Wie schreef de koran

Allah heeft gezegd: Neem niet (voor aanbidding) twee goden: want Hij is slechts Eén Allah: vrees dan Mij (en Mij alleen). (Koran: 16:51)

Wie is de spreker van de woorden “Allah heeft gezegd”?


Onze Heer! Zorg ervoor dat ons hart niet afdwaalt nadat U ons hebt geleid, en schenk ons barmhartigheid vanuit Uw Aanwezigheid. (Koran: 3:8 ]

Onze Heer! Zie! U bent het die de mensheid bijeenbracht tot een Dag waaraan geen twijfel bestaat. (Koran: 3.9).

In de bovenstaande verzen spreekt Allah Zichzelf aan met “Onze Heer”. Hoe kan Allah het voornaamwoord “jij” voor Zichzelf gebruiken? Dus wie was de spreker?


Gezegend is Hij in Wiens hand de Soevereiniteit is, en Hij is in staat om alle dingen te doen. (Koran: 67:1)

Hoe kan Allah Zichzelf zegenen.


Dus voorwaar, ik roep op om getuige te zijn van de planeten die zich terugtrekken…

(Koran: 81.15)

Ik zweer op de nagloed van zonsondergang, en op de nacht en alles wat het omhult, en op de maan wanneer ze vol is. (Koran: 84.16-18)

Als het hele universum door Allah is geschapen, waarom moet Hij dan oproepen om getuige te zijn van de planeten en zweren in de naam van de maan? Er staat geen heilig of bovennatuurlijk wezen boven Hem.

Alleen de leugenaars zweren onder alle omstandigheden, klein of groot, omdat hun gewone woord niet wordt geloofd. Het woord van de ware man, volgens het spreekwoord, is zo goed als zijn band. Waren het Mohammeds eigen woorden die aan God werden toegeschreven? Mohammed was niet in staat zijn heidense erfgoed te verhullen. Pre-islamitische Arabieren beschouwden de maan als heilige godheid.


Mij is bevolen om de Heer van deze stad te dienen, Hem die haar heeft geheiligd en aan wie (behoren) alle dingen; en het is mij bevolen om tot degenen te behoren die in de islam buigen voor de wil van Allah. (Koran: 27.91).

Nogmaals, als de spreker Allah is, wie beval hem dan om de Heer van de stad te dienen? Het is duidelijk dat de spreker Mohammed is, en hier doet hij zijn uiterste best om het doden van onschuldige Mekkanen te rechtvaardigen die niet bereid waren zijn versie van God te volgen.


Er zijn veel verzen in de koran waarin de spreker duidelijk Mohammed is.

Ik zoek toevlucht bij de Heer van de Dageraad. (Koran: 113.1)

Als Allah de enige God is, wie is dan de “Heer van de Dageraad”? Als dit vers waar is, dan moet de “Lord of the Dawn” machtiger zijn dan Allah.


Analyseer nog twee verzen.

Dus gezegend zij Allah, de beste van de scheppers! (Koran: 23.14)

Zult u Baäl aanroepen en je laat de beste scheppers in de steek?, (Koran: 37.125)

Als Allah de “beste schepper” is, dan moeten er naast Allah nog andere goden zijn die ook “scheppers” zijn. Daarom is “Er is geen god dan Allah” een valse bewering. Het moet worden gecorrigeerd als: “Er zijn veel goden, maar Allah is de beste”. De twee bovenstaande verzen zijn echter in tegenspraak met het volgende vers.


Aan Allah behoort alles wat in de hemelen en op aarde is. Zie! Allah, Hij is de Absolute, de Eigenaar van Lof. (Koran: 31.26)

Als Allah concurrenten heeft en er andere Goden bestaan die ook scheppers zijn, dan kan Allah niet de “Absolute, de Eigenaar van Lof” zijn. Volgens mij is dit de grootste blunder die Mohammed in zijn koran heeft gemaakt.