Winston Churchill

 

Winston Churchill over de islam in 1899

Hoe vreselijk zijn de vervloekingen die de religie van Mohammed haar volgelingen oplegt! Naast deze fanatieke waanzin die in de mens net zo gevaarlijk is als hondsdolheid in een hond, is er de vreselijke fatalistische apathie.”

De effecten zijn in vele landen duidelijk zichtbaar. Onverschilligheid in gewoonten, inefficiënte landbouwmethoden, trage economie en onzekerheid m.b.t. eigendomsrechten bestaan daar waar de volgelingen van de profeet het leven regeren.

Zintuigelijke geneugten verbieden ontneemt het leven zijn sierlijkheid en ontplooiing, en daaruit volgend zijn waardigheid en heiligheid.

Omdat volgens de mohammedaanse wet elke vrouw, kind of concubine als absoluut eigendom van de man wordt beschouwd – zal de uiteindelijke afschaffing van de slavernij vertraagt worden totdat het geloof van de islam niet langer een grote controle over de mensen heeft.

Individuele moslims kunnen dan wel over geweldige kwaliteiten beschikken, maar de invloed van de religie verlamt de maatschappelijke ontwikkeling van diegenen die deze religie volgen. 

Er bestaat onder de mensheid geen grotere achterwaarts gerichte kracht.  Verre van ten dode opgeschreven is het mohammedanisme een militant en missionerend geloof.

Het is al verspreid over geheel Centraal-Afrika, waarbij na iedere stap nieuwe onverschrokken strijders opstaan. En het is dat het christendom beschermt wordt door de sterke armen van zijn militaire technologie, anders zou de beschaving van het moderne Europa kunnen vallen, zoals ook de beschaving van het oude Rome viel.