Soera 5 of ‘De tafel’

Doden, executeren, vernederen en christenen kruisigen – 5:33

door Ibn Sufi al Kitab

 

“5:10, Degenen die niet geloven zijn de bewoners van de hel.”

Een leuke oefening voor de fanatieke multiculti aanhangers die de islam in bescherming nemen, is om het aantal verzen te tellen die vrije wil, tolerantie, consensus, dankbaarheid voor het leven en de gouden regel prediken. Zij zullen niets vinden.
Deze verzen werden doorgegeven toen de islam op het Arabisch schiereiland actief was met rooftochten, moordpartijen en razzia’s op niet-islamitische leefgemeenschappen. Iedereen die geen moslim was zoals de heidense polytheïsten, Joden en  christenen liepen groot gevaar.
Dit zegt wat over hun denken, hun handelen en hun mohammedaanse cultuur.
Of bent u van mening dat islamitische superioriteitszin, geweld, imperialisme en zelfs racisme door andere factoren werden veroorzaakt.

Van de 120 verzen in soera 5, prediken 42 verzen haat, geweld en intolerantie jegens de niet-moslims. De beledigende en kwetsende verzen zijn: 2, 4, 10, 13, 19, 21, 29, 33, 36, 37, 40, 44, 51, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 71, 78, 79, 80, 81, 86, 94, 110, en 115.

Soera 5 ‘De tafel’ heeft niets positiefs te zeggen over de niet-moslim.

Wees getuige van de haat tegen de christenen:


5:14 ”Ook van hen die zichzelf christenen noemen, sloten Wij een verbond maar zij vergaten een deel van de boodschap dat hen voorgehouden was en dus vervreemden wij ons met haat en vijandschap.”


Opmerking: Dus zoals de Joden, zullen ook de christenen worden gestraft door de ‘Wij’ . Wie de Wij ook mogen zijn. De koran is duidelijk; de christenen worden niet omarmt als broeders. Moslim bekijken deze zogenaamde verdwaalde mensen met een verplicht opgelegde haat en vijandschap;


5:36 ”Over degenen die het geloof weigeren en alles op aarde hebben, zij kunnen zich niet vrijkopen op de dag des oordeels. Dat zou nooit worden geaccepteerd.”


5:37 ”Zij zullen uit het vuur willen komen, maar zij kunnen er niet uit en dit zal voor hen een blijvende straf zijn.”


Opmerking; Deze twee verzen van wartaal zijn natuurlijk gericht tegen de Joden en christenen. ‘Geloof’ verwijst enkel naar de islam. Het is merkwaardig dat mensen de islam als ‘een’ geloof zien, terwijl er maar één interpretatie van geloven is toegestaan, namelijk dat van de islam.


5:51  ”Gij die gelooft, neem de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn vrienden van elkaar. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”


Opmerking; Dit is vrij duidelijk – de Joden en christenen zijn vijanden. Er bestaat geen enkel vers van respect, gelijkheid, liefde of mededogen voor beide groepen.


5:78. ”Vervloekt zijn degenen onder de kinderen van Israël die het geloof verwierpen, uitgesproken door de tong van David en Jezus de zoon van Mary: omdat zij niet gehoorzaamden en excessief gedrag vertoonden.”


Opmerking; De nazi’s hadden nog wat kunnen leren van dit soort propaganda. Moslims beschouwen zich superieur over iedere niet-moslim, omdat hun denken over vrijheid, gelijkheid en democratie in strijd zijn met de islam.

Uit de 120 verzen zijn er 22 tot 25 die het christendom veroordelen. De christenen worden in deze soera duidelijk vervloekt door de ‘superieure’ islam dat de zegeningen van  Allah heeft. Het hoogtepunt van haat tegen de christenen wordt gevonden in:


5:33De vergelding voor degenen die oorlog voeren tegen Allah en Zijn boodschappers en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links worden afgesneden [zie foto], of dat zij het land worden uitgezet.”

Man-Crucified christen gekruisigd

Gekruisigd vanwege zijn christelijk geloof. [link]


Dit is vrij duidelijk. De ‘mensen van het boek’ veroorzaken een razernij alsof het criminelen zijn wanneer zij er andere overtuigingen op na houden. Het vernederen en doden van mensen met andere standpunten is de climax van deze woede.

Hier zien we nogmaals de mohammedaanse leugen dat Allah hetzelfde zou zijn als de christelijke God. Een leugen omdat Allah in feite de maangod Hub’Al was waarvan de huidige islamitische riten en rituelen al veel eerder werden gevormd met praktijken uit de Assyro-Babylonische cultuur gemengd, met lokale Arabische heidense gebruiken.

Omdat volgens de islam Jezus of Issu een echt moslim was, en de christenen het ‘ware woord’ van Allah verwerpen, worden christenen bestempelt als het kwaad, crimineel, onrein, eigenzinnig en gevaarlijk. Soera 5:33 maakt duidelijk dat zulke mensen moeten worden gedood. Christenen zijn in deze soera ontmenselijkt.

Er staat in dit tirannieke hoofdstuk geen enkele uitspraak over tolerantie, liefde, dankbaarheid of de gouden regel. Wie dit feit openlijk ter sprake brengt moet worden gedood of op zijn minst worden onderdrukt, vernederd of geterroriseerd.
Dit is geen religie maar een cult, zoals elke objectieve analyse duidelijk maakt.

western-civilisation