Soera 26 de dichters

Poëzie heeft niets te maken met geweld, racisme, veroveringsdrang of overmatig oproepen tot jihad.

door Ibn Sufi al Kitab.

De ‘dichters’ worden in deze soera niet vermeld. Het is dus een vreemde titel. Joodse profeten worden wel aangehaald als instrumenten van Allah, een schandalige claim dat de volgelingen van het Judaïsme zeker zullen verbazen. Zo kunnen we volgens de Koran concluderen dat 2600 jaar voor de komst van de islam, de Joodse profeten, de ideologie en geloof van Allah vertegenwoordigden, zij zijn dus in feite de dichters van Allah. Hoe vervalst wil je het hebben.

Deze soera, zoals de meeste in de Koran, heeft weinig zin. Er is geen structuur en het heeft geen onderwerp. Het reciteert de gebruikelijke lijn van Joodse profeten, die Allah blijkbaar ondersteunen. Mozes is met name aangehaald als een onderdeel van het goddelijke plan op aarde. Deze herhaalde bewering die in bijna elke soera voorkomt wordt in de eerste 237 pagina’s honderden keren herhaald. De Arabische schrijvers van de Koran  waren geen creatieve schrijvers.
Het belangrijkste thema is eenvoudig. De Joden en christenen van het Arabische schiereiland in de 7de eeuw zouden Allah moeten aanvaarden als enige God. Mozes en de lijst van Joodse en christelijke profeten waren eigenlijk in dienst van de grote Arabische maangod ali-ilah. Noah bijvoorbeeld, werd gered door Allah maar;


120″…We verdronken degenen die achterbleven.”


Dus Noah werd een mohammedaan, wat natuurlijk waanzin is. En personen en volkeren die de ’tekenen’ verwierpen, gegeven door Allah via een lange lijst van profeten die teruggaat tot 10.000 voor Chr, werden vernietigd.


94″ Dan zullen zij hals over kop in (de hel) worden geworpen, zij en de dwalende.


Zo moet u als slaaf/onderdaan van Allah de grote godheid vrezen,


126 “zo vreest Allah en gehoorzaamt mij.”


Dit wordt 8 keer in deze soera herhaald. Vrees Allah en gehoorzaam Zijn grillen, opgelegd in de koran, via de analfabeet en jihadleider Mohammed. Gehoorzamen en vrezen. Dit vat de islam samen. Een systeem van angst en repressie van een weerzinwekkend niveau.


139 “Daarom verloochenden zij hem en Wij vernietigden hen. Daarin is waarlijk een teken, maar de meesten van hen willen niet geloven.”


En,
Vers 26:173-174 “En Wij deden een regen op hen neervallen, en vreselijk was de regen voor hen, die gewaarschuwd waren. Daarin is waarlijk een teken maar de meesten hunner willen niet geloven.


179 “Dus vreest Allah en gehoorzaamt mij.”


Een ideologie van kreten die de mens doet vrezen, kruipen, onderdrukken, haten en vernietigen, is een onwaardig concept voor  hogere beschavingen. Het is gewoon een ander aangepast ontwerp die het individu en de mensenrechten vernietigt en de ware spiritualiteit, de waarheid, verlichting en intelligentie negeert. Dus waarom Allah gehoorzamen en vrezen? Welk waardig persoon verlaagd zich tot het gehoorzamen aan een politieke ideologie met de naam islam [ofwel onderdrukking], opgericht door een krankzinnige?