Soera 40 de gelovige

Miljoenen kinderen worden misbruikt en psychisch mishandeld.

door Ibn Sufi al Kitab

Het Arabisch fascisme, doorgegeven van generatie op generatie. Hoe mooí;

Moslima tegen haar zoon: ‘ Mohammed, wat heb je vandaag op school gedaan?’ Kleine Mohammed antwoordt: ”Wij leerden soera 40 te onthouden.
Het is een grote soera mama. Veel over de dood, geweld, jodenhaat en macht.
Ik weet niet helemaal wat deze woorden betekenen, maar ze klinken goed.
Mama, wanneer ik volgens soera 40 en de ongelovigen dood, ga ik dan naar de hemel?
En wanneer kan ik beginnen met het doden van de kaffer?
Ik ben nu bijna zo groot als papa om met een pistool te schieten.
Mag ik zoals papa, tijdens de jodenjacht een masker dragen?

Als kleine Mohammed de Arabische Mein Kamph opent en naar Soera 40 gaat, is dit wat hij zou vinden.

Allah is verheven, u bent niets;

“Voorwaar, het is Allah die hoort en ziet (alle dingen)…Hij is vol van kracht en streng in het straffen.” [40:20-22]

“Het is Hij die leven geeft en leven dood; en wanneer Hij iets besluit, zegt hij, ‘wees’ en het is. [40:68]

Joden en ongelovigen moeten worden gedood:

“ Wanneer zij met boeien en kettingen om hun hals zullen worden gesleept. In kokend water; dan zullen zij in het vuur worden geworpen.”[40:71, 72]

“Die in het vuur zijn zullen tot de bewaarders der hel zeggen:

“Bidt uw Heer, om onze straf voor [ten minste] een dag te verlichten.” [40: 49]

Islam zal domineren – het is gewoon een kwestie van wanneer:

“Dus standvastig zijn want de belofte van Allah is waar… het is aan ons dat zij allen terugkeren.” [40:77]

Dat is wat het kind leert. Gehoorzamen, jezelf uitleveren en beloont worden. Geweld tegen de kaffar is gerechtvaardigd en verplicht aangezien zij de ‘tekenen’ van de maancult verwerpen. En maak je geen zorgen, want de islam zal veroveren en de tijd is aan de kant van Allah en ‘zij allen zullen terugkeren’ tot de machtige Allah. De heerser over alle mensen is Allah, en het is noodzakelijk dat de mensen Allah volgen – verstokte weigeraars van deze ideologie van Allah worden gedood.
Hoe beschaafd. Hoe logisch. Hoe intelligent.

Dus welke mentale en psychosomatische misvormingen zullen er ontstaan wanneer een kind dergelijke misleidende verzen van haat en overheersingdrang leest? Islamitische scholen die volledig zijn gebaseerd op de Koran zijn niets meer dan ‘hersenspoel-fabrieken,’ die idioten, slaven en haatverkopers produceren.

Wanneer een kind wordt geschoold in de Koran, is het enige resultaat een achterlijke, inhumane fascist. Dit is kindermisbruik op grote schaal. Wat hier in de islamitische wereld gebeurd is de geestelijke en psychologische verkrachting en vernietiging van letterlijk miljoenen jonge mensen. Het is een misdaad zonder weerga.
De Koran moet in het westen worden verboden. Islamitische instellingen moeten worden gesloten. Het moet verboden worden om kinderen te dwingen deze fascistische verzen te lezen en uit het hoofd te leren. Dit zou een eerste goede stap zijn.