Soera 35 de schepper

Door Ibn Sufi al Kitab

Ali-ilah de maangod van Mekka is door lichtgelovige moslims erkent als de schepper van deze aarde. Wat niet bepaalt logisch, spiritueel of aannemelijk klinkt ! Als u deze fabel gelooft dan kunt u een [mooi] leven na de dood verkrijgen. Als u ontkent dat deze maangod onze aarde heeft gemaakt en beheert dan zult u branden:


Vers 23:7 “voor degenen die Allah verloochenen, is er een vreselijke straf: maar voor degenen die geloven en goede werken doen, die krijgen vergeving en een schitterende beloning.”


De claim is nogal merkwaardig. Een 5.000 jaar oude Mekkaanse maangod is verandert in de baas van het universum.

Deze Allah accepteren als de schepper van alles wat we zien, voelen, aanraken en observeren is op zijn zachts gezegd nogal bizar.


Vers 35:13 “Het verandert de nacht in de dag, en de dag in de nacht, en hij heeft de zon en de maan ontworpen (aan zijn wet)…”


Natuurlijk doet hij dat.
Het belangrijkste thema van deze soera is dat de mens de bevelen van Allah hersenloos moeten opvolgen. In plaats van thema’s over modern denken, de wetenschap of een spiritueel concept, worden we bestookt door de herhalende en vermoeiend bewering dat Allah almachtig is omdat wij de moslims dat zeggen.

Er is ook geen verklaring van wie of wat Allah is; Er zijn ook geen details gegeven over de vraag waarom we moeten geloven dat een Mekkaanse maangod eigenlijk de bezielende kracht achter alles in het universum is.
Gewoon geloven en niet nadenken:


Vers 35:31 En hetgeen Wij u hebben geopenbaard van het Boek is de Waarheid, vervullend hetgeen wat voordien (geopenbaard) was.


Wie de Koran heeft gelezen, weet dat het niets onthult. Het steelt de verhalen van Joodse en Bijbelse teksten, het houdt zich bezig met racisme, overheersing en haat dat de missie heeft de hele wereld te regeren. Het is geen heilig boek, maar een boek van oorlog en verwerpelijk geweld.


Vers 35;26 “Op het einde strafte ik degenen die het geloof verwierpen: en hoe (vreselijk) was mijn afwijzing (voor hen)!”


Deze zin is de essentie van deze soera. Blindelings gehoorzamen wat de moslim maancult voorschrijft. De godheid van Mohammeds familie is helaas uw enige echte gids voor het leven na de dood. Volg de haat en het racisme van de Koran en strijd voor Allah. Als u dat niet doet zult u branden.


Vers 35:36 ” Maar voor de ongelovigen is het vuur der hel. Zo straffen Wij iedere ondankbare.


Er is niets spiritueels aan deze theologische fascistische bevelen. De keuze tussen volgen of sterven is geen onderwijs in ethiek of goede zeden. Het is een luide roep om overheersing, geweld en haat tegenover de ‘ander.’ Een religie is de islam niet. Deze soera bewijst dit feit nog maar eens.

western-civilisation.com