Overzicht

Sinds 11 september 2001 zijn er meer dan 40.000 terreuraanslagen geweest, waarbij wereldwijd honderdduizenden burgers om het leven kwamen en gewond raakten. De daders van deze aanvallen waren geen monsters; het waren moslims, mensen die geloofden en handelden in overeenstemming met hun geloof.

Er zijn miljoenen meer die denken zoals zij, en bereid hetzelfde te doen. Als je denkt dat islamitisch terrorisme een nieuw fenomeen is, denk dan nog eens goed na. Islam dankt zijn succes aan terrorisme. Sinds de dag dat Mohammed voet zette in Medina, begon hij zijn terreurcampagne. Zijn volgelingen doen sindsdien hetzelfde.

Moslims kunnen onverdraagzaam, racistisch en gewelddadig zijn. Zijn ontvlambaar en kunnen exploderen als ze worden tegengesproken of als ze niet met liefde en respect behandelt worden. Tegelijkertijd misbruiken ze anderen en schenden ze de rechten van mensen met een ander geloof. Om moslims te begrijpen, moet men hun profeet begrijpen. Moslims aanbidden en imiteren Mohammed. Islam is mohammedanisme. Door Mohammed te leren begrijpen kan men weten wat hen drijft.

Dit boek ”Understanding Muhammad” is een psycho-biografie over de profeet van Allah. Dit boek probeert het mysterie van de man te ontsluieren.

Historici vertellen ons dat Mohammed zich vroeger terugtrok in een grot, dagenlang in gedachten verzonken. Hij hoorde bellen rinkelen en had spookachtige visioenen. Hij dacht bezeten te zijn door een demon, totdat zijn vrouw hem verzekerde dat hij een profeet was geworden. Overtuigd van zijn status, was hij… intolerant voor degenen die hem verwierpen en vermoordde degene die hem bekritiseerden. Ook complete bevolkingsgroepen werden overvallen, geplunderd en afgeslacht.

Hij reduceerde duizenden tot [seks]slavernij, en stond toe dat zijn mannen vrouwelijke gevangenen verkrachtten. Dit alles deed hij met een zuiver geweten en een gevoel van recht. Hij was grootmoedig tegenover degenen die hem bewonderden, maar wraakzuchtig tegenover degenen die dat niet deden. Hij geloofde dat hij de meest perfecte menselijke schepping was en de bestaansreden van het universum. Mohammed was geen gewone man. Hij was een narcist. Mohammed begrijpen, gaat verder dan de verhalen. Dit boek focust zich op het waarom en ontrafelt de mystiek van een van de meest raadselachtige en invloedrijke mannen in de geschiedenis. Mohammed geloofde in zijn eigen zaak. Hij was zo zeker van de realiteit van zijn hallucinaties dat hij verwachtte dat iedereen ze zou geloven. Hij deed zijn Allah ​​verontwaardigd vragen: “Wat! Wilt u betwisten wat Mohammed zag?” (koran 53:12) Dit is psychopathologie. Waarom zouden anderen geloven van wat hij zag? Is het niet aan hem om te bewijzen dat wat hij zag echt was? Alleen een narcist verwacht dat anderen in zijn beweringen geloven zonder om bewijs te vragen.

Mohammed was een wees. Verworpen door zijn moeder in zijn kinderjaren en achtergelaten bij een bedoeïenenpaar, had hij een liefdeloze jeugd. Daarna werd de zorg overgedragen aan zijn grootvader en oom die uit medelijden hem verwende. Door geen liefde te ontvangen op een moment dat hij onvoorwaardelijke liefde nodig had, en geen discipline ontving in het niet overschrijden van grenzen, ontwikkelde hij een narcistische persoonlijkheidsstoornis tot een persoon met grootheidswaanzin zonder geweten. Hij fantaseerde over onbeperkte macht, verwachte lof en bewondering, geloofde dat hij speciaal was en verwachtte dat anderen hem zouden geloven en meegingen in zijn ideeën en ambities. Hij profiteerde van anderen, was jaloers, maar geloofde dat anderen jaloers op hem waren, en was extreem gekwetst als hij werd afgewezen en degenen doodde die hem in de steek lieten. Hij loog en bedroog – voelde zich daarvoor gerechtigd en gerechtvaardigd om dat te doen. Dit zijn allemaal kenmerken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Dankzij een andere geestesziekte, temporale kwab epilepsie, had de profeet van de islam levendige hallucinaties die hij interpreteerde als mystieke en goddelijke aanduidingen. Toen hij beweerde dat hij stemmen hoorde, engelen en andere spookachtige entiteiten zag, was hij niet aan het liegen. Hij kon de werkelijkheid niet van de fantasie onderscheiden. Mohammed leed ook aan een obsessieve compulsieve stoornis, vandaar zijn fixaties op getallen, rituelen en strenge regels. Dit verklaart waarom hij zo’n sober leven leefde en waarom zijn religie gevuld is met zoveel absurde regels.

In de latere jaren van zijn leven werd Mohammed getroffen door acromegalie, een ziekte veroorzaakt door een overmatige productie van een groeihormoon, resulterend in grote botten, koude en vlezige handen en voeten en grove gelaatstrekken zoals vergrote lippen, neus en tong. Acromegalie treedt op na de leeftijd van 40 en is meestal dodelijk voor een patiënt van begin 60. Ook veroorzaakt het erectiestoornissen (impotentie). Aan de
aan de andere kant verhoogt de temporale kwab het libido – hyperactivisme. Dit verklaart:
Mohammeds seksuele grillen op zijn oude dag en verklaart waarom hij in zijn latere jaren zo’n onverzadigbaar verlangen naar seks had. Hij zou al zijn 9 vrouwen in één nacht bezoeken om ze aan te raken en te strelen, zonder seks. Zijn impotentie verklaart
zijn onzekerheid, paranoia en intense jaloezie op zijn jonge vrouwen. Hij vroeg
hen om zich te bedekken, opdat andere mannen hen niet zouden begeren.
Vandaag de dag sluieren een half miljard moslimvrouwen zichzelf, omdat Mohammed
impotent was. De ziektes van Mohammed verklaren veel mysteries van de islam.

De combinatie van al deze psychische stoornissen en zijn ongewone
voorkomen maakte van Mohammed een fenomeen dat hem onderscheidde van gewone
mensen. Zijn ongeschoolde volgelingen interpreteerden zijn verschillen als tekenen van zijn
profeetschap. Zoals met volgelingen van alle sekten, stonden ze op, om zijn opdrachten met toewijding uit te voeren. Door de dood te trotseren en anderen af ​​te slachten, maakten ze van de islam één van werelds grootste religies, en nu de grootste bedreiging voor de wereldvrede en het voortbestaan ​​van de menselijke beschaving.
Waarom is het belangrijk om Mohammed te kennen? Omdat meer dan 1.5 miljard
mensen proberen te zijn zoals hij en te doen wat hij deed. Bijgevolg, de waanzin van één mens wordt overgenomen door zijn volgelingen. Door Mohammed te begrijpen, kunnen we onvoorspelbare mensen gaan voorspellen.
We leven in een gevaarlijke tijd. Wanneer een vijfde van de mensheid een
psychopaat aanbidt, zelfmoordaanslagen prijst en denkt dat moorden en martelaarschap
ultieme daden van vroomheid zijn, wordt de wereld een gevaarlijke plaats. Wanneer deze mensen de atoombom verwerven, wordt de aarde een kruitvat.

Islam is een sekte. Het is tijd om wakker te worden en te beseffen dat deze sekte een bedreiging voor de mensheid vormt en er kan geen co-existentie zijn met moslims. Zolang moslims geloven in Mohammed, zijn ze een bedreiging voor anderen en voor zichzelf. Moslims zouden de islam verlaten, hun haatcultuur afzweren en zich bij de rest van de mensheid aansluiten als medemensen. Of niet-moslims zouden zich van hen moeten scheiden, de islam verbieden, de immigratie van moslims beëindigen en moslims die samenzweren tegen de democratie en weigeren te integreren naar huis te sturen.
Islam is onverenigbaar met democratie. Het is een strijdend geloof die gebruik maakt van democratie om haar te vernietigen en zichzelf te vestigen als een wereldwijde dictatuur. De enige manier om een botsing en wereldramp tussen deze barbaarsheid en de westerse beschaving te voorkomen, is om de misvatting van de islam aan het licht te brengen en te demystificeren. Moslims moeten zich onthouden van de islam om in vrede te leven met de rest van de mensheid.
Het begrijpen van Mohammed is een noodzakelijk taak voor zowel moslims als niet-moslims. Dit boek maakt die taak gemakkelijk.

Erkenning

Ik ben veel mensen dank verschuldigd die mij hebben geholpen bij het schrijven van dit boek. Zij corrigeerden mijn Engels en leverde opbouwende kritiek. Helaas kan ik ze niet noemen.
Dit zou hoogstwaarschijnlijk hun leven in gevaar brengen. Ook al blijven ze anoniem, ik ben hen enorm veel dank verschuldigd.
Ik wil ook de geweldige vrienden bedanken die zich vrijwillig hebben ingezet voor hun
tijd om volledige controle te krijgen over de werking van Faithfreedom.org, als site
beheerders, als redacteuren en als moderators. Dit gaf me tijd om
aan dit boek te werken.
De strijd tegen het islamitisch terrorisme wordt gevoerd door niet-geprezen helden. Deze
mensen geven hun tijd en talent om de wereld bewust te maken van het gevaar van de islam.
Ze vragen er niets voor terug en blijven anoniem.