Soera 31 Loqmaan

Door Ibn Sufi al Kitab

Wijsheid in de Koran betekent het volgen van Allah. Er is geen wijsheid te winnen door een nutteloos humanistisch leven te leiden. Alleen de maangod Ali-ilah heeft de macht en inzicht om het leven, de waarheid, de betekenis en het doel ervan te begrijpen. Daarom moet u deze God gehoorzamen en uw leven vullen met aanbidding tot Hem.


Vers 31:13 “afgoderij is inderdaad zondig.”


Onderwerping aan Ali-ilah betekent voor de moslim ‘wijsheid.’
Moslims die de Koran met vastberadenheid volgen en steunen zullen slagen:


Vers 31:22 ” Hij die zich aan Allah onderwerpt en het goede doet, heeft inderdaad een sterk houvast. Bij Allah rust het einde aller dingen.”


Dit vers is natuurlijk het hele punt van het Arabische imperialisme. U moet op aarde uw leven geven aan het bevorderen van de macht van Allah. Niets anders is belangrijker – en is zeker belangrijker dan uw individualiteit, uw verstandelijke vermogens, uw drijfveren en uw carrière/prestaties.
Als u Allah en het islamitische ‘geloof’ verwerpt zult u worden gestraft;


Vers 31:23-24 “En zij die niet geloven weet Allah heel goed wat hen bezig houdt. Wij zullen hen voor een poosje zich laten vermaken; daarna zullen Wij hen streng straffen.


Allah, de aanstichter en beschermer van deze onderwerpings ideologie zal ervoor zorgen dat de ongelovigen worden gemarteld. Als het niet in deze wereld is dan wel na de dood.


Vers 31:33 “O mensen, vreest uw Heer, en vrees de dag waarop geen vader zijn zoon iets zal baten, noch de zoon zijn vader van enig nut zal kunnen zijn.”


Een ander geloof aannemen dan de islam wordt strafbaar gesteld met het eeuwige hellevuur:


Vers 31:21″wanneer zij de openbaringen van Allah behoren te volgen, zeggen zij: “Neen, wij zullen datgene volgen wat wij onze vaderen zagen volgen.” Zelfs al zou Satan hen tot de straf van het vuur hebben uitgenodigd.


Dit is collectieve kwaadsprekerij in het islamitisch denken en in de Koran. Degenen die geen moslims zijn, zijn bedorven en onder invloed van Satan. Het ontmenselijken van niet-moslims maakt het veel makkelijker hen te doden.
Wat deze soera eist is dat u goede diensten in naam van Allah en voor Allah verricht om in Allah’s gunst te komen zodat Hij het hellevuur voor u kan afwenden. Dit is een levenshouding van onderdanige angst, niet van cultureel moraal. Het is anders met een cultureel gebod op liefdadigheid, niet alleen om het leven te ondersteunen maar ook een echte rationele motivatie voor zelfbehoud. Een cultuur van het leven, vooropgesteld rond overleving, is veel deugdzamer en sterker dan een organisatie gebaseerd rond angst, onderworpenheid en de dood.
Zoals deze soera duidelijk maakt, is de Koran geobsedeerd door de dood,


Vers 31:34″.. .en geen ziel weet in welk land zij zal sterven.


Alleen Allah zal bepalen wanneer en hoe je zal sterven. Dus behaag hem. Maak de God van de maan gelukkig. Doe wat hij wil. En als je geluk hebt ontvangt u na de dood een heerlijk leven. Of misschien niet. Alleen Allah weet het.