booty.”
 
8:69        “So enjoy what you took as booty; the spoils are lawful and good.
 
9:42 “(Prophet) had there been immediate gain (in sight with booty in front of them), and the journey easy-a near adventure-they would (all) have followed you.”
 
48:19 He rewarded them with abundant spoils that they will capture. Allah has promised you much booty that you shall take, and He has made this easy for you.”
 
59:6        “What Allah gave as booty to His Messenger He has taken away from them [the Jews]. For this you made no raid. Allah gives His Messenger Lordship over whomsoever He wills. Whatever booty Allah has given to His Messenger and taken away from the [Jewish] people of the townships, belongs to Allah and to His Messenger…. So take what the Messenger assigns to you, and deny yourselves that which he withholds from you.”
 
 
Bukhari:4.46        “I heard Allah’s Apostle saying, ‘Allah guarantees that He will admit the Muslim fighter into Paradise if he is killed, otherwise He will return him to his home safely with rewards and booty.'”
 
Bukhari:4.276        “By Allah, we saw the Meccan women running, revealing their leg-bangles. So, we cried out, ‘The booty! O Muslims, the booty! Our Companions have become victorious. What are we waiting for? By Allah! We will go to the pagans and collect our share of the war booty.‘”
 
Bukhari:4.373        “Allah’s Apostle got property and war prisoners and gave them to some people to the exclusion of others. The latter seemed to be displeased by that. The Prophet said, ‘I give to some people, lest they should deviate from Islam or lose patience.'”
 
       *** Muhammad plundered Jews and others so that he can BRIBE his followers and others to follow or remain in his version of ‘Islam’ ***
 
Bukhari:4.374        “The Prophet said, ‘I give to the Quraysh so that they will desire Islam, for they are nearer to their life of Ignorance and it is not strong in their hearts.'”
 
Bukhari 4:376 “While Allah’s Apostle was accompanied by the people on their way back from Hunayn, the Bedouins started begging for things so aggressively that they forced him to go under a Samura tree where his outer garment was snatched away. On that, Allah’s Apostle stood up and said, ‘Return my clothes. If I had as many camels as these trees, I would have distributed them amongst you; and you will not find me a miser.'” 
 
       *** Muhammad was not promising his followers to give them of what he earns with the sweat of his brows but with the booty and plunder of the sweat and hard work of innocent others.
 
       It is a remarkable fact that there is no mention in any Hadith of any labour or work done by Muhammad to earn any kind of living because in reality he ‘earned’ his living from looting the wealth of others ***
 
Bukhari 4:377 “While I was walking with the Prophet he was wearing a Najrani outer garment with a thick hem. A Bedouin came upon him and pulled his garment so violently that I could see the imprint of the hem on his shoulder caused by the violence of his pull. The Bedouin said, ‘Give me something from Allah’s Fortune which you have.’ The Prophet turned, smiled, and ordered that a gift should be given.”
 
Bukhari:5.357        “The Badr warriors were given five thousand dirhams each, yearly. Umar [the future Caliph] said, ‘I will always give them more than what I will give to others.'”
 
Bukhari:5.360        “The total number of Muslim fighters from Mecca who fought at Badr and were given a share of the booty, were 81. When their shares were distributed, their number was 101. But Allah knows it better.”
 
Bukhari: 5:512The Prophet had their men killed, their children and women taken as captives. The captives were divided among the Muslims. Then the Messenger began taking the homes and property that were closest to him.”
 
Bukhari:5.537        “Allah’s Apostle divided the war booty with the ratio of two shares for the horse and one-share for the foot soldier.”
 
Bukhari:5.541        “When we conquered, we gained neither gold nor silver as booty, but we gained cows, camels, goods and gardens.”
 
Bukhari:9.59        “When the Prophet died, Arabs reverted to disbelief. Umar said, ‘Should we fight these people?’ Bakr said, ‘By Allah! I will fight whoever differentiates between prayers and Zakat, as Zakat is to be taken from property according to Allah’s Orders. If they refuse to pay me even so little as a kid they used to pay, I will fight with them for withholding it.'”
 
       *** The Arabs reverted to disbelief because they ONLY believed because of Muhammad’s acts of TERROR or BRIBERY ***
 
Tabari VII:26        “In this year Muhammad ordered people to pay the zakat tax. It is said that the Prophet commanded them to do this.”
       
Tabari VII:71        “Among the captives was Abu Wada. Muhammad said, ‘He has a son who is a shrewd merchant with much money.” [The son] “slipped away at night, went to Medina, ransomed his father for 4,000 dirhams.”
 
Tabari VII:64 “The Messenger of Allah gave orders concerning the contents of the camp which the people had collected, and it was all brought together. Among the Muslims, however, there was a difference of opinion concerning it. Those who had collected it said, ‘It is ours. Muhammad promised every man that he could keep the booty he took.’ Those who were fighting said, ‘If it had not been for us, you would not have taken it. We distracted the enemy from you so that you could take what you took.’ Those who were guarding the Prophet for fear the enemy would attack him said, ‘By Allah, you have no better right to it than we have. We wanted to kill the enemy when Allah gave us the opportunity and made them turn their backs, and we wanted to take property when there was no one to protect it; but we were afraid that the Meccans might attack the Prophet. We protected him so you have no better right to it than we have.’ When we quarreled about the booty we became very bad tempered. So Allah removed it from us and handed it over to His Messenger.”
 
       *** How thoughtful of Allah and very convenient for Muhammad ***
 
Tabari VII:80 “When the events of Badr were over, Allah revealed the 8th surah, ‘The Spoils of War,’ in its entirety. The two armies met and Allah defeated the Meccans . Seventy of them were killed, and seventy were taken captive. Abu Bakr said, ‘O Prophet of Allah, these are your people, your family; they are your cousins, fellow clansmen, and nephews. I think that you should accept ransoms for them so that what we take from them will strengthen us.'”
 
       *** There were no armies, just merchants facing pirates of the desert, with Muhammad as their leader ***
 
Tabari VII:81 “‘What do you think Khattab?’ Muhammad asked. ‘I say you should hand them over to me so that I can cut off their heads. Thus Allah will know that there is no leniency in our hearts toward the unbelievers.’ The Messenger liked what Bakr said and did not like what I said, and accepted ransoms for the captives.”
 
Tabari VIII:12 “When cities were conquered Muslims used to say, ‘Conquer for yourselves whatever seems good to you because all treasures were given to Muhammad.'”
 
Tabari VIII:38 “The Messenger divided the wealth, wives, and children of the Banu Qurayza Jews among the Muslims.
       
Tabari VIII:39 “Then the Messenger of Allah sent Sa’d bin Zayd with some of the Qurayza captives to Najd, and in exchange for them he purchased horses and arms.”
 
Tabari VII:65 “Allah’s Messenger came back to Medina, bringing with him the booty which had been taken from the polytheists…. There were forty-four captives in the Messenger of Allah’s possession. There was a similar number of dead.”
 
Tabari VIII:116 “So Muhammad began seizing their herds and their property bit by bit. He conquered home by home. The Messenger took some of its people captive, including Safiyah and her two cousins. The Prophet chose Safiyah for himself.”
 
Tabari VIII:91        “Abu Jandal, Suhayl’s son, escaped and joined Abu Basir. Nearly seventy Muslim men gathered around them and they harassed the Quraysh. Whenever they heard of a Meccan caravan setting out for Syria, they intercepted it, and killed everyone they could get a hold of. They tore every caravan to pieces and took the goods.”
 
Tabari VIII:93        “According to Waqidi, in this month, the Messenger sent out Ukkashah with forty men to raid Ghamr. He traveled quickly, but the enemy became aware and fled. He sent out scouts and they captured a spy who guided them to some of their cattle. They took two hundred head back to Medina.”
       
Tabari VIII:117        “The Banu Sahm of Aslam [newly recruited Muslim militants] came to the Messenger and complained, ‘Muhammad, we have been hurt by drought and possess nothing.’ Although they had fought for the Prophet they found he had nothing [he was willing] to give them. The Apostle said, ‘O Allah, You know their condition-I have no strength and nothing [I want] to give them [from the booty I have stolen]. So conquer for them the wealthiest of the Khaybar homes, the ones with the most food and fat meat.'”
 
Tabari VIII:122 “Abi Huqayq held the treasure of the Nadir. He was brought to Allah’s Messenger, and he questioned him. But Huqayq denied knowing where it was. So the Prophet questioned other Jews. One said, ‘I have seen Kinanah walk around a ruin.’ Muhammad had Kinanah brought to him and said, ‘Do you know that if we find it, I shall kill you.’ ‘Yes,’ Kinanah answered. The Prophet commanded that the ruin should be dug up. Some treasure was extracted. Then Muhammad asked Kinanah for the rest. He refused to surrender it; so Allah’s Messenger gave orders concerning him to Zubayr, saying, ‘Torture him until you root out and extract what he has. So Zubayr kindled a fire on Kinanah’s chest, twirling it with his firestick until Kinanah was near death. Then the Messenger gave him to Maslamah, who beheaded him.”
 
Tabari VIII:128Khaybar was divided among the people who had been at Hudaybiyah.
 
       *** Muhammad lost at Hudaybiyah and hence had to distract his followers from his humiliation by attacking the unsuspecting Jews of Khaybar as ‘compensation’ ***
 
Tabari VIII:130 “The Prophet conquered Khaybar by force after fighting. Khaybar was something that Allah gave as booty to His Messenger. He took one-fifth of it and divided the remainder among the Muslims.”
 
Tabari IX:3        “Since the Hawazin and Thaqif had marched with their women, children, and flocks, Allah granted them as booty to His Messenger, who divided the spoils among those Quraysh who had recently embraced Islam.”
 
Tabari IX:13        “Abu Talhah alone took the spoils of twenty men whom he had killed.”
       
Tabari IX:28        “The Muslims were concerned. They did not want to give up their share. So Muhammad said, ‘He who holds a share of these captives shall get six camels for every slave from the next booty we take.’ So the Muslims returned the women and children captives.”
 
Tabari IX:31 “‘Muhammad, divide the spoil and booty of camels and cattle among us.’ They forced the Prophet up against a tree, and his robe was torn from him. Muhammad cried, ‘Give me back my robe. If there had been more sheep I would have given you some. You have not found me to be niggardly, cowardly or false.”
 
Tabari IX:31 “‘You have not found me miserly, cowardly, or a liar.’ Then he walked over to his camel and took a hair from its hump. Holding it aloft in his fingers he said, ‘Men, I do not have anything of your booty, not even as much as this hair. Just filth. And that filth is what is being given to you. So, bring back my cloak.'”
 
       *** Muhammad was right in saying he had nothing of their booty because, after all, he and they were sharing the booty and plunder of OTHERS***
       
Tabari IX:36 “‘Prophet, this group of Ansar have a grudge against you for what you did with the booty and how you divided it among you own people.’ ‘Ansar, what is this talk I hear from you? What is the grudge you harbor against me? Do you think ill of me? Did I not come to you when you were erring and needy, and then made rich by Allah?”
 
       *** Muhammad made them rich through the plunder of others and NOT because of any hard earned labour of theirs ***
 
Tabari IX:37 “Do you hold a grudge against me and are you mentally disturbed because of the worldly things by which I conciliate a people and win them over so that they will embrace Islam and become Muslims?”
 
Tabari IX:38        “In this year, the Messenger sent Amr to collect the zakat tax from Jayfar and Amr, the clans of Julanda and Azd…. He collected the jizyah from the Zoroastrians.
 
Tabari IX:74        “Indeed, Allah has guided you with His guidance. If you wish to do well [capture booty], obey Allah and His Messenger. You must perform the prayers, pay the zakat tax, and give a fifth share of Allah’s booty to His Messenger. The required zakat is: from the land one tenth of that watered by springs and rain, and one twentieth of that watered by the leathern bucket. From camels, a milch camel for every forty camels, and a young male camel for every thirty camels. From sheep, one for every five camels; and from cows, one from every fourth… If anyone pays more, it is to his credit. He who professes this, bears witness to his Islam and helps the faithful [fight] against the polytheists, he has the protection of Allah and His Messenger.”
 
Tabari IX:75 “He who holds fast to his religion, Judaism or Christianity, is not to be tempted from it. It is incumbent on them to pay the jizyah protection tax. For every adult, male or female, free or slave, one full denarius, or its value in al-ma’afir [fine cloth]. He who pays that to the Messenger has the protection of Allah and His Messenger, and he who holds back from it is the enemy of Allah and His Messenger.”
 
Tabari IX:76 “The Messenger has sent Zur’ah and his Companions to you. ‘I commend them to your care. Collect the zakat and jizyah from your districts and hand the money over to my messengers.’ The Prophet is the master of your rich and your poor.”
 
 
Ishaq:307        “The ‘Spoils of War’ Surah came down from Allah to His Prophet concerning the distribution of the booty when the Muslims showed their evil nature. Allah took it out of their hands and gave it to the Apostle.”
       
Ishaq:309        “‘Bind Abu Aziz tight for his mother is rich and she may ransom him for a great deal of money.'”
       
Ishaq:312        “The Prophet said, ‘Abbas, you must ransom yourself, your two nephews, Aqil and Nawfal, and your confederate, Utbah, for you are a wealthy man.’ ‘Muhammad,’ Abbas said, ‘I was a Muslim, but the people compelled me to fight against my will.’ Allah knows best concerning your Islam,’ Muhammad said. ‘As for your outward appearance, you have been against us, so pay to ransom yourself.’ The Messenger had previously taken twenty ounces of gold from him following the battle. So Abbas said, ‘Credit me with this amount towards my ransom.’ ‘No,’ Muhammad replied. ‘That money Allah has already taken from you and given to us.'”
 
Ishaq:313        “The Muslims told Abu Sufyan to pay them a ransom to free his son, Amr. He replied, ‘Am I to suffer the double loss of my blood and my money? After you have killed my son Hanzala, you want me to pay you a ransom to save Amr?'”
 
Ishaq:316        “On the Badr expedition, the Messenger took the sword of Dhu al-Faqar as booty. It had belonged to Munabbih. On that day he also took Abu Jahl’s camel as booty. It was a Mahri dromedary on which he used to go on raids. It is said that he wrote ‘Ma’aqil’ [Blood-Money] on his sword.”
 
Ishaq:321        “The Spoils of War surah was handed down because we quarreled about the booty. So Allah took it away from us and gave it to His Apostle. When He did, we learned to fear Allah and obey his Messenger…. For in truth, our army had gone out with the Prophet seeking the caravan because we wanted its booty.”
 
Ishaq:324        “Allah taught them how to divide the spoil. He made it lawful and said, ‘A fifth of the booty belongs to the Apostle.’
 
Ishaq:327        “Allah said, ‘A prophet must slaughter before collecting captives. A slaughtered enemy is driven from the land. Muhammad, you craved the desires of this world, its goods and the ransom captives would bring. But Allah desires killing them to manifest the religion.'”
 
Ishaq:327        Allah made booty lawful and good. He used it to incite the Muslims to unity of purpose. So enjoy what you have captured.”
 
Ishaq:465        “When their wrists were bound with cords, the Apostle was a sea of generosity to us. Allah’s Messenger took his fifth of the booty. He made known on that day the extra shares for horses and their riders -giving the horse two shares and the rider one. A Muslim without a horse got one share of the spoil. It was the first booty in which lots were cast.”
 
Ishaq:503        “Allah saw what was in their hearts [what they coveted] so he rewarded them with victory and with as much spoil as they could take. Allah promised that they would soon capture a great deal of booty.”
 
Ishaq:508 “Abu Jandal, Suhayl’s son, escaped and joined Abu Basir. Nearly seventy Muslim men gathered around them and they harassed the Quraysh. Whenever they heard of a Meccan caravan setting out for Syria, they intercepted it, and killed everyone they could get a hold of. They tore every caravan to pieces and took the goods.”
 
Ishaq:510        “We ask Thee for the booty of this town and its people. Forward in the name of Allah.’ He used to say this of every town he raided.”
 
Ishaq:511        “So Muhammad began seizing their herds and their property bit by bit. He conquered home by home. The Messenger took some of its people captive, including Safiyah and her two cousins. The Prophet chose Safiyah for himself.”
 
Ishaq:511        “When Dihyah protested, wanting to keep Safiyah for himself, the Apostle traded for Safiyah by giving Dihyah her two cousins. The women of Khaybar were distributed among the Muslims.”
 
Ishaq :515 “When the people of Fadak heard of what had happened, they sent word to the Messenger, asking him to banish them and spare their lives, saying they too would leave him their property. So Khaybar became the prey of the Muslims, while Fadak belonged exclusively to the Messenger of Allah, becoming his personal property.”
 
Ishaq:515        “Allah’s Apostle besieged the final [Jewish] community of Khaybar until they could hold out no longer. Finally, when they were certain that they would perish, they asked Muhammad to banish them and spare their lives, which he did. The Prophet took possession of all their property.”
 
Ishaq:521        “Khaybar was apportioned among the men of Hudaybiyah without regard to whether they were present at Khaybar or not. The spoil was divided into 1,800 shares.”
 
Ishaq:521        “When the spoil of Khaybar was apportioned, the settlements of Shaqq and Nata were given to the Muslims while Katiba was divided into five sections: Allah’s fifth [of which Muhammad was custodian]; the Prophet’s fifth; the share to the kindred [Muhammad’s kin]; maintenance of the Prophet’s wives [now there’s an honest report]; and payment to the men who acted as intermediaries in the peace negotiation with Fadak [which enabled Muhammad to steal the entire spoil].
 
Ishaq:522        “Then the Apostle distributed the booty between his relatives, his wives, and to other men and women. He gave his daughter Fatima 200 shares, Ali 100, Usama 250, Aisha 200, Bakr 100…. In the name of Allah-this is a memorandum of what Muhammad the Apostle gave his wives from the dates and wheat: 180 loads.”
 
Ishaq:564        “The Muslims stole our goods and divided them. Their spears pierced us not once but twice. Their squadrons came at us like a swarm of locusts. Were it not for the religion of Muhammad’s people, their cavalry would never have attacked us.”
 
Ishaq:571        “I went up to a man and struck off his hand. He fell and I killed him while he was down. But I was too occupied with fighting to pay any more attention to him. So one of the Meccan Muslims passed by and stripped him. Then when the fighting was over and we had finished with the enemy, the Apostle said that anyone who had killed a foe could have his spoil. I told the Apostle that I had killed a man who was worth stripping but had been too busy killing others at the time to notice who had spoiled him. Abu Bakr said, “To Allah’s lions who fight for His religion go the spoils that come from their prey. Return the booty to the man who killed him.’ The Apostle confirmed Abu Bakr’s words. So I was given the property of the man whom I had killed. I sold it and bought a small palm grove with the money. It was the first property I ever owned.”
 
Ishaq:594        “‘Muhammad, divide the spoil and booty of camels and cattle among us.’ They forced the Prophet up against a tree, and his robe was torn from him. Muhammad cried, ‘Give me back my robe. If there had been more sheep I would have given you some. You have not found me to be niggardly, cowardly or false.”
 
Ishaq:594        “‘You have not found me miserly, cowardly, or a liar.’ Then he walked over to his camel and took a hair from its hump. Holding it aloft in his fingers he said, ‘Men, I do not have anything of your booty, not even as much as this hair. Just filth. And that filth is what is being given to you. So, bring back my cloak.'”
 
Ishaq:594        “The Apostle gave gifts to those whose hearts were to be won over, notably the chiefs of the army, to win them and through them the people.”
 
       *** Muhammad’s ‘Islam’ is all about BRIBERY, BOOTY, LOOT & PLUNDER***
 
Ishaq:596        “‘Prophet, this group of Ansar have a grudge against you for what you did with the booty and how you divided it among you own people.’ ‘Ansar, what is this talk I hear from you? What is the grudge you harbor against me? Do you think ill of me? Did I not come to you when you were erring and needy, and then made rich by Allah?”
 
Ishaq:596        “Do you hold a grudge against me and are you mentally disturbed because of the worldly things by which I conciliate a people and win them over so that they will embrace Islam and become Muslims?”
 
Ishaq:592        “The Apostle held a large number of captives. There were 6,000 women and children prisoners. He had captured so many sheep and camels they could not be counted.”
 
       *** The verses above, written by ‘Muslims’ and not enemies of Muhammad, show without a shadow of a doubt that Muhammad’s version of ‘Islam’ was all about terror, murder, plunder, rape, enslavement and booty. There is not an iota of decency or spirituality in it.
 
       Muhammad was the leader of the first Organized Crime Syndicate in history. He preceded the  MAFIA DONS by at least 1300 years.
 
       He used the wealth that he plundered from the hard labour and sweat of innocent human beings to purchase arms for more raids and acts of piracy and to BRIBE pagan Arabs into his version of ‘Islam’.
 
       One of the most remarkable revelations regarding the research done on this subject is the realization that it is the Ahadith that clearly show the magnitude of Muhammad’s PATHOLOGICAL & DEPRAVED indifference to human life, to suffering, to morality, to justice and to compassion.
 
        He was all about rape and plunder without a shred of humanity in him ***
guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties