Stadia naar een volledige overname

FASE 1: INFILTRATIE

■ Moslims beginnen zich in stijgende aantallen te verplaatsen naar niet-islamitische landen
■ Het begin van culturele conflicten worden zichtbaar, hoewel vaak subtiel.
■ Eerste migratiegolf naar een niet-islamitische gastland.
■ Vragen om een humanitaire tolerante behandeling van de samenleving die hen ontvangt.
■ Pogen de islam te presenteren als een vreedzaam  geloof en moslims doen zich voor als slachtoffers vanwege onbegrip en racisme (hoewel de islam geen ras is).
■ Hoge moslim geboortecijfers vergroten de moslimbevolking in het gastland.
■ Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan.
■ Dringt aan om “islamofobie” te criminaliseren en strafbaar te stellen..
■ Dreigen met gerechtelijke stappen voor vermeende discriminatie.
■ Het aanbieden van een “interreligieuze dialoog” om niet-moslims te indoctrineren.

Hoeveel landen lijden aan islamitische infiltratie? Een? Een handvol? Bijna elke natie? De islamitische leiding van de moslimbroederschap en anderen wensen de ontbinding van elke soevereine natie om hen te vervangen door een mondiale instelling van de islamitische sharia. Sharia-wetgeving, gebaseerd op de koran, sira en hadith, veroordeelt vrijheid en verbiedt gelijkheid en is in strijd met de wetten van alle westerse landen.

FASE 2: CONSOLIDATIE VAN DE MACHT

■ Islamitische immigranten en bekeerlingen van het gastland blijven vragen naar onderwijs, sociale hulpdiensten, financiering en sharia rechtbanken.
■ Aantal bekeerden neemt toe; oprichting en werving van jihad cellen.
■ Inspanningen om degene die zich van de maatschappij vervreemd voelen, te bekeren.
■ Revisionistisch streven naar islamisering van de geschiedenis.
■ Inspanningen om de ware geschiedenis van islam, het onthullende bewijs over hun veroveringsideologie te vernietigen.
■ Verhoogde antiwesterse propaganda en psychologische oorlogvoering.
■ Inspanningen om bondgenoten te werven die gelijkaardige doelen (communisten, anarchisten) nastreven.
■ Pogingen om kinderen te indoctrineren met islamitische denkwijze.
■ Verhoogde inspanningen om te intimideren, monddood maken of elimineren van niet-moslims.
■ Inspanningen om wetten tegen godslastering en haat in te voeren om zodoende de critici het zwijgen op te leggen.
■ Blijft zich richten op het vergroten van de moslimbevolking door middel van migratie en islamitische geboorten.
■ Gebruikt kapitaal van goede doelen voor financiering van jihadistische activiteiten en voor het werven van aanhangers.
■ Heimelijke pogingen om de westerse samenleving van binnenuit te vernietigen.
■ Ontwikkeling van een islamitisch politieke basis in niet-islamitische gastland.
■ Islamitische financiële netwerken financieren de islamitische politiek, aankopen van grond.
■ Zichtbare moorden op critici om de oppositie te intimideren.
■ Tolerantie naar niet-moslims vermindert.
■ Roep om de strenge islamitische gedragsnormen over te nemen.
■ Illegaal vergaren van wapens en explosieven in verborgen locaties.
■ Openlijke minachting/afwijzing van niet-islamitische samenleving, rechtssysteem en cultuur.
■ Inspanningen om de machtsbasis van alle niet-islamitische religies te ondermijnen en te vernietigen.

Is er een patroon? Theo van Gogh is vermoord voor het “beledigen” van de islam; De organisatie van de islamitische Conferentie vraagt de VN om wetten tegen godslastering. Frankrijk ligt regelmatig onder vuur door ‘jongeren. De opkomst van eerwraak, de ontkenning van de holocaust, antisemitisme. Misleiding is een grondbeginselen van het Mohammedanisme. Haat jegens christenen, Joden, hindoes en boeddhisten. Het patroon is voor iedereen te zien in de opkomst van islamitische intolerantie en de heimelijke/culturele jihad om ontvangende samenlevingen te veranderen in sharia-geaccepteerde werelden. Een sharia-wetgeving dat individuele vrijheden veroordeeld en gelijkheid tussen religies en seksen verwerpt. Het is een concept dat zegt iedere natie te verwerpen dat niet islamitisch is.

FASE 3: OPEN OORLOG/ LEIDERSCHAP & CULTUUR

■ Openlijk geweld om de sharia-wetgeving en bijbehorende culturele beperkingen op te leggen; afwijzing van de overheid [gastland], onderwerping van andere religies en gewoonten.
■ Opzettelijke pogingen om overheid & cultuur te beschadigen.
■ Daden van barbarij om burgers te intimideren en angst en onderdanigheid te bevorderen.
■ Openlijke en heimelijke inspanningen om de economie kapot te maken.
■ Alle tegenstanders worden uitgedaagd en worden het zwijgen opgelegd .
■ Massa-executies van niet-moslims.
■ Wijdverbreide etnische zuiveringen door islamitische milities.
■ Afwijzing en het tarten van seculiere wetten en oorspronkelijke cultuur,
■ Moord op “gematigde” islamitische intellectuelen die islamisering niet ondersteunen.
■ Vernietiging van kerken, synagogen en andere niet-islamitische instellingen.
■ Vrouwen worden meer onderdrukt in overeenstemming met de sharia-wetgeving.
■ Grootschalige vernietiging van bevolking, moorden en bomaanslagen.
■ Omverwerping van de regering en de politiek macht wordt onrechtmatig vervangen.
■ Opleggen van sharia-wetgeving

De website ”religion of peace ” houdt het spoor van het aantal gewelddadige jihad aanvallen zo goed mogelijk bij. De site bevat meer dan 14.000 aanvallen sinds september 2001. Het is zeker een bezoek waard. Wat er gebeurt zijn aanvallen op moslims onderling omdat de één de ander niet islamitisch genoeg vind [Soenieten vs Shiïeten] maar vooral niet-islamitische minderheden in landen met een moslim meerderheid zitten in een dodelijk spiraal. In deze landen maken christenen, joden, hindoes, boedhisten en atheïsten kennis met de dood, worden eigendommen vernietigd of geconfisqueerd, gedwongen bekeringen, verkrachtingen, ontvoeringen, extreem hoge belastingheffing [de jizya], slavernij en andere vormen van islamitisch ’recht’ uitgevoerd door moslims in landen als Soedan, Kenya, Filippijnen, Maleisie, India enz. En laten we niet vergeten, de moorden op afvalligen.

FASE 4: TOTALITAIRE ISLAMITISCHE ‘THEOCRATIE.’

■ Islam wordt de enige religieus-politieke en justitiële-culturele ideologie.
■ Sharia wordt de wet van het land.
■ Alle niet-islamitische mensenrechten worden afgeschaft.
■ Slavernij en genocide van niet-islamitische bevolking.
■ Vrijheid van spreken en persvrijheid worden uitgeroeid.
■ Alle religies behalve de islam worden verboden en vernietigd.
■ Vernietiging van al het bewijsmateriaal van niet-islamitische culturen, bevolking en symbolen. [boeddha’s, Mariabeelden, tempels, kerken, kunst, enz].
.
Het huis van vrede, dar al-Islam, omvat landen die de islamitische regels hanteren, de ziel breken, vrijheid veroordelen en de discriminerende shariawetten opleggen. De rest van de wereld behoort tot het huis van oorlog, dar al-harb, omdat het niet door een sharia-dictatuur geregeerd wordt. De huidige vrije westerse wereld is in ‘staat van rebellie of oorlog’ zolang het zich niet overgeeft en onderwerpt aan de islam.
Niet-islamitische landen en zijn burgers zijn nooit onschuldig en blijven te realiseren doelen voor een aanval vanwege het niet geloven in ‘Allah’. De christelijke, joodse, koptische, Hindoestaanse en Zoroastrian volkeren hebben geleden door eeuwenlange onderwerping. Als minderwaardige burgers werd hun het bouwen van kerken en tempels verboden, ook het repareren van bestaande gebedshuizen werd verboden, zij werden economisch verlamd door de zware jizya belasting, sociaal vernederd en uitgesloten, gediscrimineerd en gecriminaliseerd. Deze niet-moslims werden door de islamitische regeringen in een permanente staat van angst, zwakte en kwetsbaarheid gehouden.

Opgemerkt moet worden dat gedwongen bekeringen (Egypte) en slavernij (Soedan) nog steeds worden gemeld. In Iran worden homoseksuelen op openbare pleinen opgehangen. Jonge meisjes moeten trouwen met oude mannen. Afvalligen worden met de dood bedreigd. Eremoorden zijn routine. Vrouwen zijn wettelijk tweederangsburgers, hoewel moslimmannen vinden dat zij hen beter behandelen dan westerse mannen. Dit soort meningen kunnen je afleiden van niet te onderschatten zaken zoals

  • het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek,
  • censuur in vrijheid wat te schrijven of lezen
  • censuur in het uiten van kunst, dans, humor en kritiek.
  • censuur in het beluisteren of maken van muziek en organiseren van concerten.
  • onderdrukking en minachting van vrouwen,
  • en de minachting voor het zich vrij uiten in vreugde en verwondering.
  • beperking in keuzes om te sporten
  • de veronachtzaming van persoonlijke voldoening
  • economische en culturele neergang
  • vijand van de vruchtbare geest
Kijk in de ogen van een onlangs getrouwd meisje van 12 jaar oud, om het gevolg te zien van de morele ontberingen, voortkomend uit de islam.
Bron