Is onthoofden een islamitische moordmethode?

Door Syed Kamran Mirza

Grote vraag; is onthoofden islamitisch? 

Ja, onthoofden is een islamitisch recht waarmee ongelovigen, criminelen en zondaars bestraft kunnen worden. Deze wrede manier van doden is gesanctioneerd door de islamitische sharia-wetten.
De oorzaak van de [verplichte] haat naar alle andere godsdiensten liggen in de barbaarse leringen van de koran.
Mohammed zelf verrichtte onthoofdingen tijdens zijn periode in de 7e eeuw en wordt tot heden geïmiteerd.

Door mensen te onthoofden proberen fanatieke moslims in de voetsporen van profeet Mohammed te treden en de bevelen van de koran te gehoorzamen.
De zogenaamde ‘heilige Koran’ bevat enkele verzen die het onthoofden van niet-moslims legitimeren;

Koranverzen die onthoofdingen dicteren:

8:12“Ik zal angst zaaien in de harten van degenen die ongelovig zijn. Slaat dan hun hoofden en vingers af.”

47:4-“Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek of wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast.”

Bovenstaande koranverzen hebben de eerste jihadisten opgehitst om vele mensen te onthoofden. Ook in de huidige tijd kunnen deze koranverzen, vrome fanatieke moslims aanzetten tot deze gruweldaden.

Tijdens de beginperiode van de islam, werden door jihadi’s in Medina, honderden niet-moslims op brute wijze onthoofd. [Link]

Profeet Mohammed en de onthoofdingen in Medina (Volgens “Sirat A, Rasul”pagina 464):

Samengevat gaat dit verhaal als volgt: na ervan beschuldigd te zijn de vijanden van Mohammed geholpen te hebben en daarmee een eerder verdrag geschonden te hebben, werd de Joodse Qurayzay stam omsingeld en belegerd. Na een gedwongen overgave werden de Qurayzay overgebracht naar Medina. De mannen, hun handen op de rug gebonden, werden naar een hof gebracht, de vrouwen en kinderen naar een andere. Mohammed benoemde Sa’d Mu’adh tot rechtspreker, wat te doen. Deze kwam snel met een beknopte uitspraak; de mannen moesten worden gedood, de vrouwen en kinderen als slaaf verkocht en de buit verdeeld onder de moslims ten bate voor verdere jihad campagnes.

Mohammed bekrachtigde het oordeel met de verklaring dat het vonnis van Sa’d een vonnis van God was. Zodoende werden zeshonderd tot negenhonderd mannen op bevel van Mohammed naar de markt van Medina gebracht. Terwijl Mohammed toekeek werden de mannen onthoofd en hun lichamen begraven in greppels. Jongens die nog niet de puberteit hadden bereikt, werden gespaard. Vrouwen en kinderen werden verkocht als slaaf. Een aantal van hen werden verdeeld onder de jihadisten van profeet Mohammed. Volgens Mohammeds biograaf Ibn Ishaq koos Mohammed een van de Qurayzay vrouwen (Rayna) voor zichzelf.

Eeuwenlang werden er op het Indiase subcontinent, door islamitische indringers jihad campagnes gevoerd tegen joden, christenen, Zoroastrians, boeddhisten en hindoes met moordpartijen, kelen doorsnijden en onthoofdingen.

Spanje in het jaar 711; tijdens de periode van de “verlichte” islamitische heerschappij, kwamen de onderdrukte christenen van Toledo in opstand tegen hun islamitische bezetters. Een harde vergelding van de moslims volgde; Toledo werd geplunderd en van de christelijke prominenten werden de kelen doorgesnijden.

Babur (1483-1530) was een moslim en stichter van het mongolenrijk op het indiase subcontinent, had in zijn autobiografische “Baburnama,” een jihad campagne tegen de niet-moslims opgenomen: “Degenen die zich hadden overgegeven werden onthoofd en vervolgens werd in het kampement een toren van mensenschedels opgericht.”

Saoedi-Arabië: de hoofdstad van de onthoofdingen.

Saoedi-Arabië maakt gebruik van onthoofdingen voor het bestraffen van moord, verkrachting, handel in verdovende middelen, sodomie, gewapende overvallen, apostasie, homoseksualiteit en overspel (een Saoedische prinses werd onthoofd voor een illegale liefde). 45 mannen en 2 vrouwen werden in 2002 onthoofd en 52 mannen en 1 vrouw in 2003. De veroordeelden van beide geslachten kregen kalmerende middelen toegediend, worden geblinddoekt en na het vrijdaggebed in een politie bestelwagen naar een parkeerplaats of een openbaar plein gebracht. De politie maakt de openbare ruimte vrij van verkeer en legt een plastic blauwkleurige folie op de grond van zo’n 6m2. Gekleed in hun eigen kleren, met geboeid aan handen en voeten, wordt de gevangene naar de plek geleid. Vervolgens moet de gevangene op het blauwe folie gaan knielen richting Mekka. Een ambtenaar van het ministerie van binnenlandse zaken leest onder toeziend oog van de menigte de misdaad voor…

Saoedi-Arabië snijdt (hakt) van dieven ook handen en voeten af. De Saudi’s doen dit volgens de islamitische sharia wetten.

De Saoedi-Arabische overheid zegt dat de straf (Qisas) is gesanctioneerd volgens islamitische tradities. Door de staat bevolen onthoofdingen worden meestal uitgevoerd in grote steden na het vrijdaggebed. De veroordeelde gevangene wordt naar een binnenplein gebracht, handen/voeten gebonden en gedwongen te buigen voor een beul die met een enorm zwaard “Allahu Akbar!” roept.

Waarom is ‘onthoofden’ islamitisch:

Misschien kunnen velen niet bedenken waarom deze islamitische terroristen, in plaats van kogels, deze oude barbaarse methode van onthoofding (met zwaarden, messen of bijlen) gebruiken om niet-moslims te doden. Dit is omdat zij zich willen tonen als ware moslims en ware volgelingen van profeet Mohammed. Zij hebben genoeg kogels maar zijn bang ongehoorzaam te zijn aan de profeet en zijn methoden zoals voorgeschreven in de heilige overleveringen. Om in de islamitische hemel te komen, doen ze alles om de islam van dienst te zijn.
Dat is de reden waarom zij zich houden aan de islamitische stijl van doden/vermoorden van de vijanden van deze denkbeeldige Allah.
Omdat alles volgens de islamitische code moet gebeuren blijven ze hangen in de 7e eeuw en zal het nooit vooruit gaan.

www.faithfreedom.org 

Pas op voor islam, het grijpt je bij de keel.