Diegenen die het geloof verwerpen

“Zullen deelgenoot in het Vuur zijn.” 2;29
”Hun straf zal niet worden verlicht en worden niet geholpen.2:86
‘Vervloekt door Allah, door engelen en de gehele mensheid.” 2.161-162″
”Brandstof voor het vuur. 3.10-12″
”Gelooft u gedeeltelijk in het schrift ; vernedering op aarde,daarna de hel. 2:85
”Het zal nooit worden geaccepteerd.” 3:85
”Vrees het vuur, dat geprepareerd wordt.” 3:131
”Naar de hel, een brandend vuur.” 4:93
”Naar de hel, een kwaad toevluchtsoord.” 4: 115
”Zullen hun woning in de hel hebben, zonder uitgang”. 4:120-121
”Hypocrieten en die het geloof tarten, allemaal naar de hel.” 4:140
”Naar de hel, om er voor altijd te verblijven. 4:167-169
”Naar het vuur van de hel – de grootste schande. 9:63
”Hen is het vuur van de hel belooft: een blijvende straf.” 9:66-68
”Zullen kokende vloeistoffen krijgen, een zware straf, omdat ze Hem afwezen. 10:4
”Hun verblijfplaats is het Vuur, vanwege het (kwaad) dat ze verdienden. 10:7-8
”Na een beetje plezier op aarde naar de hel voor hun godslasteringen”.10:69-70
”Worden vervloekt in dit (leven) en op de Dag des Oordeels.” 11:96-99
”De dood lijkt van alle kanten te komen, een meedogenloze kastijding.” 14:15-17
”Als zondaars aan elkaar geketend, in het vuur.” 14:49-51
”Naar de hel, in de brand, onteerd en verworpen . 17:18
”Voor onrechtplegers hebben Wij een omsloten vuur bereid”. 18:29
”De zondaars zullen het vuur zien zonder uitweg.” 18:52-53
”Aan hen zal de hel worden gepresenteerd voor vermaak.” 18:99-102
”De hel kan plotseling tot hen komen. Geen macht om het af te wenden.” 21:39-40
”Brandstof voor de hel. Snikken zal hun lot zijn.” 21:98-100
“Proef de Straf van het branden! Overgoten met kokend water.” 22:19-22
”Het Vuur zal hun gezichten verbranden.” 23:103-108
“De schare van satan zal in het volle zicht van het vuur worden geplaatst.” 26:91-95
”Zij zullen in de hel, vruchten als duivelskoppen eten.” 37:62-68
”Zullen branden in de hel en kokend en ijskoud vloeistof drinken.” 38:55-59
”De arrogante ongelovigen zullen in menigte naar de hel worden geleid. 39:71-72
”Met kettingen om hun nek meegesleurd, verbrand in het Vuur.” 40:70-76
”De zondaars, de onrechtvaardigen zullen in de hel wonen.” 43:74-78
”Een laaiend vuur. Overgoten met kokend water. 44:43-50
”Naar de hel, kokend water drinkend, dat hun ingewanden kapot maakt. 47:1-15
”Gooi elke verbitterde Weigeraar (van Allah) in de hel! 50:24-26
”Zullen op hun gezicht door het Vuur worden gesleept.” 54:46-48
”Te midden van kokend heet water zullen ze ronddwalen! 55:43-44
”Verblijf in kokend water, er is in het vuur niets om te behagen.” 56:41-44
“het vermaak bestaat uit het drinken van kokend water.” 55:44
”Naar het vuur met mensen en stenen als brandstof. 66:6
”Hun verblijfplaats is de hel, een boosaardig toevluchtsoord 66:9-10
“Gegrepen, geketend en verbrand in het laaiende vuur. 69:27-33
”Zijn slechts brandstof voor het hellevuur. 72:14-15
”Geboeid in het vuur met voedsel dat verstikt, een zware straf. 73:12-13
”De trouweloze geketend, met houten dwarsbalk over de nek in een laaiend vuur. 76;4
”Naar de hel als een hinderlaag, voor eeuwenlang. 78:21-30
”Naar de hel ermee, het zijn de ergste wezens. 98:6
Geen eindzege voor hen met al hun rijkdom en winsten, en zal branden in een vuur van laaiende vlammen! Zijn vrouw zal het (knetterende) hout dragen – Als brandstof!- met een gedraaid touw van palmbladvezel om haar (eigen) nek!  111:1-5