Alles wat er mis is met de islam

Inhoudsopgave

————————————————————————

 • Hoofdstuk 0: Vrije Wil

 • Hoofdstuk 1: Islamitische immoraliteit

 • Hoofdstuk 2: Islam als instrument van politieke controle

 • Hoofdstuk 3: Islamitische wetenschappelijke/historische fouten

 • Hoofdstuk 4: Islamitische fantastische overtuigingen

 • Hoofdstuk 5: Valse profetieën

 • Hoofdstuk 6: Slechte bewaring van de koran

 • Hoofdstuk 7: Koranplagiaat

 • Hoofdstuk 8: Allah gebruikt de laatste boodschap aan de mensheid om Mohammeds persoonlijke problemen op te lossen.

 • Hoofdstuk 9: Inbreuken op het culturele en dagelijkse leven

 • Hoofdstuk 10: Islam adopteert heidense overtuigingen —————————————————————————

Hoofdstuk 0: Vrije Wil 0.1 Vrije wil bestaat niet
0.2 Haat jegens de Qadariyyah (Mensen die in vrije wil geloven)
0.3 Allah is verantwoordelijk voor ongeloof
Hoofdstuk 1: De immoraliteit van de islam:
1.1 Islamitische mishandeling van vrouwen en beperkende vrouwelijke dresscode
Vrouwelijke onderdanigheid aan mannen
Vrouwen slaan
De islam verslechterde de rechten van vrouwen in Arabië
Vrouwelijke Intellectuele Deficiëntie
Vrouwen mogen niet heersen
Polygamie
Vrouwelijke objectivering:
Vrouwelijke goddeloosheid
Vrouwenhaat bij vrijlating van slaven:
Reisbeperkingen
1.2 Mishandeling van ongelovigen en moslim suprematie:
Gebrek aan respect voor ongelovigen
Haat jegens joden en christenen
Offensieve Jihad en het bestrijden van ongelovigen/het doden van afvalligen en godslasteraars
Allah’s straf voor het niet geloven van hem
Het vernietigen van heilige voorwerpen van andere religies
1.3 islam staat slavernij toe

————————————————————————

Allah’s mening over slaven
Mohammed had er geen probleem mee om slaven te gebruiken
Mohammeds zwarte slaven
Mohammed steunt niet altijd het vrijlaten van slaven
1.4 De islam staat seksslavernij toe
1.5 De ​​islam staat het verkrachten van vrouwelijke krijgsgevangenen toe
1.6 De islam staat pedofilie toe
1.7 Islam gebiedt homofobie
1.8 Islamitische dierenmishandeling

————————————————————————

Honden
Gemengd
1.9 Allah straft mensen voor misdaden die ze niet hebben begaan.
BONUS: Geloof boven Familie
Hoofdstuk 2: Islam als instrument van politieke controle

————————————————————————

2.1 Geboden van absolute gehoorzaamheid aan de religie
2.2 De heersende klasse is de stam van Mohammed
2.3 Religie gebruiken om de massa’s gehoorzaam te houden aan de heersende klasse
2.4 Het doden van andersdenkenden, godslasteraars en spotters
Hoofdstuk 3: Wetenschappelijke/Historische Onnauwkeurigheden en fouten

————————————————————————

3.1 Islamitische geneeskunde en menselijke biologie
3.2 Islamitische atmosferische mechanica
3.3 Islamitische oceanografie
3.4 Islamitische astronomie
3.5 Islamitische weermechanica
3.6 Islamitische wiskunde
3.6 Islamitische historische fouten
Hoofdstuk 4: Fantastische overtuigingen.

————————————————————————

4.1 Gevoelige bomen en stenen
4.2 Mythische wezens
4.3 De Zwarte Kunsten

————————————————————————

4.4 Islamitische demonologie
4.5 Theriantropie
4.6 Moslimdieren
4.7 Islamitisch hiernamaals
Hemel
Hel
Hoofdstuk 5: Valse profetieën

————————————————————————

Hoofdstuk 6: Slechte koranbewaring

————————————————————————

6.1 Onbetrouwbaarheid van Mohammeds geheugen
6.2 Ontbrekende tekst:
6.3 Meningsverschillen tussen de sahaba over koran compilatie
6.4 Gewijzigde verzen in de koran
Hoofdstuk 7: Koran plagiaat:
7.1 Joodse Talmoed
7.2 Koran die legendes adopteert
Hoofdstuk 8: Allah gebruikt de laatste boodschap aan de mensheid om Mohammeds persoonlijke problemen op te lossen:

————————————————————————

8.1 Triviale problemen
8.2 Seks
8.3 Allah bedreigt namens Mohammed
Hoofdstuk 9: Inbreuken op het culturele en dagelijkse leven

————————————————————————

9.1 Kunst
9.2 Voedsel
9.3 Zakelijk
9.4 Mode
9.5 Sociaal leven

————————————————————————

9.6 Liggende etiquette
9.7 Toiletregels
Hoofdstuk 10: Islam adopteert heidense overtuigingen en de Hadj
10.2 Heidense tradities