Allahu Akbar

“Allahu Akbar” is niet iets dat hij toevallig zegt terwijl hij je vermoordt. Het ìs waarom hij je vermoordt. “Allahu Akbar” is de kern van wat de islam gewelddadig maakt.

De gewelddadige geschiedenis van “Allahu Akbar” begon in het jaar 628 in de plaats Khaybar. Het is een oase in de woestijn met een waterbron, die door de Joden werd onderhouden. Hier langs liep een belangrijke handelsroute en deze oase van Kaybar was een tussenstop. Mohammed wilde deze stad aanvallen. Zoals de meeste moslimaanvallen van destijds werd het een verraderlijke hinderlaag met nadien een massamoord op de mannelijke populatie van Kaybar.
Profeet Mohammed pleegde in zijn periode meer aanvallen op niet-islamitische gemeenschappen. Deze gemeenschappen werden dikwijls compleet geplunderd, geannexeerd en geïslamiseerd. Zo ook Kaybar – vrouwen en kinderen raakten alles kwijt, werden rechteloos en ”als buit meegenomen.” Hun mannen/vaders werden vermoord. Wat er in Kaybar gebeurde noemen moslims de “Slag om Khaybar”.
En dat helpt verklaren waarom er vandaag geen Joden in Saoedi-Arabië meer zijn. Tevens hebben moslims geen enkele spijt van hun etnische zuiveringen. Zij zijn trots op het verleden van hun moslimbroeders en vieren het door het reciteren van de tekst; “Khaybar, Khaybar ya Yahud .” Betekent; ”Onthoud Khaybar, oh Joden, het leger van Mohammed zal terugkeren.”
Wanneer je zoals profeet Mohammed in de woestijn een belangrijke handelsroute wilt saboteren waar niet-moslims het voor het zeggen hebben, dan ga je op zoek naar een dergelijke oase. En dat is wat de volgelingen van Mohammed tot aan vandaag de dag ook doen; het terroriseren van reisroutes met aanslagen, bommen in vliegtuigen, aanvallen op koopvaardijschepen, opblazen van treinen en bussen, als ook vele andere hotspots van evenementen en winkelcentra waar veel niet-moslims samenkomen.

En “Allahu Akbar?”

Dat is wat Mohammed schreeuwde toen hij zich realiseerde dat zijn verrassingsaanval succesvol was geweest. Hij riep; “Allahu-Akbar! Khaybar is vernietigd.” Dit is waar de kreet “Allahu Akbar” is ontstaan. En daarom roepen moslims het nog steeds, voor, tijdens en een terreuraanslag.
Na de verovering op Kaybar werden de joodse mannen onthoofd, hun nageslacht en hun vrouwen verloren hun rechten en bezittingen en werden als slaven gevangengenomen. Mohammed koos voor zichzelf de 17 jarige jodin Safiya, nadat Mohammed haar man had onthoofd.
Net als de moordenaars en verkrachters van ISIS, nam profeet Mohammed met zijn misdaadbende, vrouwen mee als slaven en vermoordde hun mannen.

Allahu Akbar betekent ” Allah is groter” Mohammeds logica was dat Allah groter is dan de religie van de Joden omdat Mohammed in staat was om hen te verslaan. In de islam is een religieuze oorlog ook een religieuze test. Islamitische overwinningen tonen de suprematie van Allah, aldus de islamitische denkwijze.

Ondanks de onophoudelijke beweringen dat moslims, joden en christenen allemaal dezelfde god aanbidden, vertelt de Koran moslims iets heel anders;

“En de Joden zeggen: Ezra is de zoon van Allah, en de christenen zeggen: De Messias is de zoon van Allah. Dit zijn de woorden van hun mond; zij bootsen het gezegde na van degenen die voorheen niet geloofden; moge Allah hen vernietigen, zij zijn afgedwaald! “(Koran 9:30)

Ook dit voorgaande vers is duidelijk;

”dood degene die niet in Allah geloven” [Koran 9:29]

Wanneer moslims een overwinning boeken op de christenen of joden, dan luidt de ”moslimlogica” dat Allah superieur is aangaande het joods en christelijk geloof. En dat de leringen van de islam superieur zijn aan de leringen van hun religieuze vijanden.

“Allahu Akbar” is dus ontstaan ​​met de aanval van Mohammed op de Joden van Khaybar. Wanneer moslimterroristen het vandaag roepen, verklaren ze dat ze op het punt staan ​​om de superioriteit van Allah te bewijzen door niet-moslims te doden.

“Allahu Akbar” wordt niet alleen ”geassocieerd” met terroristische aanslagen. Het ís de aanleiding voor die aanvallen.

Moslims doden niet-moslims

A] om te bevestigen dat “Allahu Akbar” groter is dan de religies van hun slachtoffers en

B] om in de gunst van Allah te komen in de hoop op een bevoorrechte zetel in het paradijs.

Allahu Akbar, is dus zeker een motief voor islamitisch terrorisme.

Een typisch excuus is dat moslims “Allahu Akbar” zeggen gebruiken om een ​​goed evenement te vieren. Wat dit excuus echter mist, is dat de islam een ​​suprematische religie is, waarbij de term ”Allahu Akbar” zwaar op de jihad berust.

De islamitische missie is om de islam oppermachtig te maken boven alle andere religies (Koran 9:33). Als moslims niet proberen andere religies te verslaan, dan heeft “Allah is groter” geen betekenis.

Islam biedt in de eerste plaats geen religieuze ervaring die de gelovige transformeert, maar wel een externe collectieve ervaring die de wereld islamiseert. Jihad en de terreurdaden die we op het nieuws zien, zijn deze zogenaamde religieuze ervaringen.

“Allahu Akbar” is de suprematistische kern van de islam. Mohammed bood een religieuze ervaring aan die woestijn banditisme en veroveringen samenvoegde, wiens het vermoorden van mannen en verkrachten van hun vrouwen en hun dochters, gewijde handelingen waren in de hoop Allah gunstig te stemmen. De gruwelijke islamitische rituelen van etnische zuiveringen, verkrachtingen en martelingen geven moslims het bewijs dat de religie van Allah groter is dan de religie van de gedode mannen en verkrachtte vrouwen.

De Yazidi-meisjes die als seksslaven aan IS-strijders werden verkocht, [naar voorbeeld van profeet Mohammed], probeerde de meisjes te intimideren door “Allahu Akbar” te roepen. De IS-strijders omschreven het verkrachten van deze meisjes als; een gebed tot Allah, een behagen voor Allah en een manier om dichterbij Allah te komen.

De officiële ISIS-publicatie prees Allah omdat Hij zijn jihadisten in staat stelde niet-moslimvrouwen te vangen:

“Ik schrijf dit terwijl de letters er met trots vanaf druipen. Ja, oh godsdiensten van de kufar (de niet-moslims), we hebben inderdaad de kāfirah-vrouwen overvallen en gevangen genomen, en ze als schapen tot de rand van het zwaard gedreven. Op de dag dat de eerste slavin ons huis binnentrad, knielden wij uit dankbaarheid voor Allah.”

Hoe kan het verkrachten van kinderen een gebed tot Allah zijn? Omdat, “Allah groter is”. Het kunnen verkrachten van niet-moslim meisjes is een kwestie van ‘zich verheven en gerechtigd achten’. Het bevestigt en laat zien dat Allah, superieur is over de religies van de niet-moslims die toch slechts brandhout voor de hel zijn. Aldus de zieke logica van de islam en profeet Mohammed.

Wanneer ISIS-jihadisten kinderen en vrouwen verkrachten of wanneer een moslim met een voertuig in de straten van NewYork, Berlijn of Nice mensen omver rijdt, dan is dit een ode aan Allah. En het gebed is: “Allahu Akbar.” Hij laat Allah zien wat hij kan en laat zien dat de islam superieur is.

Dit is de islam. Dat was het in 628. Dit is het vandaag.

“Allahu Akbar” is niet iets dat hij toevallig zegt terwijl hij je vermoordt. Het is waarom hij je vermoordt.

Frontpage

========================================================

 

Bukhari: Deel 5 Boek 59, Nummer 516
Wanneer de profeet Mohammed oorlogen voerde of mensen overviel hieven wij onze stem en riepen: Allahu Akbar-! Allahu-Akbar! [Allah is de grootste] Enkel Allah heeft [op aarde] het recht om aanbeden te worden.

Bukhari:Deel 5, Boek 59, Nummer 512
Hij zei; ‘Allahu Akbar! Khaybar is vernietigd. Wanneer wij vijandig gebied naderen dan zal degenen die gewaarschuwd zijn het kwaad ervaren.’
Toen kwamen de bewoners de straten opgerend. De profeet had hun mannen gedood. Hun kinderen en vrouw werden gevangenen genomen.

Tabari VIII ;149
”Abdallah huwde een vrouw maar kon een huwelijkscadeau niet veroorloven. Hij ging naar de profeet en vroeg om raad. Hij zei; Ga de Jusham stam bespieden. Hij gaf me een uitgehongerde kameel en een kameraad mee. We gingen heen met pijlen en zwaarden. We naderde het kampement en zei tegen mijn kameraad; ‘Als je mijn Allahu akbar hoort roepen en mij ziet aanvallen, moet je ook ’Allahu akbar” roepen en aanvallen.”

Tabari VIII 150
”Toen hun leider Rifa`ah binnen mijn bereik kwam, schoot ik een pijl in zijn hart, besprong en onthoofde hem. Ik rende door het kamp en riep Allahu akbar! Wij verzamelden hun eigendommen zoveel wij konden, inclusief vrouw en kinderen. Wij reden weg met een grote kudde kamelen, veel schapen en geiten en bracht het naar de boodschapper. Ik bracht ook het hoofd van Rifa’ah mee. De Boodschapper gaf me 13 kamelen en ik kon mijn bruid tot me nemen.”

Ishaq: 445 
De regel van het ‘’gebed van angst’’ werden geopenbaard tijdens deze aanval op Banu Nadir [4:102] De boodschapper verdeelde de jihadisten in twee groepen. Een groep stond tegenover de vijand, terwijl de andere achter de Profeet stond. Hij loofde Allah door te schreeuwen. Allahu Akbar. [ = Allah is de grootste = zeer geschikt voor een terroristische geloofsleer].
======================================================

De uitdrukking Allahu Akbar [of Takbir] wordt in verschillende situaties gebruikt;

Het wordt herhaalt bij de oproep tot gebed.

Het wordt herhaalt tijdens het gebed in de moskee.

Het wordt gebruikt als een vorm van goedkeuring

Het wordt soms gebruikt als reactie op een verrassing

Het wordt soms gebruikt als synoniem voor een applaus.

Het wordt gebruikt in gebeden tijdens moeilijke situaties

Het wordt gebruikt als expressie van woede

Het wordt gebruikt tijdens terreuraanvallen

Het wordt gebruikt als viering van het leven bij de geboorte van een kind met islamitische ouders

Het wordt gebruikt als viering van de dood van ongelovigen na een aanslag.

Het wordt gebruikt uit vreugde en dankbaarheid voor verbrandde kerken en tempels.

Het wordt gebruikt als viering van een nieuw gebouwde moskee of islamitische school

Het wordt gebruikt ter bevestiging dat Allah de grootste is van alle andere godsdiensten.

Het wordt gebruikt als agressieve getuigenis dat de islam superieur zijn over alle andere vormen van religie, ethiek en politiek.