Soera 37 de gelederen

Nog een andere blijmoedig, leuk, positief en verheffende tekst…

door Ibn Sufi al Kitab

De ‘gelederen’ verwijst naar moslims die in het gelid staan opgesteld, klaar om het kwaad af te weren en de geneugten van Mohammeds maancult te verspreiden en..


37:18 De niet gelovigen zullen in deze verhelderende soera worden vernedert.


37:9 met ”een eeuwigdurende straf”.


Hoe tolerant.

In feite zal volgens dit ‘gezonde, humanistische en intelligente’ hoofdstuk, het ‘kwaad’ worden vernietigt, opnieuw worden opgewekt, daarna vernederd en wederom gedood. Een straf in dit leven is niet genoeg voor de ongelovige! Eeuwige verdoemenis is de enige gerechtvaardigde straf.
Deze soera ondersteunt de algemene waanzin van het ‘heilig’ boek. Dit hoofdstuk bespreekt slechts één hoofdthema: hoeveel keer de ongelovige gedood moet worden. Dat is het.

De ‘gelederen’ moeten de strijd voor Allah ondersteunen. De ‘anderen’ zijn er om vernietigd te worden.

Vers 37:164-165-166-173 (Degenen in rijen gerangschikt zeggen): “Niemand van ons, heeft een plaats aangewezen gekregen. Waarlijk wij zijn degenen die in rijen gerangschikt zijn. En voorzeker verheerlijken wij (Gods glorie). En Onze troepen zijn zeker overwinnaar.

Dat is het hele punt van de cult van Mohammed – het veroveren. Door verenigd in groeperingen, onderworpen aan een maangod en de orders van de boodschapper uitvoerend, zal de islam zich over de wereld verspreiden. Iedereen die zich er tegen verzet moet worden gedood. Als een individu twijfelt aan de maangod ali-ilah of Allah dan:


Vers 37:97 “Laat ons een omheining bouwen en hem in het vuur werpen.”


De islam is wel tolerant ten opzicht van degenen die het islamitische fascisme steunen. De anderen mogen worden uitgeroeid:


Vers 37:134-136 “Zie, wij redden hem en zijn familieleden. Dan vernietigden wij de anderen.”


Er zijn geen aanwijzingen dat waar ook in de koran een ethisch concept van liefdadigheid, tolerantie, respect en geweten wordt gepresenteerd. Deze soera herhaalt bijvoorbeeld, hoe vaak de ongelovige gedood moet worden. Blijkbaar gaat de Arabische doodscult ervan uit dat er een leven na de dood is waar men ontelbare keren kan worden gevild en geroosterd voor het beledigen van de maangod Allah.
Dus een voor de hand liggende vraag is deze: waarom is deze zogenaamde ‘religie’ zo gefocust is op dood en vernedering?
De boeken van de christenen, hindoes, Zoroastrians, boeddhisten of Hindoestanen kunnen het bloeddorstige geweld, haat en intolerantie in de koran bij lange na niet benaderen. Veroveren, vernederen, doden en opnieuw doden. Dat is het belangrijkste thema.

Overheersingsdrang, racisme, haat en geweld zijn tegengesteld aan spiritualiteit en religie, dus de vraag is of de islam wel een religie is.

western-civilisation.com