Islamitisch cultureel terrorisme

15506_615675231892360_5154290904389274791_n

Iedereen die kritiek op de godsdienst van de vrede heeft wordt waarschijnlijk beschuldigd voor het oproepen tot haat, hoewel ik het zou definiëren als het oproepen van het gezonde verstand. Maar dat gezonde verstand lijkt te zijn gezonken in een moeras van politieke correctheid. Bovendien, als je haat wilt aanwakkeren dan kom je met de Koran absoluut aan je trekken.

In een vorige video probeerde ik erop te wijzen dat, zoals in de Bijbel, de Koran vele vreedzame verzen bevat en als mensen zich meer op deze verzen zouden richten dan kunnen dingen anders bekeken worden. Maar ik had niet op het principe van intrekking gerekend (wat betekent dat de latere gewelddadige verzen, de eerdere verzen vervingen). Dus je kunt praten over een religie van de vrede zoveel je wilt, maar het wordt vanuit het schrift niet ondersteund. U zegt vrede maar het schrift zegt oorlog, verovering en overheersing.

Een derde van de islamitische studenten in Groot-Brittannië, steunen het doden van mensen uit naam van hun religie en 40% wil leven onder de sharia. Dat is een hele grote minderheid. En dit is waarom islam een probleem in het westen zou kunnen worden, zelfs zonder de hulp van de linksen, want het is een racistische ideologie dat zich gerechtigd voelt om uit te breiden met behulp van agressieve intimidatie, of wat ik noem culturele terrorisme.

Iedereen die in het openbaar kritiek op de islam uit, kan bedreigingen met fysiek geweld verwachten. Als dat geen terrorisme is, wat dan wel? Volgens de wereld van de culturele terrorist, ben je een vijand van de vrijheid van godsdienst als je je verzet tegen onderdrukking van vrouwen en minderheden. Als je gewelddadig bijgeloof veracht, ben je een racist. En als je religieus totalitarisme verwerpt, heb je een geestesziekte.
Maar laat me je dit vertellen: als iemand automatisch een psychische ziekte heeft wanneer hij kritiek op jouw geloof heeft, dan heb jij zeker last van een psychische aandoening. Dat is ook cultureel terrorisme.

Ook het woord “islamofobie”, is actief culturele terrorisme. Het is een aantoonbaar vals concept. Het aantal moslims die worden aangevallen of misbruikt voor wie ze zijn is klein in vergelijking met andere groepen. In sommige delen van Noord-Europa, zijn de moslims in de meerderheid voor het plegen van gewelddadige aanvallen. In de stad Oslo in Noorwegen, zijn de verkrachtingen in de laatste 3 jaar – allemaal –  gepleegd door islamitische immigranten. Zij gebruiken verkrachtingen als wapen in het culturele terrorisme en is bestemd om mensen te intimideren. Het effect is in dit geval, schaamte en stilte.

Het woord ‘islmofobie is puur politiek en opportunitisch cultureel terrorisme met als doel om mensen af te schrikken. En ik denk dat iedereen in het westen die dat woord gebruikt  om anderen ermee te bespotten, serieus hun geweten moeten onderzoeken: vooral als ze vrouw of homo zijn.
‘Racist’ word als een krachtig woord gebruikt om ieder beschaafd persoon in hun gesprekken te stoppen. Maar als ik het nu hoor, dan is mijn eerste reactie dat ik de persoon minder hoog acht en hem adviseer een woordenboek te kopen om in het vervolg dit soort pijnlijke situaties te voorkomen. Niemand is een racist als men bezwaar maakt tegen religieuze priveleges of bezwaar maakt voor het weigeren te gehoorzamen aan wetten waar iedereen zich aan moet houden. Je bent geen racist als je strijd voor gelijke mensenrechten. En niemand is een racist als je de met wreedheid geslachte halal vlees niet wilt eten, of iemand in het openbaar vraagt haar gezicht te laten zien en niemand is een racist als men aan de politie vraagt hun werk te doen en de wet te handhaven.

Tweeduizend jonge meisjes in Groot-Britannie werden vorig jaar besneden. Een misdaad waar 14 jaar gevangenisstraf voor staat. Niemand is tot nog toe vervolgd omdat politie en maatschappelijk werkers de relatie met de gemeenschap niet willen schaden. Wat attent. Anderzijds, deze duizenden jonge meisjes zijn verminkt voor het leven, maar dat is blijkbaar de prijs om de maatschappelijke cohesie in stand te houden, of is het cultureel terrorisme.
De London borough of Tower Hamlet wordt nu volledig veroverd door islamitische extremisten. De politie is bang om hun werk te doen want wanneer zij dat wél zouden doen, dan lopen zij het risico voor islamofoob uitgemaakt te worden.

Culturele terrorisme wordt openlijk uitgevoerd door homoseksuelen aan te vallen en te mishandelen, vrouwen worden bedreigd met moord voor het niet bedekken van het gezicht en onlangs is een leraar in coma geraakt na aangevallen te zijn met een baksteen, een mes en een metalen staaf voor het feit dat hij de euvele moed had als niet-moslim, godsdienstles aan islamitische kinderen te geven. Dit is wat culturele moslimterrorisme oplevert. Nu in Groot-Brittanië, straks overal in Europese steden.

Als uiterst rechts dit gedrag zou vertonen, dan weet je dat er overal politie aanwezig is. Nou, ik heb nieuws voor de Tower Hamlet’s politie: dit is extreemrechts maar het religieuze extreme rechts is nóg verder rechts. Rechtser dan islamitisch cultureel terrorisme bestaat niet.

De gestage aantasting van de vrijheid van meningsuiting zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien, is veroorzaakt door middel van islamitisch cultureel terrorisme. Met andere woorden door het dreigen met heftige reacties. Vrijheid van meningsuiting werd gebruikt om te kunnen zeggen wat je wilt, zolang het de waarheid is. Nu dankzij het culturele terrorisme kun je nog wel zeggen wat je wilt zolang je de moslims niet beledigd.

Islam houdt niet van vrije meningsuiting omdat de islam bang voor de waarheid is, en met goede redenen. Want de waarheid is dat een groeiend aantal mensen vinden dat alles wat deze religie vertegenwoordigd, diep beledigend is. Wij vinden hun boodschap beledigend. Haar waarden zijn diep beledigend. De behandeling van vrouwen zijn diep beledigend. Hun houding tegenover homoseksuelen, joden en iedereen die niet-moslim zijn, is diep beledigend. En niemand biedt enige compensatie voor onze gekwetste gevoelens.

Alles over deze ellendige religie is in strijd met alles waar we in geloven. We moeten wel dom zijn om het niet te haten en we zouden wel gek zijn om het te respecteren. En nee, we hoeven geen islamlessen te volgen. We weten er al meer over dan we zouden willen weten, en we weten genoeg om te wensen dat we er nooit over gehoord hadden. En dat is 100% de schuld van de islam: De godsdienst van progressieve intolerantie; de godsdienst van de nep grieven, driftbuien, gewelddadige bedreigingen en meer driftbuien. De godsdienst van culturele terrorisme.

Vrede.

Pat Condell