Soera 38 Saad

Meer Jodenhaat. In geval u het in de eerste 298 pagina’s gemist heeft

door Ibn Sufi al Kitab

Een definitie van een fanaticus is een middelmatige geest die het onderwerp niet zal veranderen, aldus Churchill. Het fanatisme van de islam is ingebed in de eentonige middelmatigheid van deze vreselijk koranverzen – een verzameling van wartaal, racisme, haat en universalisme, in elkaar geflanst door een groep van erg middelmatige schrijvers, niet in staat om het onderwerp te wijzigen;

  • jodenhaat
  • vernietiging van de “ongelovige.”
  • vuur en hel voor degenen die zich niet aan de mekkaanse maancult houden

Dit zijn de uitgangspunten en de absurditeiten van zowel dit hoofdstuk en alle andere hoofdstukken. Als dit boek heilig is, dan is Mein Kampf dat ook.
We hebben dus opnieuw een soera die de Joden en ongelovige vervloeken. Een soera met gefabriceerde fantasieën dat de grote historische Joodse leiders eigenlijk volgelingen en promotors van de maangod ali-ilah of Allah waren. Dit is ongeveer net zo intelligent als een nazi die verklaart dat alle christelijke heiligen in dienst van het fascisme of de suprematie van het Arische ‘mensen’ waren.
Wees getuige van enkele lessen in ’tolerantie’ en ‘ethiek’ van dit islamitisch ’heilig’ boek’:

Vers 38:2 “Maar de ongelovigen (zijn doordrenkt) in hoogmoed.”

Vers 38:3 ″Hoeveel generaties hebben Wij vóór hen vernietigt? Zij schreeuwden het uit, toen er geen ontkomen aan was.”

vers 38:27 “Maar wee de ongelovigen vanwege het vuur (van de hel)!”

Let op de waanzin van het geschrevene. Wie zijn ’Wij’? Moslims, Allah, of de meute van Mohammed? Is een schrijver van de koran wel goed bij zijn hoofd wanneer hij ‘Wij’ gebruikt om maangod aan te duiden? Of is de schrijver één geworden met deze maangod?
En wat te denken van de vernietiging van joodse generaties. Pas 2500 jaar nadat de Hebreeën hun joodse geloof ontwikkeld hadden, is de islam ontstaan. Dus 2500 jaar vóór het mohammedanisme werden de Joden door moslims gedood voor het afdwalen van de ‘ware pad’ van de sharia? Is dit logisch? Hoe is dit mogelijk.
De koran beweert dat alle Joden eigenlijk moslims waren, hoewel ze het niet wisten. Om deze bedriegerij compleet te maken, hebben de Arabieren doelbewust Yahweh aan de Mekkaanse maangod gelinkt. Dit maakt het voor Arabieren en moslims makkelijker om Joden te doden. Zij kunnen nu beweren dat de Joden zijn afgedwaald van het ware pad – een pad dat door de analfabetische Arabieren en een gekke militaire fascistische Mohammed uit de 7e eeuw is onderwezen. Hoe handig. Nu kunnen de moslims naar believen de ongelovige Joden doden:

Vers 38:17 “Verdraag hetgeen zij zeggen en gedenk onze dienaar David, heer van macht; voorzeker hij was altijd tot God geneigd.

Vers 38:30 “ En aan David schonken Wij Salomo; een voortreffelijke dienaar, die altijd (tot Ons) geneigd was.

David was samen met Joshua de grootste Joodse militaire leider in de geschiedenis. Voortgekomen uit een kansarm milieu werd hij een gevreesde strijder die een enorme Joodse staat creëerde, vanaf de eufraat tot aan het middellandse zeegebied. Samen met Joshua verloor hij nooit een gevecht of een oorlog waarin hij leidde. Hij leefde 1700 jaar vóór de komst van de maancult van Allah. Dus de verklaring dat David een dienaar van Allah was is ongeveer net zo verstandig om te zeggen dat Christus een dienaar van het Duitse fascisme was of dat Zoroaster een profeet van het katholicisme was.
Maar de waanzin van de moslims gaat zelfs nog verder terug in de Joodse geschiedenis. Abraham was natuurlijk ook een volgeling van de Arabische cult:

Vers 38:45 “En gedenk Onze dienaren Abraham, Izaak en Jacob, de bezitters van macht en inzicht.

Dit is natuurlijk belachelijk. Misschien zal Tom Cruise beweren dat Abraham een volgeling van de scientology kerk was. Bedenksels geven de werkelijkheid niet weer. Maar in de islam moet men aan de fantasie van de koran gehoorzamen of anders zal je sterven:

Vers 38:65 “Zeg: “Ik ben slechts een waarschuwer en er is geen andere God naast Allah, de Ene, de Onweerstaanbare.”

Vers 38:55-56-59 “Dit is (voor de gelovigen). Maar voor de opstandigen [= ongelovigen] zal er een slechte plaats van terugkeer zijn. De hel, daarin zullen zij branden, het is een slechte rustplaats…waarlijk, zij zullen branden in het vuur!”

Dood de Joden. Kook de ongelovigen. Hel voor al diegenen die zich verzetten tegen de grote maancult van Mekka! Het is allemaal ziekelijk fascistisch geleuter. En hoe zit het mentaal met de 1,5 miljard volgelingen betreffende dergelijke onzin? Labiel, gestoord en gebrekkig? Jazeker en nog veel meer. Het is een blinde irrationele cult van haat.

[cult naar Engelse betekenis]

western-civilisation.com