Het nieuwe fascisme

 

HET NIEUWE FASCISME

“Als de meeste moslims gematigd zijn waarom gaat de moslimgemeenschap dan niet de straat op om te demonstreren tegen terreurdreiging en moordaanslagen. Waarom zien we de moslims enkel de straat op gaan wanneer de islam beledigt wordt zoals met de Deense cartoons of de opmerkingen van de paus?””Ik zal u vertellen waarom: omdat de islam het nieuwe fascisme is. Net als het nazisme met zijn Hitleriaanse visie, heeft de islamitische visie een kalifaat – een samenleving gedicteerd door de sharia-wetgeving – in welke vrouwen die seks voor het huwelijk hebben worden gestenigd, homoseksuelen worden geslagen en apostaten worden gedood. Sharia-wetgeving is net zo strijdig met de liberale democratie als het nazisme. Jonge moslims moeten ervan worden overtuigd dat de visie van profeet Mohammed een slechte is. Iets wat op islamitische scholen niet onderwezen wordt. AYAAN HIRSI ALI

 

In de islam bestaat een fascistische ideologie

This image has an empty alt attribute; its file name is Zineb-El-Rhazoui-1024x536.jpg“Als de meeste moslims gematigd zijn waarom gaat de moslimgemeenschap dan niet de straat op om te demonstreren tegen terreurdreiging. Niemand kan ontkennen dat er binnen de islam een fascistische ideologie groeit. In het Westen, maar ook in Syrië, Irak, Libië, Somalië en elders. Ze doden mensen en plegen misdaden uit naam van de islam. Waarom noem ik de fundamentalisten fascisten? Ze hebben daarvan heel veel kenmerken. Ze vereren hun leider als een heilige, ze willen hun religie aan de hele wereld opleggen. Net als fascisten haten ze kunst en intellectuelen en ze accepteren geen enkele andere mening dan die van henzelf, ze maken veel gebruik van gewelddadige milities en ze onderdrukken de vrouw en homoseksuelen.”

Zineb El Rhazoui, schrijver-journalist. De best bewaakte vrouw van Republiek Frankrijk.

 

KENMERKEN VAN HET

ISLAMO-FASCISME

Militairisme        [link]

Totalitair            [link]

Imperialistisch   [link]

Supremacisme= moslims dienen zich superieur te achten [koran 3:111]

■ Anti-liberaal

■ Anti-multicultureel

Het verlangen om een vroegere glorietijd te herstellen.

Het geloof dat vijandige machten samenzweren tegen de eigen groep en dat geweld en revolutie nodig zijn om deze machten te vernietigen en uit te drijven

 Het geloof in de verdorvenheid en zwakte van deze vijandige machten.

 Het verwerven van militaire macht om een aan zichzelf toegeschreven rechtmatige macht op het wereldtoneel te herstellen.

Het doden van ongelovige/ongehoorzame mensen uit naam van de islam.

Vereren hun leider als heilige.

Ze willen hun religie aan de hele wereld opleggen Net als fascisten haten zij kunst, intellectuelen en vrijdenkers.

Ze accepteren geen andere mening dan van henzelf.

Maken gebruik van gewelddadige milities.

Onderdrukken vrouwen en homoseksuelen.

Nationalistische trots wordt vervangen door religieuze trots.

Gebrek aan mensenrechten.

Verzin een zondebok om alle haat te kanaliseren.

Islam doet dit o.a door oorlog te voeren met mensen die ongelovig gedrag ten toon spreiden en moslims niet toestaan hun religie uit te oefenen zoals zij dat willen.

Verheerlijking van het leger = Het wordt beschouwd als een eer om te sterven op het slagveld.

Seksisme.

Gecontroleerde media = Islam censureert kritiek, en dood degene die Allah en de profeet belasteren.

Paranoia = Islam bevordert het verklikken van mensen die zondigen, zodat zij op openbare pleinen, publiekelijk kunnen worden gestraft om angst in de harten van het volk te zaaien.

Religie en staat met elkaar verweven: shariawet als grondwet.

Onderdrukking van intelligentie en kunst = islam staat enkel heel specifieke dingen toe.

Geen democratie omdat islam geen democratisch gekozen islamitische staatshoofden toestaat.

 

Islamistisch doel: de cultuur van hun gastland elimineren en vervangen

 

Waarom zoveel westerse politieke en religieuze leiders het gevaar van de islamitische ideologie niet kunnen of willen erkennen, gaat het bevattingsvermogen van degenen die dat wel doen, te boven. 

De hele set westerse sociale instellingen is zo doordrenkt van politieke correctheid, educatieve indoctrinatie en leugens dat teveel ‘leiders’ eenvoudigweg te laf en/of onwetend zijn om voor het onvermijdelijke te moeten buigen. Vaak worden er in het geval van hervestiging van vluchtelingen beloften gedaan zoals oplevingen van lokale economieën. 

Er moet worden gewaarschuwd voor de gevaren die gepaard gaan met dit fenomeen, want in werkelijkheid is de huidige asielinvasie een ‘hijrah’. betekent; verovering door migratie.

Degenen die begrijpen wat er gebeurt en zich ertegen uitlaten, worden als belachelijk ‘racistisch’ bestempeld. Hoewel de islam geen ras is. Moslims weigeren niet alleen om  te assimileren in de cultuur van hun gastland, ze doen er alles aan om het te elimineren en te vervangen.

Noem een ​​land waar moslims ooit de minderheid vormden dat nog geen moslimland is geworden. Egypte en Libanon waren eens christelijke landen. Bangladesh, Afghanistan, Maleisië, Indonesië, de Maldiven waren boeddhistische landen, maar zijn nu moslim. Moslims doodden 80 miljoen hindoes in India, voordat het Pakistan aan de moslims gaf, maar ze veroorzaken nog steeds problemen in India.

Als een kledingstuk het verdient om bespot te worden, in plaats van gerespecteerd, dan is het zeker wel de boerka, een stoffen doodskist ontworpen om vrouwen 365 dagen per jaar onzichtbaar te maken.

Religies hebben een lange geschiedenis van het niet met elkaar opschieten, maar er is slechts één religie die altijd religieuze oorlogen begint, om aan de macht te komen. Allah en de sharia moet overal heersen.


Moslim vijandigheid tegenover christenen en joden is geen fenomeen dat begon met het uitroepen van de staat Israël of Amerikaans buitenlands beleid. Moslims hebben de afgelopen 1400 jaar oorlog gevoerd met christenen, joden als minderheden en hebben hen vervolgd als meerderheden. 

De islam haatte vanaf het begin het jodendom en het christendom. De koran dringt er bij moslims op aan om geen vriendschap te sluiten met joden of christenen (koran 5:51) spreekt van “vijandschap en haat” met christenen (koran 5:15) en de joden (koran 5:65) die ook vervloekt moeten worden. De Joden worden beschuldigd van “het creëren van wanorde” (koran 5:65) en christenen worden ervan beschuldigd hun priesters te hebben aanbeden (koran 9:31). De Joden en christenen geloven in slechte dingen (koran 4:52) en de vloek van Allah zal op hen zijn (Koran 9:30). Moslims haten en doden Joden niet vanwege Israël. Ze haten Israël omdat het Joods is.

f3ad4a234535b69ec9bf916a25462992_xl
Joden-1-1024x735

Onze haat is gebaseerd op ons geloof


De echte reden waarom een ​​moslim een ​​terroristische aanslag uitvoert in New York of Boston is dezelfde reden waarom een ​​kerk wordt verbrand in Egypte of wordt gebombardeerd in Syrië. Het is dezelfde reden waarom Britse tienermeisjes verkracht worden en waarom de christelijke bevolking van het Midden-Oosten is gekrompen van een kwart tot een tiende. 
De christelijke haat in de koran moedigde islamitische krijgsheren aan om de islam te verspreiden door massamoord, slavernij en verkrachting van joden en christenen. De erfenis van haat begon met de etnische zuivering van joden en christenen van wat tegenwoordig Saoedi-Arabië is.
Het is dit oude fascisme achter het terrorisme tegen Israëlische joden en Egyptische christenen. Het is geen nieuwe fascisme, maar een heel oud fascisme.

 

Choudary-islam-wil-domineren

Westerlingen moeten accepteren dat waar de islam zich vestigt, het zal gaan heersen. De islam vraagt dat van ons. Zo simpel is het.

Als het conflict van de islam alleen met christenen en joden zou zijn, zou het afgedaan kunnen worden als een oude rivaliteit. Maar de islam haat elke andere religie. Terwijl Joden en christenen de voorlopige status hebben van Mensen van het Boek of tweederangsburgers, wordt de rest van de wereld behandeld als afgodendienaars en polytheïsten en wordt zij geconfronteerd met een nog meer meedogenloze genocide. Als de koran een smerige houding aanneemt jegens christenen en joden, is het nog erger als het gaat om de rest. “Dood de afgodendienaars waar je ze ook vindt” (koran 9: 5), “Dood ze waar je ze ook tegenkomt” (koran 2: 192) en “Wanneer je elkaar in de strijd regelmatig ontmoet, die ongelovig zijn, slaan op hun nek” (koran 47: 5).

islam-is-de-religie-of-war11-1

Islam is nooit een religie van de vrede geweest. islam is a religie van strijd. Iedereen zou moeten weten dat we geen oorlog voeren voor IS. Wij voeren oorlog voor alle moslims. Wij zijn de voorhoede. Het is een oorlog tegen de ongelovigen. ISIS leider Abu Bakr Al-Baghadi

Dit zijn niet alleen maar woorden. De islamitische veroveringen in India leidden tot een massamoord van maar liefst 80 miljoen hindoes. Het Hindu Kush-gebergte herdenkt een klein deel van de genocide die daar plaatsvond. Evenzo werden de boeddhisten in grote aantallen afgeslacht. 

Islam wint niet veel religieuze debatten. Het behaalt zijn overwinning door het commando van koranvers 9:29: “Vecht tegen degenen die niet in Allah geloven”. Dit is geen oude geschiedenis; het is waarom moslims tot aan vandaag doorgaan met het doden van hindoes en boeddhisten.

Anjem-choudary_quote6

In 2050 zal Engeland een meerderheid van moslims hebben. Het zal het einde betekenen van vrijheid, democratie en onderwerping aan het christelijk geloof 

Anjem-choudary_quote1

Als we het invoeren van de sharia hebben verwezenlijkt, misschien over 10/15 jaar, dan wordt van de koningin van Engeland verwacht zich geheel te bedekken, met uitzondering van de handen en het gezicht.Moslims begaan religieuze conflicten, zowel als meerderheden als minderheden. Ze vervolgen andere religies, ongeacht of ze oud of nieuw zijn, zelfs als er geen bestaande geschiedenis van conflicten is. Ze worden gemotiveerd door een meedogenloze xenofobie. 
Wanneer niet-moslims opraken om te vervolgen, vallen ze andere moslims aan. In Libië en Tunesië zijn salafisten gericht op soefi’s. Syrië en Irak worden verscheurd door conflicten tussen soennieten en sjiieten. Dit is genocide, dit is ook islam. 

Islam expandeerde niet door minderheden goed te behandelen. Het groeide door genocide, slavernij en oorlog. Dat is nog steeds hoe het vandaag groeit.

 

citaat-het-is-de-natuur-of-islam-to-domineren-not-to-be-gedomineerde-to-leggen-de-wet-on-all-naties-hassan-al-Banna-77-20- 17

Het is de aard van de islam om te heersen, om de sharia overal ter wereld op te leggen en zijn dominantie overal ter wereld uit te breiden. 

3r6fyds

De strijd om de macht zal bevochten worden tussen christenen en moslims. Ook wanneer ze uit Amerika zijn verdreven, blijven ze onze belangrijkste vijand.

zie ook nazi retoriek